ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018


Snaha organizovat soutěže je jednou z priorit naší školy. Vedení vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Dle zájmu a ochoty třídních učitelů jsou pořádány školy v přírodě. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené exkurze, mezi nimiž dominuje dějepis a český jazyk. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky zejména ve sportu, hudební a výtvarné výchově.


Olympiády

Anglický jazyk
- okresní kolo: 4. místo (K. Hubačová, V. Havlová)

Český jazyk
- okresní kolo: 5. až 6. místo (Havlová, Podrábská)

Německý jazyk
- okresní kolo: 5. místo (Podrábská)

Ruský jazyk
- krajské kolo: 3. místo (Stanislavová)


Sportovní soutěže

Florbal
- 1. místo okrskové kolo (kategorie IV., starší chlapci 1x, starší dívky 2x)
- 2. místo okrskové kolo (kategorie III., mladší dívky 1x; kategorie IV. starší chlapci 1x, starší dívky 1x)
- 3. místo okrskové kolo (kategorie III., mladší dívky 1x)
- 6. místo okrskové kolo (kategorie III. mladší chlapci 1x)

Vybíjená Roudnice n. L.
- 4. místo okrskové kolo (5. ročník)

Malá kopaná Litoměřice
- 3. místo okresní kolo (žáci 6. a 7. tříd)

Sálová kopaná
- 2. místo okresní kolo (žáci 8. a 9. tříd)

Adrenalin cup 2018
- 3. místo okrskové kolo

Atletická olympiáda
- 3. místo okrskové kolo (škola)

McDonald Cup 2018
- 1. místo okrskové kolo
- 3. místo okresní kolo


Soutěže fotografické

Říp - symbol české státnosti
- 3. místo V. Hodková


Soutěže literární

Říp - symbol české státnosti
- 2. místo A. Janovská


Soutěže recitační

Říp - symbol české státnosti
- 1. místo E. Egerová, Vojtěch Krchňavý, T. Vetešníková, K. Zalabáková
- 2. místo A. Halaby
- 3. místo V. Klížová, M. Husáková, M. Petrásková, T. Štajnc


Soutěže výtvarné

Říp - symbol české státnosti
- 1. místo T. Havránková, M. Potočný, D. Šimáček
- 2. místo O. Dvorský
- 3. místo N. Rámešová


Hudební vystoupení RDS, Sluníček a Srdíček ve školním roce 2017/2018

- Vánoční zpívání pro předškoláky (Srdíčka, Sluníčka)
- Rozsvěcení vánočního stromu v RNsP (Sluníčka)
- Rozsvěcení vánočního stromu na Karlově náměstí (hlavní oddělení)
- Vánoční kapřík, zpívání pro KIWANIS (hlavní oddělení)
- Vánoční koncert v sále KZM (všechna oddělení)
- Vánoční zpívání v ZŠ a MŠ Roudnice (Srdíčka, Sluníčka)
- Choltický festival pěveckých sborů (hlavní oddělení)
- Školní akademie 2018 (všechna oddělení)


Žáci


Rozvrhy

Školní parlament

-> Úspěchy žáků <-

Zájmové kroužky


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl