ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Školní jídelna


Služba pro objednávání stravy po Internetu


Jídelní lístek na prosinec 2019


Dobrou chuť Vám přejí: Hana Bělková, Věra Rybářová, Vlasta Aptová, Alice Kocubinská, Milada Schořová a Kateřina Drobná.


Ceny obědů od 1. září 2019:

  • MŠ 3-6 let - 33 Kč

  • MŠ 7 let - 35 Kč

  • ZŠ 1. stupeň 7-10 let - 23 Kč

  • ZŠ 2. stupeň 11-14 let - 25 Kč

  • ZŠ 3. stupeň 15 a více let - 27 Kč

  • cizí strávníci - 72 Kč

Jak vybírat ze dvou jídel?

Každý přihlášený strávník má vždy automaticky zajištěn oběd č. 1. Pokud by chtěl zvolit oběd č. 2 na příslušný den, musí tak učinit 2 pracovní dny dopředu, a to buď prostřednictvím terminálu u kanceláře školní jídelny, nebo přes internetovou službu www.strava.cz. V případě volby oběd č. 2 zadá pomocí identifikačního média na terminálu č. 2.


Odhlášky

Odhlášky lze provést prostřednictvím terminálu u kanceláře školní jídelny a to 2 pracovní dny dopředu, zadáním pomocí identifikačního média na terminálu "0". Nebo přes internetovou službu www.strava.cz, kde je možno odhlásit se do 8:00 hodin a to na daný den nebo i na více dní.
Odhlásit oběd lze také osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny, paní Bělkové (tel. 412 871 216) nejpozději ráno do 8:00 hodin.

Oběd č. 2 se nevaří, pokud není přihlášeno více než 15 strávníků. Strávník bude mít automaticky oběd č. 1, pokud o něj nebude mít zájem, je třeba si jej odhlásit.

Dodatek ke stravování

Strávník a zákonný zástupce strávníka bude odhlášen ze stravování po písemném vyplnění "Odhlášky ze stravování", kde uvede, na který účet se má vrátit případný přeplatek.

Žákům, kteří končí školní docházku, budou přeplatky vráceny na účet do 15. července daného školního roku.

Pro odběr jídla je strávník povinnen si zakoupit identifikační medium, buď čip za 115 Kč, nebo kartu za 35 Kč, která zůstává jeho majetkem.


Školní jídelna, foto č. 01 Školní jídelna, foto č. 02


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

-> Školní jídelna <-

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl