ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


14 důvodů proč si vybrat právě naši školu


1. Protože v naší škole panuje dobré klima, což prokázalo šetření SCIA - Mapa školy.
2. Protože vyučujeme anglický jazyk již od prvního ročníku.
3. Protože zajišťujeme nápravu SPU (specifických poruch učení).
4. Protože zajišťujeme logopedickou péči.
5. Protože přímo na škole funguje školní psycholog a speciální pedagog.
6. Protože zkušení učitelé zajišťují výchovné poradenství.
7. Protože máme 2 počítačové učebny, odborné pracovny fyziky a chemie, dějepisu a přírodopisu, hudební výchovy a některé kmenové třídy vybavené digitálními technologiemi, které jsou používány ve výuce, dále máme kovodílnu, keramickou dílnu a pracovnu výtvarné výchovy.
8. Protože se přímo v areálu naší školy nachází Dům dětí a mládeže Trend, který nabízí širokou škálu kroužků, můžeme v případě zájmu dětí nabídnout i kroužky přímo ve škole: hra na flétnu, sportovní hry, keramický kroužek, výtvarný kroužek.
9. Protože na naší škole od roku 1998 v rámci nepovinného předmětu pracuje na 70 zpěváků ve třech odděleních Roudnického dětského sboru, který reprezentuje školu a město po krajích ČR.
10. Protože školní jídelna a školní družina s moderním vybavením jsou přímo v areálu školy.
11. Protože v jídelně máme výběr ze dvou hlavních jídel.
12. Protože občanské sdružení "Roudnická Trojka" pomáhá při zajišťování akcí pro děti ve škole (přispívá na pitný režim, výlety a ozdravné pobyty, na lyžařský kurz).
13. Protože školní parlament pořádá pro děti z 1. stupně a MŠ mnoho akcí během školního roku.
14. Protože celá škola je bohatě vyzdobená výsledky práce našich žáků.

Naše škola

Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

-> Proč my? <-

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl