ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Školní parlament


Náš školní parlament funguje od dubna 2000. Vedení školy potřebovalo spolupracovat se zástupci tříd na plánu akcí školního roku a průběžně řešit problémy, které se ve třídách objevují. Byl svolán spolek zástupců 8. a 9. tříd, vedení školy, výchovného poradce a zástupce projektu zdravá škola. Pojmenovali jsme toto seskupení jako žákovský parlament a do konce školního roku jsme se sešli 3krát. Projednávali jsme přípravu Akademie školy, Dne dětí a rozloučení s 9. ročníkem. V dalších letech jsou zástupci tříd do školního parlamentu voleni vždy v září na dobu 1 roku třídním kolektivem 6.-9. ročníků.


Ve školním roce 2018/2019 hájí zájmy své třídy a podílí se na organizování akcí tito žáci:


5. A - Ercoli Stela (předseda), Březina Martin (místopředseda)

5. B - Jindrák Michal (předseda), Strouhalová Adéla (místopředseda)

5. C - Králová Nela (předseda), Vavřich Matěj (místopředseda)

6. A - Husáková Michaela (předseda), Rosa Milan (místopředseda)

6. B - Křepelková Elisabeth (předseda), Němec Tomáš (místopředseda)

6. C - Štěpánková Nela (předseda), Král Adam (místopředseda)

7. A - Cuper Marek (předseda), Zalabáková Karla (místopředseda)

7. B - Tomanová Klára (předseda), Málková Markéta (místopředseda)

8. A - Zíta Daniel (předseda), Barcal Petr (místopředseda)

8. B - Tomášková Lucie (předseda), Whitehead Joshua M. (místopředseda)

8. C - Mareš Dominik (předseda), Regner Lukáš (místopředseda)

9. A - Šveňha Martin (předseda), Betka David (místopředseda)

9. B - Stanislavová Veronika (předseda), Malá Eliška (místopředseda)


Předseda školního parlamentu: Stanislavová Veronika

Místopředseda školního parlamentu: Betka David

Zástupci školy na městském parlamentu: Havlová Veronika

Pověřený pracovník: Mgr. Dana Horáková


Schůzky školního parlamentu se konají dle potřeby v úterý od 14:00 hodin.


Školní parlament je od října 2008 zaevidován do Národního parlamentu dětí a mládeže.


Jaká je náplň práce žákovského parlamentu?

Připravovat a organizovat pomocí všech žáků akce, které navrhnou žáci jednotlivých tříd.
Organizovat sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování, řešit připomínky a návrhy z řad žáků na lepší chod školy, informovat veřejnost o dění ve škole formou časopisu, nástěnky apod.


Žáci


Rozvrhy

-> Školní parlament <-

Úspěchy žáků

Zájmové kroužky


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl