ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Program prevence


Funkci školních metodiků prevence na naší škole zastávají:


Mgr. Ivana Nováková

e-mail: novakovai@zsskolni-rce.cz
konzultace: pondělí 10:00-10:45 hodin

Eva Richtrová

e-mail: richtrova@zsskolni-rce.cz
konzultace po dohodě: úterý 8:00-8:45 hodin, středa 10:00-11:40 hodin,
pátek 14:00-14:30 hodin

Vítáme Vás v sekci věnované prevenci sociálně patologických jevů u žáků a žákyň základní školy.

K tomu, aby každý dokázal pochopit, co znamená výraz prevence sociálně patologických jevů, je na místě položit si několik otázek.


1. Co je sociálně patologický jev?

Je to nežádoucí jev chování ve společnosti. Mezi nejčastější sociálně nežádoucí jevy patří:

- závislost na návykových látkách,
- gamblerství,
- šikana a kyberšikana,
- kriminalita dětí,
- rasismus a další.

2. Kde se děti seznamují se sociálně patologickými jevy?

Nejčastěji se s nimi seznamují doma v rodině. Žáci často uvádějí, že poprvé ochutnali alkohol či cigaretu právě doma. Sociálně patologické chování a hlavně agresivita však na děti číhá na každém kroku – televize, internet, počítačové hry, časopisy a v neposlední řadě i špatný vliv nevhodných kamarádů, „party“.

3. Je prevence sociálně patologických jevů u dětí ZŠ nutná?

Cílem prevence v nejobecnějším pojetí je zamezení vzniku nežádoucích jevů, ke kterému se prevence vztahuje, případně minimalizace tohoto jevu, pokud již nastal. Děti základní školy patří do primární cílové skupiny, u které chceme zamezit vzniku tohoto nežádoucího jevu. Děti jsou vystaveny různým nástrahám a je na nás, abychom jim ukázali tu správnou cestu.

4. Co dělá škola pro prevenci sociálně patologických jevů?

Škola předává dětem návody, jak se těmto špatným a antisociálním vlivům bránit. Ve vyučování věnujeme velký prostor k řešení této problematiky. Žáci se účastní besed, her a projektů, kde diskutují se svými učiteli. Škola také zaměřuje pozornost na trávení volného času dětí formou nabídky různých zájmových kroužků.

5. Co můžete Vy, rodiče, pro své dítě udělat v řešení této problematiky?

Dejte Vašim dětem najevo, že je máte rádi. Věnujte jim v této uspěchané době alespoň trochu svého času. Zajímejte se o to, co Vaše dítě dělá, s kým se kamarádí, co ho baví, ale také trápí. Buďte Vašim dětem vzorem, který právě v tomto věku tak moc potřebují.

6. Jaké jsou vize do budoucnosti naší školy v rámci této problematiky?

Naše škola bude i nadále pokračovat v aktivitách, které se osvědčily v řešení tohoto problému. Budeme se snažit děti co nejvíce motivovat k plnohodnotnému způsobu života, avšak bez jejich a také Vaší rodičovské pomoci se nám to nepodaří.


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

-> ŠPP <-

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl