ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019


Snaha organizovat soutěže je jednou z priorit naší školy. Vedení vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Dle zájmu a ochoty třídních učitelů jsou pořádány školy v přírodě. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené exkurze, mezi nimiž dominuje dějepis a český jazyk. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky zejména ve sportu, hudební a výtvarné výchově.


Olympiády

Anglický jazyk
- okresní kolo: 6. místo (V. Havlová)

Německý jazyk
- okresní kolo: 4. místo (V. Havlová)

Ruský jazyk
- krajské kolo: 1. místo (V. Stanislavová)

Zeměpis
- okresní kolo: 1. místo (B. Ariunbuyan)
- krajské kolo: 9. místo (B. Ariunbuyan)


Sportovní soutěže

Florbal
- 1. místo okrskové kolo (kategorie IV., dívky)
- 2. místo okrskové kolo (kategorie IV., chlapci)
- 2. místo okrskové kolo (kategorie III., dívky)
- 1. místo okresní kolo (kategorie IV., dívky)
- 2. místo krajské finále (kategorie IV., dívky)

Vybíjená Roudnice n. L.
- 4. místo okrskové kolo (5. ročník)

Sálová kopaná
- 2. místo okrskové kolo (žáci 6. a 7. tříd)
- 3. místo okresní kolo (žáci 6. a 7. tříd)

Adrenalin cup 2019
- 7. místo okrskové kolo

Atletická olympiáda
- 3. místo okrskové kolo (škola)

Pohár rozhlasu Lovosice
- 4. místo chlapci
- 6. místo dívky

Branný závod Ústí n. L.
- 1. místo okresní kolo (třída IV. B)
- 2. místo okresní kolo (třída VI. C)
- 2. místo krajské kolo (třída IV. B)
- 7. místo krajské kolo (třída VI. C)

Přespolní běh
- 1. místo okresní kolo (kategorie IV., chlapci)
- 3. místo okresní kolo (kategorie III., dívky)
- 6. místo krajské finále (kategorie IV., chalpci)


Soutěže literární a výtvarné

Setkávání
- 1. místo T. Hančlová
- 2. místo M. Podrábská (sloh)
- 3. místo A. Jurigová, J. Major


Soutěže recitační

Setkávání
- 2. místo T. Vetešníková, K. Zalabáková


Hudební vystoupení RDS, Sluníček a Srdíček ve školním roce 2018/2019

- Rozsvěcení vánočního stromu v RNsP
- Adventní trhy na zámku
- Vánoční kapřík, zpívání pro KIWANIS
- Vánoční koncert v sále Koruny
- Vánoční setkání učitelů ZŠ K. Jeřábka
- Vánoční zpívání pro první stupeň naší školy a okolní MŠ
- XXIII. ročník Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald


Žáci


Rozvrhy

Školní parlament

-> Úspěchy žáků <-

Zájmové kroužky


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl