ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Školní dokumenty


 • ICT plán (pdf, 247,4 kB)

 • Kritéria pro přijímání do MŠ (pdf, 195,7 kB)

 • Kritéria pro přijímání do ŠD (pdf, 656,4 kB)

 • Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce (pdf, 768,2 kB)

 • Krizový plán školy (pdf, 743,5 kB)

 • Návrh rozpočtu na rok 2019 (pdf, 372,7 kB)

 • Organizace školního roku 2019/2020 (html, 4,3 kB)

 • Plán na školní rok 2019/2020 (pdf, 813,5 kB)

 • Plán pro realizaci EVVO (pdf, 128,0 kB)

 • Pravidla používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole (pdf, 334,1 kB)

 • Preventivní program školy (pdf, 450,0 kB)

 • Program proti šikanování (pdf, 409,9 kB)

 • Řešení rizikového chování (pdf, 488,8 kB)

 • Směrnice o maximálním počtu žáků v první třídě (pdf, 178,4 kB)

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (docx, 29,4 kB)

 • Školní řád MŠ (pdf, 445,1 kB)

 • Školní řád ZŠ (pdf, 682,9 kB)

 • Školní vzdělávací program (pdf, 576,0 kB) - pouze výtah, kompletní dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy

 • Vnitřní řád školní družiny (pdf, 189,9 kB)


Formuláře


 • Zápisní lístek (doc, 35,0 kB)

 • Zápisní lístek do ŠD (pdf, 1,4 MB)

 • Žádost o odklad povinné školní docházky (doc, 29,0 kB)

 • Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (doc, 32,0 kB)

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (doc, 29,0 kB)

 • Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy (pdf, 154,1 kB)

 • Žádost o uvolnění žáka z vyučování (pdf, 162,3 kB)


Výroční zprávy


 • Zpráva za rok 2018/2019 (pdf, 1,2 MB)

 • Zpráva za rok 2017/2018 (pdf, 1,1 MB)

 • Zpráva za rok 2016/2017 (pdf, 1,0 MB)


Evaluační zprávy


 • Autoevaluace školy, září 2011 (pdf, 236,8 kB)

 • Mapa školy, 2010 (pdf, 155,3 kB)

 • Autoevaluace školy, září 2008 (pdf, 179,4 kB)


Inspekční zprávy


 • Zpráva z října 2016 (pdf, 251,8 kB)

 • Zpráva z prosince 2015 (pdf, 551,4 kB)

 • Zpráva z října 2009 (pdf, 181,8 kB)


Zápisy z jednání školské rady


 • Zápis z 5. 11. 2019 (pdf, 628,6 kB)


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

-> Školní dokumenty <-

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl