ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Školní družina


Provoz ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin. V době od 12:15 do 16:30 hodin je třeba k vyzvedávání dětí použít zvonek. Školní družina má samostatné vrchní patro jednoho z pavilonů, kde je pět plně vybavených heren sloužících potřebám a činnostem zařízení a šesté je umístěno v učebnách v pavilonu A. Také je možné využívat tělocvičny školy, školní hřiště či zahradu MŠ, kde jsou houpačky, průlezky či prostor k dalším sportovním a pohybovým aktivitám.

Vnitřní řád školní družiny (pdf, 189,9 kB)
Plán práce na školní rok 2018/2019 (pdf, 451,0 kB)

Vychovatelky ŠD

1. oddělení   Renáta Straková
2. oddělení   Ivana Vološčuková
3. oddělení   Bc. Petra Kordová
4. oddělení   Martina Nosek
5. oddělení   Jindra Dvorská
6. oddělení   Hana Bělková

Informace pro rodiče

U hlavních dveří při vstupu do budovy školy je nástěnka s informacemi pro rodiče, směrnicemi o poplatcích za ŠD, provozem a režimem dne, akcemi ŠD. Veškeré informace o činnosti pravidelné či nepravidelné spolu s fotografiemi z nejrůznějších akcí naleznete na webových stránkách školy. O pokynech týkajících se přijímání dětí do ŠD v následujícím školním roce vás budeme aktuálně informovat ve druhém pololetí školního roku.

Poplatky za ŠD

Do konce měsíce září poplatek 1 000 Kč za 1. pololetí školního roku.
Do konce měsíce února poplatek 1 000 Kč za 2. pololetí školního roku.
Upozornění: Poplatek za ŠD se hradí pouze bankovním převodem na účet školy.
Číslo účtu u KB: 10834471/0100
Variabilní symbol: 215
Do poznámky/popisu: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!
Žádáme o včasné placení v daném termínu!
Žádáme rodiče, aby v době konání hlavní činnosti, tj. 13:30 až 14:30 hod., vyzvedávali děti před/po této činnosti.

Zájmové kroužky v ŠD

V letošním školním roce jsme pro vás připravili kroužky:
- Hra na zobcovou flétnu (začátečníci + mladší), čtvrtek 15:00–15:30 hod., vedoucí Ivana Vološčuková
- Hra na zobcovou flétnu (pokročilí + starší), pondělí 15:00–15:30 hod., vedoucí Ivana Vološčuková
- Výtvarný kroužek, úterý 15:00–15:45 hod., vedoucí Renáta Straková, Jindra Dvorská
- Dramatický kroužek (pohádky a písničky s kytarou), středa 15:00–15:45 hod., vedoucí Martina Nosek
- Aerobik, pondělí 15:00–15:45 hod., vedoucí Petra Kordová
- Sportovní kroužek, čtvrtek 15:00–15:45 hod., vedoucí Hana Bělková


Školní družina, foto č. 01 Školní družina, foto č. 02
Školní družina, foto č. 03 Školní družina, foto č. 04


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

-> Školní družina <-

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl