ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Projektové vyučování


Žákovský projekt:
  • je část učiva, jejíž osvojení směřuje k dosažení určitého cíle,

  • se vyznačuje otevřeností v procesu učení,

  • je sestaven tak, že program učení není před prováděním projektu do všech jednotlivostí pevně stanoven, takže žáci nemohou projektem projít jako programem fixním a shora daným,

  • vzniká a je realizován na základě žákovské zodpovědnosti,

  • souvisí s mimoškolní skutečností, vychází z prožitku žáků,

  • vede ke konkrétním výsledkům.

Zdroj: KUBÍNOVÁ, Marie. Projekty ve vyučování [online]. c2007, poslední revize 18.10.2005 [cit.2007-12-22]. Dostupné z:
<http://www.rvp.cz/clanek/289/334>.40. výročí otevření Základní školy ve Školní ulici - 19. 12. 2017

40. výročí otevření Základní školy ve Školní ulici - 19. 12. 2017

V předvánočním čase, kdy už se mnohým žákům i učitelům do školy moc nechce a raději by si místo učení jen povídali, jsme si v naší škole v rámci projektového dne připomněli 40. výročí jejího založení. Dlouho jsme se rozmýšleli, jak oslavy pojmout. Vyzvali jsme naše žáky, aby zapátrali a vyhledali co nejvíce informací o historii školy, oslovili své rodiče či prarodiče, zda si z této doby něco pamatují.

V úterý 19. prosince 2017 se všichni sešli ve třídách, ale pracovalo se tentokrát trochu jinak. Žáci byli rozděleni do skupin a vyučující pro ně připravili zajímavé aktivity. Někdo se přesunul do tělocvičny, jiní se rozběhli po škole a luštili šifry, další „upekli“ narozeninový dort. Ve skupinách se potkávali žáci z nižších a vyšších ročníků, nejzajímavější spojení vzniklo z nejmenších žáčků přípravné třídy a nejstarších deváťáků. Někteří malovali či vyráběli přání, luštili kvízy a vyplňovali pracovní listy. Krásným nápadem bylo předání vánočních přání seniorům, které jim děti samy předaly v blízkém Domově důchodců. V tělocvičně se řádilo celé dopoledne, děti si vyzkoušely, jaké to je odložit mobily a tablety, a místo toho se pořádně rozhýbat při společných hrách. Čtvrťáci se proměnili v reportéry a celý den pečlivě zaznamenávali odpovědi na připravené otázky. V osmém ročníku vznikl řečnický pultík, za kterým se střídali jednotliví řečníci s připravenými referáty na téma, co se dělo v roce 1977. Seznámili nás s významnými osobnostmi z oblasti hudby i sportu. I jinde se pilně pracovalo, vznikly tak krásné modely naší školy či tablo učitelů malované podle fotografie. Pozvání na tento den také přijaly pamětnice, které na společné besedě s žáky zavzpomínaly na otevření školy a začátek školního roku v září 1977. Bývalá zástupkyně ředitele paní Jana Jakešová připomněla prvního ředitele pana Bohumila Klepetka, na dotazy odpovídaly i paní učitelka Milena Hoření a vedoucí školní jídelny paní Jana Černostová, které jsou ve škole od jejího počátku. Přejeme škole mnoho úspěšných let a veselých žáků i učitelů! (Michaela Řeháková)


Celoškolní projekty ROUDNICE 850 a STŘEDOVĚKÝ JARMARK
28. dubna a 23. června 2017

Roudnice 850 a Středověký jarmark - 28. 4. a 23. 6. 2017

Také na naší škole jsme si chtěli připomenout historii města Roudnice nad Labem a zapojit se tak do letošních oslav. Již v dubnu jsme uspořádali pro žáky Projektový den. Jednotliví vyučující připravili ve spolupráci s Galerií moderního umění a Podřipským muzeem historické, literární či sportovní dílny. Žáci utvořili skupiny, ve kterých plnili jednotlivé úkoly. Zkoumali středověké listiny, seznámili se s osobnostmi působícími na Podřipsku, vyslechli přednášku kronikáře města, pana Jana Nerudy, a sami se vydali po roudnických památkách. Poznávali místa podle starých fotografií, luštili připravené kvízy a vyplňovali pracovní listy. Někteří v rámci projektu vystoupali na Hlásku, odkud si prohlédli Roudnici a její okolí. Jiní zase sportovali. Žáci devátých ročníků si připravili pro své mladší spolužáky prezentaci o historii roudnického Sokola a sokolských slavnostech. Ve druhé části pak proběhla sportovní olympiáda, ze které si děti odnesly účastnické listy a diplomy. Prostory naší školy teď zdobí projekty žáků a připomínají, co všechno se dozvěděli o našem městě.

V pátek 23. června jsme na Projektový den navázali již tradičním školním jarmarkem, tentokrát ve středověkém duchu. Žáci se na něj připravovali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy, kdy vyráběli nejen předměty k prodeji, ale i dobové kostýmy. Děti s maminkami a babičkami napekly dobroty, a tak jsme si mohli pochutnat na výborných škvarkových plackách, chlebánkách i perníčcích. Mohli jsme si opéct špekáček u ohníčku, zastřílet lukem či se utkat v rytířském souboji. Kdo nechtěl bojovat, nenechal si ujít taneční vystoupení děvčat z druhých tříd a zaposlouchal se do zvuků flétny v podání žáků čtvrté třídy. Potěšil nás velký zájem rodičů, prarodičů i bývalých žáků, na školním dvoře se to jen hemžilo. Na závěr skvělého dopoledne se všichni společně vyfotili a popřáli si nádherné léto. (Michaela Řeháková)


Projekt ZRUČNOST A KOMUNIKACE - září až prosinec 2015

Projekt ZRUČNOST A KOMUNIKACE (VÝZVA Č. 57 OPVK) - září až prosinec 2015

Dokumentace (Vlastimil Purchart)

Projekt ČSLA: VÝSTROJ A VÝZBROJ VZS - květen až červen 2015

Projekt ČSLA: VÝSTROJ A VÝZBROJ VZS - květen až červen 2015Dokumentace (David Mikoláš a Jakub Krejsa)

Projekt Z POHÁDKY DO POHÁDKY - březen 2015

Projekt Z POHÁDKY DO POHÁDKY - březen 2015

Dokumentace (Kateřina Hodková)

Projekt ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ: ZEMĚ HRADŮ - říjen 2014 až březen 2015

Projekt ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ: ZEMĚ HRADŮ - říjen 2014 až březen 2015

Dokumentace (David Mikoláš)

Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

-> Projektové vyučování <-

Projekt. vyuč. - archiv

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl