ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Novinky


 • 10. 12. 2019 | MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, AKCE ŠP

  Ve čtvrtek 5. prosince byl svátek sv. Mikuláše. Slavili jsme ho i u nás v mateřské a základní škole. Objevili se u nás Mikuláš, andělé i čerti, kteří pro mladší žáky z přípravné třídy, 1. a 2. ročníků připravili nadílku. Za krásné básničky, zpívání koled a správné odpovědi na hádanky děti dostaly sladké odměny. Mikuláš s anděly a čerty také navštívili mateřskou školu, kde všem hříšníkům rozdali uhlí a hodným dětem cukrovinky. Samozřejmě nechyběly ani slzičky. Mikuláš: Vojtěch Krejčí, andělé: Erika Szitaiová, Nela Pertlíková, čerti: Kateřina Turková, Josh Whitehead, Klaudie Bartošová, organizátorka: Karolína Sirotková.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Dana Horáková


 • 5. 12. 2019 | PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

  Pád železné opony – tak znělo letošní téma projektu Příběhů bezpráví. S naším tradičním hostem Ing. Jiřím Čejkou, DrSc., bývalým politickým vězněm, špičkovým chemikem a celoživotním skautem, besedovali žáci 9. ročníku nejen o listopadových událostech roku 1989, ale i o skautingu, jeho filosofii, principech a nelehkých letech 1939-40, 1948-50 a 1968-70, kdy byl opakovaně zakazován a rušen.

  -> Fotogalerie

  Mgr. David Mikoláš


 • 4. 12. 2019 | SVÍČKÁRNA

  Ve školní dílně se seznamujeme s různými materiály. Pracujeme s dřevem, kovem, plasty, vyrábíme podle standardizovaných technických výkresů, někdy i podle vlastních. S blížícími se Vánocemi jsme portfolio rozšířili o včelí vosk, respektive o různobarevné mezistěny, z nichž jsme smotávali svíčky. Dívky je pak dozdobily stříbrnou nebo zlatou stuhou. Na fotografii níže pózují žáci 7. ročníku, nicméně vydatně pomáhali také šestáci a osmáci.

  Mgr. David Mikoláš


 • Foto: Mgr. David Mikoláš


 • 2. 12. 2019 | JABLKOHRANÍ

  Projektový den s blížícím se koncem podzimu věnovala 4. C jablkům. Na úvod žáci vytvořili myšlenkovou mapu, na kterou přenesli své znalosti o našem nejznámějším ovoci. Další informace získali pomocí počítače a tištěné literatury. Při práci ve skupinách vybírali nejhezčí a nejchutnější jablko. Velký ohlas měla ochutnávka jablečných výrobků, převážně donesených štrúdlů.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 25. 11. 2019 | LISTOPADOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  I poslední podzimní měsíc byl plný školních akcí. Hned na začátku si žáci devátých tříd poslechli zajímavou přednášku k listopadovým událostem roku 1989 a připomněli si 30. výročí sametové revoluce. V polovině měsíce se konala pedagogická rada a rodičovské schůzky. Chodby školy zdobí práce dětí zaměřené tematicky k výuce i ročnímu období. Práce i zábavy bylo dost. Není divu, že nám to ve škole všechno strašně rychle utíká!

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 25. 11. 2019 | JIŘÍ SIROVÝ POSTOUPIL DO FINÁLE IT-SLOTU!

  Nominační kolo vědomostní soutěže pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT – IT SLOT proběhlo ve středu 20. listopadu a zúčastnilo se jej celkem 3860 žáků ze 115 škol z celé České republiky. Prvních 50 soutěžících postupuje do finále, které se uskuteční 11. prosince 2019 v Praze v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky. Zde již soutěžící mohou vyhrát velmi hodnotné ceny. Gratulujeme Jiřímu Sirovému, který se umístil na 32. místě a probojoval se do finále. Výsledky 1. kola jsou ke zhlédnutí zde.

  IT-SLOT

  Bc. František Ševčík


 • 10. 11. 2019 | LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI

  Ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem připravil pražský Ústav pro studium totalitních režimů hodinový vzdělávací kurz, který byl zaměřen na listopadové události roku 1989. Žákům 9. ročníku byl Mgr. Petrem Sedlákem Ph.D. mimo jiné představen nový vzdělávací portál ústavu. Byť ještě ve výstavbě, již nyní nabízí podnětné interaktivní didaktické pomůcky. Z lektorových aktivit (sám je/byl učitelem) bych vyzdvihl jeho upřímnou snahu žáky aktivizovat například při hledání významu 17. listopadu napříč generacemi.

  -> Fotogalerie

  Mgr. David Mikoláš


 • 31. 10. 2019 | ŘÍJNOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  Žáci 3. a 4. ročníků zahájili v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik. Chodby opět zdobí podzimní práce dětí. Ve středu 16. října se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili celoškolního projektu Bubny do škol. Tato akce byla velice kladně přijata všemi. Zábava, spolupráce, soustředění, to vše byl výsledek této celoškolní akce.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 31. 10. 2019 | PODZIMNÍ RADOVÁNKY

  Sychravý podzim berou zvesela děti ve školní družině. K podzimu stejně jako spadané listí patří i pouštění draka, sbírání kaštanů a žaludů. Využili jsme tak podzimních plodů ke cvičení, počítání, zkoumání a hlavně k tvoření. Vznikla nám tak strašidýlka, velké obrázky z kaštanů i spadaného listí. Také počasí nám přálo a mohli jsme využít slunné odpoledne k pouštění draků.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 24. 10. 2019 | PLAVECKÝ KURZ

  Na začátku školního roku odstartoval pro třetí a čtvrté ročníky naší ZŠ plavecký výcvik. Zprvu byly některé děti lehce rozpačité. Brzy se však s vodou skamarádily. Musím říci, že všechny paní plavčice mne i mou kolegyni potěšily velmi milým, přátelským a vstřícným přístupem k dětem, ale i tolerancí a důsledností, s jakou na děti působily. Každá lekce tak byla pro děti velmi pestrá, zajímavá, hravá, ale i akční. Žádná z lektorek ani z nás učitelek nezaváhala, aby v plavkách skočila do bazénu či se ohřála na chvíli v sauně nebo ukázala dětem, že všechny plavecké styly či skoky do vody jsou možné, pokud budou chtít a mít odvahu. Mnoho dětí to také dokázalo, překonalo sama sebe a zažilo pak pocit naplnění a radosti. Nyní jsme již za polovinou kurzu a blížíme se k jeho závěru. Všechny děti udělaly veliké pokroky a na pár momentů se dokonce změnily v zajímavá zvířátka ve vodě - jako jsou třeba lachtani, tučňáci, želvy, delfíni, žabky nebo žraloci. Ti nejlepší plavci stále zdokonalují plavecké techniky a vytrvalost, zatímco ostatní děti prohlubují a zlepšují získané plavecké dovednosti. Ráda bych poděkovala všem lektorkám za jejich nasazení a pozitivní náladu, která provázela každou lekci plavání, ale také bych chtěla poděkovat všem dětem, které plavání zvládaly s energií a s nadšením. Všem se nám bude trochu stýskat, až kurz skončí. Plavání zdar!

  -> Fotogalerie

  Za třetí a čtvrté třídy Mgr. J. E. Hrabánková


 • 21. 10. 2019 | JABLOŇOVÝ PODZIMNÍČEK

  Od 7. 10. do 12. 10. 2019 proběhl ve školní družině projektový týden s názvem Jabloňový podzimníček. Téma jablíček provázelo děti v různých aktivitách. V rámci výtvarné a pracovní činnosti tvořily krásné výrobky a kresby, které jsou vystaveny v ŠD. Nechyběl ani zpěv a tanec.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 18. 10. 2019 | ORIENTAČNÍ BĚH V PŘEDONÍNĚ

  Ve čtvrtek 3. října se konal závod Poháru mládeže v orientačním běhu. Letos organizátoři zvolili lesík u Předonína. Třináct dětí reprezentovalo naši školu. Mladší závodníci běželi po dvojicích a starší se už museli orientovat podle mapy jako jednotlivci. Bylo vidět, že se závodů neúčastní prvně. Jindra Vinař získal diplom za 3. místo v kategorii H5. Děti obdržely i několik drobných cen v tombole. Počasí se umoudřilo, a tak děti odjely ze závodů spokojené a plné pěkných zážitků.

  Martina Nosek


 • Foto: Jindra Dvorská


 • 7. 10. 2019 | ZÁŘIJOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  A zase jsme všichni plně vytíženi. Kromě učení mohou letos žáci navštěvovat také mimoškolní aktivity v podobě nabízených kroužků. Kroužek zaměřený na sport – florbal – pod vedením Mgr. Purcharta, na výtvarnou činnost – pod vedením Bc. Jelínkové, na hudbu – Roudnický dětský sbor pod vedením PaedDr. Zrzavé, Mgr. Zrzavého a Mgr. Krajníkové, na textilní tvorbu – pod vedením Mgr. Berounské. Školní družina také nabízí zájmové kroužky. Hru na zobcovou flétnu vede I. Vološčuková, výtvarný kroužek R. Straková a J. Dvorská, sportovní kroužek a aerobik P. Kordová, dramatický kroužek M. Nosek. Děti v letošním školním roce mají pestrou nabídku. Stačí si vybrat!

  Jindra Dvorská


 • 6. 9. 2019 | ADAPTAČNÍ DNY TŘÍDY VI. C

  Ve dnech 3. - 4. 9. 2019 absolvovali žáci adaptační dny s třídním učitelem. Poznávali nové spolužáky, utužovali vztahy ve třídě, učili se spolupracovat, navzájem si pomáhat a tvořili pravidla třídy. Obě dopoledne byla plná her zaměřených na sebepoznání, poznání druhých a spolupráci v týmu. Po pěti hodinách strávených hrami a povídáním ve třídě došlo v úterý i na zaslouženou zmrzlinu.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Vlastimil Purchart


 • 5. 9. 2019 | PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

  Prázdniny utekly velice rychle a my už jsme zase ve škole. V pondělí 2. září oznámilo školní zvonění zahájení vyučování pro všechny žáky naší školy. Konečně nastal ten den, kdy žáci 1. tříd poprvé překročili práh školy jako opravdoví školáci. Ve třídách poprvé zasedli do školních lavic, kde je přivítaly paní třídní učitelky. Prvňáčky přišla také přivítat paní ředitelka PaedDr. Zuzana Zrzavá s místostarostou města Roudnice nad Labem panem Mgr. Jiřím Řezníčkem. Popřáli školáčkům a rodičům do nové životní etapy mnoho úspěchů. Také paní učitelka z přípravné třídy přivítala děti v barevně vyzdobené třídě, aby první den ve škole byl pro děti zajímavý. Přejeme všem úspěšný vstup do nové etapy života. Ať prvňáky vzdělávání těší!

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 5. 9. 2019 | PRÁZDNINOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  Během letních prázdnin se ve škole nezahálelo, vše se připravovalo na školní rok 2019/2020. Naše škola od 2. září 2019 přivítá žáky dvěma nově vybavenými PC učebnami, novou učebnou hudební výchovy. V odhlučněné jídelně bude nový vydávací systém jídel. Také školní družina dostala nový dataprojektor, kde mohou děti upevňovat probrané učivo formou hry, a nové police na odkládání školních tašek. Nezapomnělo se také na učitelský sbor, který má nové zázemí ve sborovně. Mateřská škola dostala novou výmalbu do obou tříd s pokládkou nového lina.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 29. 8. 2018 | NOVÉ ROZVRHY TŘÍD

  Zveřejněny rozvrhy tříd na nový školní rok 2019/2020.

  Mgr. Jiří Neliba


 • 28. 6. 2019 | SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. ROČNÍKU

  Za přítomnosti třídních učitelů, ředitelky školy a zástupců MěÚ bylo žákům devátého ročníku slavnostně předáno poslední vysvědčení. Přejeme jim hodně úspěchů v dalším studijním a i osobním životě.

  -> Fotogalerie

  Mgr. David Mikoláš


 • 27. 6. 2019 | SOUTĚŽ O POHÁR HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE

  Dvě čtyřčlenná družstva z naší školy se zúčastnila soutěže v branném závodu v areálu Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. V náročném, velmi členitém terénu, prověřila při šesti dovednostních a vědomostních úkolech svou fyzickou zdatnost a týmového ducha. Jednotlivé úkoly byly zaměřeny na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Obě družstva se probojovala okresním kolem soutěže až do kola krajského. Tým žáků čtvrté třídy vybojoval ve své kategorii hezké druhé místo. Dne 25. 6. si medaile a diplomy účastníci soutěže převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka. Měli ze svého úspěchu velikou radost a projevili přání se podobných soutěží zúčastnit i v budoucnu.

  -> Fotogalerie

  Martina Nosek


 • 27. 6. 2019 | ČERVNOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  V měsíci květnu a červnu to ve škole opravdu žilo, děti 3. až 9. ročníků vyrazily na ozdravné pobyty do školy v přírodě. Počasí jim přálo, přijely plny nových zážitků. V galerii opět nahlédněte na dění ve škole. Žáci naší školy během školního roku navštěvovali mimoškolní aktivity nabízené školou, výběr byl pestrý, od sportovních po výtvarné, rukodělné a hudební (florbal, výtvarný kroužek, kroužek anglického jazyka, pěvecký sbor, kroužek textilní tvorby). Měsíc červen je pochopitelně nejoblíbenějším měsícem celého školního roku. Všichni se těší na zaslouženou odměnu - PRÁZDNINY. Hurá za dobrodružstvím!

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 24. 6. 2019 | DIVADLO MOST

  Hajný je lesa pán, Žampiony nadívané a další známé písně zazněly na hradě Hněvíně v Mostě v hudební pohádce Divadla rozmanitostí "Ať žijí duchové". Drobný déšť, který doprovázel představení, nenarušil výkony převážně mladých herců. Žáci 1. A, 1. B, 2. B, 2. C a 3. C si užili pohádku s herci, loutkami a hudebními nástroji, na které se divadelníci doprovázeli, a umožnili tak dětem nezapomenutelný zážitek podtrhnutý krásnou replikou starého hradu.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 20. 6. 2019 | ŠKOLNÍ ROK 2018/19 ŽÁKŮ 4. A, 4. B

  Prázdniny jsou tady a my bychom se chtěli ohlédnout za uplynulým rokem. Školu jsme v září začali na vojenském letišti v Kbelích. Prohlédli jsme si vládní speciál a cvičný letoun pro parašutisty. Další měsíc jsme navštívili železniční DEPO v Praze-Vršovicích. Viděli jsme kabinu strojvedoucího se všemi přístroji a kousek jsme se svezli Pendolinem. 13. prosince jsme se vydali na zámek Loučeň, kde nás pan průvodce seznámil nejen s historií zámku, ale i vánočních stromků v Čechách. Na Podřipské škole jsme si vyprávěli o vánočních tradicích a etiketě stolování. V únoru jsme se opět vydali do Prahy, tentokrát do Národního muzea na výstavu o Keltech. V dubnu měla 4. A přednášku o roudnickém augustiniánském klášteře s archeologem P. Novým. V květnu jsme si s CK Výuka jinak prohlédli nádvoří Pražského hradu, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku a známou věž Daliborku. V červnu jsme vyjeli za zábavou do Mirakula. 4. B zakončila rok plavbou výletní lodí po řece Labi a 4. A vyzkoušela lezení po umělé stěně v Roudnici.

  -> Fotogalerie

  Žáci 4. A, 4. B, třídní učitelky Mgr. Jana Bradáčová a Mgr. Alena Kormaníková


 • 17. 6. 2019 | CESTUJEME PO EVROPĚ

  Učebnice vlastivědy pro 5. ročník končí tematickým celkem Cestujeme po Evropě. Poslední vyučovací hodiny jsme proto věnovali debatě o zemích, které jsme navštívili a které bychom v budoucnu navštívit chtěli. Poznatků a zážitků se sešlo skutečně mnoho. Nakonec nás napadlo shromáždit fotografie z rodinných dovolených a vytvořit z nich takový informační panel, do jehož středu jsme umístili slepou mapu Evropy. Na ní jsme vybarvili všechny navštívené státy a propojili je s našimi snímky. Tím jsme si zároveň procvičili orientaci na mapě. Zjistili jsme, že mezi naše nejoblíbenější destinace patří jihoevropské státy a samozřejmě Česká republika. Úplně na závěr jsme zhlédli dva cestovatelské dokumenty, jeden o Krétě, druhý o Benátkách.

  Mgr. David Mikoláš


 • Cestujeme po Evropě - 5. A

  Cestujeme po Evropě - 5. C


 • 17. 6. 2018 | POZVÁNKA NA JARMARK


 • Školní jarmark


 • 14. 6. 2019 | ČTENÍ PEJSKOVI

  V druhém květnovém týdnu se žáci II. C společně s paní učitelkou a s pejskem Ulinkou zúčastnili čtení v Městské knihovně Ervína Špindlera. Některé děti tak měly možnost navštívit a prohlédnout si prostory dětské knihovny poprvé. Děti pečlivě četly z knížky Malý čtenář a Ulinka byla velmi trpělivý posluchač. Žáci se nemuseli obávat, že když udělají chyby, že budou Ulinkou pokárány, nebo že se nebudou cítit dobře. Čtení tak bylo pro čtenáře i posluchače hezkým a vtipným zážitkem a pomohlo všem opět o krůček prohloubit vztah k literatuře. Za odměnu, že Ulinka vydržela celou dobu děti poslouchat, dostala malý pamlsek a děti si ji mohly pohladit. Následovalo zvědavé prohlížení knížek v knihovně a kladení všetečných otázek paní knihovnici, na které velmi bystře odpovídala. Všichni žáci projevili velký zájem zapůjčit si v knihovně knihy, které je oslovily, a tak se řada dětí, které budou mít čtenářský průkaz, opět rozroste. Děkujeme vám, Ulinko a Evi, za přínosné dopoledne v knihovně i za pestrobarevné zážitky. A někdy příště opět na viděnou.

  Mgr. J. E. Hrabánková


 • Foto: Mgr. J. E. Hrabánková


 • 9. 6. 2019 | ŠKOLA V PŘÍRODĚ JIŘETÍN POD JEDLOVOU

  Žáci 5. A a 5. B vyjeli na svou poslední společnou školu v přírodě na 1. stupni. „Místem činu“ bylo rekreační středisko Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou. O odpolední zábavu se starali vychovatelé z agentury PAC, se kterou jsme již byli na minulé škole v přírodě v Poslově Mlýně. Tématem letošní školy v přírodě byly Hvězdné války. Hned první den se losováním všichni účastníci rozdělili na dva odlišné týmy, které po celý týden proti sobě „bojovaly“ na louce, v lese, v táboře, v herně. V dopoledních hodinách, kdy vychovatelé připravovali odpolední program, jsme se prošli do centra Jiřetína, zvládli Křížovou horu, prohlédli si okolí ze zříceniny Tolštejn, vyšlápli si na Jedlovou horu. Při celodenním výletě jsme si prohlédli zámek Lemberk, vlastnoručně vyfoukli svou vázičku ve sklárně AJETO, která nám zůstala na památku a bude připomínat skvělý týdenní pobyt. Při závěrečné písničce na páteční diskotéce se spousta očí zalila slzami. Najednou si všichni uvědomili, co vše za ten týden prožili, s kým se seznámili, jak se vzájemně poznali, jaká parta nadšených mladých lidí jim připravila zábavný program. Loučíme se a na druhý stupeň předáváme slušné, snaživé žáky, které baví poznávat a naučit se něco nového. Děkujeme za úžasnou společnou „pětiletku“.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


 • 6. 6. 2019 | XXIII. ROČNÍK EVROPSKÉHO FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY ŠUMAVA-BAYERISCHER WALD 2019

  Ve dnech 17. – 19. 5. 2019 zpěváci Roudnického dětského sboru účinkovali na třech koncertech mezinárodního sborového festivalu. Evropský festival duchovní hudby je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů a instrumentálních souborů z České republiky a Německa. Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, dále pak oživení jednotlivých kostelů česko-bavorského pohraničí a přeshraniční setkávání evropských národů, což zvyšuje kulturní atraktivitu středoevropského regionu. Hudební náplň festivalu tvoří české a evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu až po současnost. Organizaci festivalu zaštiťuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů, dále se spolupodílí Západočeská univerzita v Plzni a spolek Musikkreis Bayern-Böhmen z bavorského Lamu. Roudnické děti zazpívaly 17. 5. od 19,30 hodin v barokním farním a poutním kostele Narození Panny Marie z roku 1739 ve Strašíně společně s Komorním sborem Entropie Praha. V sobotu 18. 5. děti zpívaly v 17,30 na mši, a pak na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie z roku 1847 v Bodenmais. V neděli 19. 5. v 9,30 na mši, a pak na koncertě v kostele sv. Mikuláše, jehož přestavba byla dokončena v roce 1962, v Böbrachu. Celá akce Roudnického dětského sboru proběhla díky grantu, který spolek rodičů a přátel Roudnická Trojka při ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803 podal do výzvy Města Roudnice nad Labem na projekt Kulturní aktivity pro rok 2019 a získal příspěvek. Dále se vedle rodičů účastníků na akci finančně spolupodílelo SRPDŠ při ZŠ K. Jeřábka a Roudnická Trojka.

  -> Fotogalerie
  -> Video

  Zuzana a Jiří Zrzavých


 • 5. 6. 2019 | DĚTSKÝ DEN SE ZVÍŘÁTKY

  Za krásného slunečného dne v pátek 31. 5. uspořádal školní parlament dětský den, který se odehrával ve stylu zvířátek a soutěžních her. Pro mladší spolužáky připravili starší žáci mnoho disciplín a úkolů. Děti házely na basketbalový koš, shazovaly kuželky, prolézaly opičí dráhou a střílely na fotbalovou branku. Ovšem největší fronty vznikaly na stanovišti, kde dívky malovaly na obličej obrázky různých zvířat např. motýlů nebo koček. Po ukončení dětského dne rozdaly paní učitelky dětem za jejich šikovnost a snahu různé odměny. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci letošního dětského dne podíleli a všechno v teplém počasí zvládli.

  -> Fotogalerie

  Veronika Stanislavová


 • 3. 6. 2019 | ŠKOLNÍ DRUŽINA V PODŘIPSKÉM MUZEU

  V pátek 24. května dorazilo dvacet dětí a dvě paní vychovatelky do muzea v Roudnici n. L. Měli jsme objednanou přednášku pro děti ze ŠD na téma Pravěk. Byli jsme mile uvítáni zaměstnanci muzea a uvedeni do připraveného sálu. Málo lidí dokáže přednášet dětem tak, aby tomu rozuměly a ještě je to zaujalo. Pan PhDr. Martin Trefný, Ph.D. to dokázal. Děti hltaly každé jeho slovo a on zodpověděl každou jejich otázku. Dokonce je zapojil do archeologického bádání. Lupou pozorovaly zkameněliny trilobitů a kameny. Na druhém poznávaly repliky pazourků, keramiky a jiných předmětů. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za pěkný přístup a zapálení pro tyto činnosti. Při odchodu z muzea se s námi zaměstnanci rozloučili ukázkou železniční dráhy s parními lokomotivami. Dětem se tajil dech. Byli jsme velice překvapeni zájmem dětí a otázkami, které dokázaly pokládat. Ještě jednou děkujeme všem zaměstnancům, kteří se nám věnovali. V pondělí jsme si ještě o tomto krásném zážitku povídali ve ŠD a seznámili s ním ostatní děti. Nejlépe to vystihl a shrnul jeden chlapec, který prohlásil: "Lákalo mě hned jít ty kameny vykopat."

  Martina Nosek


 • Foto: Ivana Vološčuková


 • 30. 5. 2018 | PŘIJATÉ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

  Pro zvětšení klikněte na obrázek.


  Přijatí uchazeči MŠ

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


 • 28. 5. 2019 | OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

  Oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení počítačových učeben v budově základní školy" ke stažení zde.

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 24. 5. 2019 | KVĚTNOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  Rozkvetlý květen nám do školy přivanul svěží vítr, děti svým tvořením rozzářily chodby naší školy. Chodby se zútulnily o relaxační zóny, žáci tak mohou o přestávkách odpočívat, nabrat energii pro další nové poznatky ve vzdělávání. Děti si koutky velice oblíbily, podívejte se v naší galerii.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 21. 5. 2019 | OCHUTNÁVKA ORIENTAČNÍHO BĚHU

  Každý rok se slaví Světový den orientačního běhu, který letos připadl na středu 15. května. Členové orientačního klubu z Roudnice nad Labem ho uspořádali na Tyršově stadionu. Třicet jedna závodníků ze školní družiny si vyzkoušelo ochutnávku orientačního umění (práce s mapou, hledání kontrol). Děti odcházely s krásným zážitkem, diplomem, mapou a drobnými propagačními materiály.

  Martina Nosek


 • Foto: Martina Nosek


 • 21. 5. 2019 | EVROPA ČTE

  Povíme Vám o jedné naší netradiční vyučovací hodině. Mysleli jsme si, že budeme mít hodinu angličtiny, když najednou do naší třídy přišla 3. C. Dozvěděli jsme se, že ve dnech 23. 4. až 9. 5. probíhá akce Evropa čte – čtěte s námi! Projekt podporuje literární dovednosti, společné sdílení pocitů a zážitků z hlasitého čtení. V úvodu si s námi paní učitelky zopakovaly naše znalosti o pravěku, donesly modely všech stádií lebky od počátku do dnešní doby. Např.: 1. stádium - dolní čelist je posunuta vpřed, horní čelist je vzadu a obličejová část je větší než mozková. Říkali jsme si: Co jedli? Čím bojovali? Kde bydleli? Co je to pravěk? A vlastně vše o pravěku. Hodně jsme se dozvěděli a zopakovali si látku. Paní učitelky nám přinesly knížku o pravěku jménem Lovci mamutů. Žáci 3. C a 7. B měli možnost přede všemi přečíst kousek textu. Bylo to velice naučné a zábavné.

  -> Fotogalerie

  Žáci III. C a VII. B


 • 17. 5. 2019 | ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU - HOSTĚRAZ

  Ve středu 24. dubna 2019 pořádal Klub orientačního běhu v Roudnici nad Labem okresní kolo přeboru škol na Hostěrazi. Z naší školy se zúčastnilo 19 dětí. V nejmladší fáborkové kategorii závodilo 11 dětí. V kategorii 4. až 5. tříd závodilo 8 dětí. O závody byl velký zájem a závodníci se těšili i na tombolu. Většina rodičů přijela děti podpořit a pak si je odvezla domů. Za účast děti obdržely malý diplom a sladkou odměnu. Za školy se děti z nejmladší kategorie umístily na pěkném čtvrtém místě.

  Martina Nosek


 • 16. 5. 2019 | HURÁ, MÁME TABLETY!

  Žáci z III. B se konečně dočkali. Hodinu čtení si zpestřili plněním úkolů na nových tabletech. Vzhledem k tomu, že jich je jen deset, museli se rozdělit do dvojic a trojic, aby si každý práci s tabletem mohl vyzkoušet.

  Bc. Lenka Jelínková


 • Foto: Bc. Lenka Jelínková


 • 14. 5. 2019 | BESEDA O ZDRAVÉM ZPŮSOBU ŽIVOTA

  Žáci 5. B si pozvali na návštěvu fyzioterapeuta a trenéra karate pana Točína. Vzhledem k tomu, že měli v hodinách přírodovědy zvládnutou kapitolu o lidském těle, dozvěděli se spoustu dalších zajímavostí, které se týkají zdravého způsobu života a zdravé výživy především. Povídali si o škodlivosti návykových látek, správném stravování a také o tom, co způsobuje nedostatek pohybu a špatné držení těla. Na závěr viděli několik ukázek z karate a způsob sebeobrany před napadením. Žákům se beseda líbila a určitě byla zajímavým doplněním výuky.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Ivana Nováková


 • 6. 5. 2019 | ČARODĚJNICKÝ REJ

  V úterý 30. dubna bylo ve školní tělocvičně plno čarodějníků a čarodějnic. Převleky dětí a vychovatelek ukázaly, že jim nechybí smysl pro humor a nadsázku, byly opravdu působivé. Před odletem na čarodějnický rej jsme se posilnili imaginárním čarodějnickým gulášem, uvařeným z hadů, pavouků, žížal a další havěti. Potom už děti čekal nebezpečný let, při kterém musely proletět lesem plným her a tance. Závody v letu na koštěti, podlézání pod brankou a podbíhání pod lanem. V cíli jsme se radovali ze zdárného letu. Snad jsme touto akcí alespoň trošku zpestřili dětem úterní odpoledne a připomněli si tak tradici Pálení čarodějnic.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 6. 5. 2019 | ČARODKY

  Čáry máry abraka znělo posledního dubna ve 3. C. Vrchní čarodějka seznámila děti s poddruhy všelijakých bab. Ve skupinkách daly hlavy dohromady, nakreslily a popsaly svoji čarodějku, vymyslely kouzelné lektvary. Následovalo protažení těla v rámci kouzel a zručnost při létání na koštěti. Jsme rádi, že nikdo neodletěl, a za rok se budeme těšit na nové kouzlení.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 2. 5. 2019 | VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

  Vyhlášena výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení počítačových učeben v budově základní školy". Více zde.

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 3. 5. 2018 | PŘIJATÍ ŽÁCI DO ŠD PRO ŠK. ROK 2019/2020

  Pro zvětšení klikněte na obrázek.


  Přijatí uchazeči ŠD

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


 • 30. 4. 2018 | PŘIJATÍ UCHAZEČI ZŠ PRO ŠK. ROK 2019/2020

  Pro zvětšení klikněte na obrázek.


  Přijatí uchazeči ZŠ

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


 • 28. 4. 2019 | DUBNOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  A je tu zase duben. Máte možnost nahlédnout do běžného života naší školy. Prezentujeme jarní a velikonoční výtvarné práce našich žáků, ukázky menších projektů v rámci vyučování, výzdobu školy a další jiné zajímavé aktivity. Jsou to drobné střípky z každodenního života ve škole, které dohromady napomáhají zkvalitnit výuku, motivovat žáky k lepším výkonům a především upevňovat pozitivní přátelské vztahy.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 28. 4. 2019 | TVOŘIVÝ ŠIKULA

  V týdnu od pondělí 8. 4. 2019 do středy 17. 4. 2019 proběhl v ŠD projektový týden zaměřený na jarní zvyky a tradice. Děti ze všech oddělení si během celého týdne prošly řadou aktivit. Během prezentace se dozvěděly o tradicích a zvycích, na to navazoval vědomostní kvíz. Poté na děti čekala pestrá nabídka her a aktivit spojených s písničkou, zdobení velikonočních perníků a nakonec malování vajíček voskem. Změny aktivit děti přijaly velmi pozitivně, těšily se ze dne na den na nové činnosti. Závěr týdne byl zakončen tvořením rodičů s dětmi.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 23. 4. 2019 | DESKOVÉ HRY

  Postřeh, taktika, trpělivost, znalosti, to vše žáci 3. C uplatnili v pátek 12. dubna při deskových hrách. Nejdříve se seznámili s historií deskových her a jejich dělením. V rámci matematiky trénovali kombinaci a taktiku, v českém jazyce se seznámili s pravidly a jejich dodržováním. Třída se proměnila v jednu velkou hernu a žáci v zapálené spoluhráče či protihráče. Při některých hrách bylo nutné si vzpomenout na znalosti získané v rámci výuky. Došlo i na hry v provedení moderní techniky, a tak se někteří žáci zapotili i u počítače. Den se vydařil a již teď se těšíme na další aktivity.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 9. 4. 2019 | ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ TALENT

  Dne 2. 4. 2019 se konal již 3. ročník talentové soutěže Školní družina má talent. Porota měla možnost hodnotit např. hru na zobcovou flétnu a na klavír, vystoupení mažoretek i tanečnic, zpěv a to i rapový, i krásné dramatické zpracování vlastních pohádek. Všichni účastníci obdrželi diplomy a vítězové drobné odměny.

  -> Fotogalerie

  Hana Bělková


 • 6. 4. 2019 | BŘEZNOVÉ OKÉNKO DO ŠKOLY

  Nejen upevňování znalostí a procvičování probraného učiva, ale i rozvoj pracovních a výtvarných dovedností, práce ve skupinách, návštěva koncertu a spousta dalších zábavných aktivit nás může ve škole také potkat. Vyměnili jsme výzdobu v jednotlivých třídách, ale i na chodbách, abychom se definitivně rozloučili se zimou. Sněhobílou barvu nahradila ve většině zelená, žlutá a růžová. Prostřednictvím naší fotogalerie můžete nahlédnout na práci žáků, v okénku do základní školy se pravidelně setkávat s pracemi žáků a děním ve škole. A právě žáci dělají naši školu takovou, jaká je.

  -> Fotogalerie

  Jindra Dvorská


 • 3. 4. 2019 | NOC S ANDERSENEM

  Pátek 29. března prožila třída 3. C s H. Ch. Andersenem. Téma projektového dne bylo zaměřeno na knihy z nakladatelství Albatros a na spisovatele Ondřeje Sekoru a Václava Čtvrtka. V úvodu se žáci z prezentace seznámili s tvorbou a životem dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Další část projektu byla věnována přineseným knihám. Většina titulů byla od autora známé postavičky Ferdy mravence. Závěr byl věnován vlastní tvorbě – žáci si vyrobili malou knížečku.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 3. 4. 2019 | PTÁCI NA KRMÍTKU

  V rámci akce Sčítání ptáků na krmítku, která byla vyhlášena Českou ornitologickou společností, proběhla školní výtvarná soutěž Ptáci na krmítku. Sešlo se celkem 47 prací. Odborná porota složená z žáků výtvarného oboru ZUŠ vybrala díla těchto autorů: Alena Hroudová 4. A, Ema Hartová a Denisa Hodková 4. B, Julie Csatlósová 5. A, David Valina 6. A, Anna Kolková 7. B, Petr Tarachanič 7. B. Oceněným gratulujeme!

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • Foto: Mgr. Andrea Hendrichová


 • 3. 4. 2019 | VÁCLAVKA A SLIMÁK

  Ve čtvrtek 28. 3. nás přijelo do družiny pobavit svým představením divadlo KRABICE TEPLICE. Příběh s názvem Václavka a slimák byl oživen množstvím písniček, děti se zahradnicí Václavkou bojovaly proti slimákovi Edovi. Společně vše dobře zvládly. Jako v každé pohádce dobro zvítězilo nad zlem. Těšíme se na další návštěvu divadélka.

  Jindra Dvorská


 • Foto: Jindra Dvorská


 • 26. 3. 2019 | ŘOPÍK

  Dne 15. 3. 2019 jsme se se třídou zúčastnili exkurze do původního bunkru ŘOPÍK z doby 30. let minulého století. Nachází se v blízkosti obchodního centra v Roudnici nad Labem. Tento bunkr je velice hezky zrenovovaný, nově natřený a vůbec pěkně udržovaný. Ihned po příchodu se nás ujal průvodce. On i jeho kolegové byli oděni do tehdejších vojenských uniforem. Pan průvodce nám vyprávěl o historii tohoto bunkru a o tom, jak ho za 2. světové války využívali. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a faktů. Poté, co pan průvodce domluvil, nám ukázal vojenské vybavení, které u sebe míval skoro každý voják. Patří mezi to hlavně: helma ve tvaru hříbkové hlavičky, lopatka na vykopávání a puška, na jejíž konec se dá nasadit bodák. Potom nám ještě ukázali velký a malý kulomet. Tyto kulomety si naši dobrovolníci mohli podržet a potěžkat. Jakmile na nás vyšla řada, mohli jsme po malých skupinkách vstoupit i do bunkru. V bunkru je to velice stísněné. Uvnitř byla spousta zbraní a vojenského náčiní. Z malých okýnek bunkru ven míří konce dalších kulometů. Nechápu, jak uvnitř mohl někdo vydržet, ale jedno je mi jasné - máme na svoje předky být proč hrdí.

  -> Fotogalerie

  Anna Kolková, VII. B


 • 26. 3. 2019 | ARNIKA

  Letos jsme na lyžařský výcvik vyrazili opět do krkonošské Roudnice v rekordním počtu 52 žáků. Panovala tam přátelská atmosféra, kterou vnímali jak žáci, tak učitelé. Prožili jsme spoustu zábavy a mnoho zážitků. Třeba prohlídka Rautisu (což je výrobna vánočních ozdob). Také jsme každý večer měli poučné a velmi zajímavé přednášky. Pro zdatnější sportovce se uspořádal celodenní výlet na běžkách na krásné místo zvané Dvoračky. Samozřejmě jsme nejvíce času trávili na lyžařské sjezdovce Vurmovce. Pro šikovnější nebo odvážnější lyžaře tu byla možnost zkusit si i větší sjezdovku, která se nazývá Aldrov. Na běžky nám posloužil okruh před naší chatou Arnikou. Všechny tyto zážitky zakončily závody ve sjezdovém lyžování a běžkování. Každý účastník si sjel Vurmovku alespoň párkrát. Za to jsme vděčni panu doktorovi Navrátilovi, paní učitelce Richtrové, Volfové a nejvíce paní ředitelce Zuzaně Zrzavé. Už se těším na příští rok, až se tam zase vrátíme.

  -> Fotogalerie

  Karolína Tomanová, VII. B


 • 25. 3. 2019 | PONOŽKOVÝ DEN

  Ponožkový den byl pořádán 21. března v rámci Světového dne Downova syndromu. Downův syndrom je celoživotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu. Protože chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila za symbol k tomuto dni. Naše škola se rozhodla připojit k vyjádření podpory všem dětem i dospělým s tímto postižením.

  Mgr. Vlastimil Purchart


 • Foto: Mgr. Vlastimil Purchart


 • 13. 3. 2019 | ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

  Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve dnech 3. až 4. dubna 2019. Více informací zde.

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 9. 2. 2019 | PŘÁNÍ SE VYPLNILO

  I letos starší děvčata ze ZŠ a MŠ Školní Roudnice nad Labem zabojovala a získala nádherné 2. místo v krajském finále Sportovní ligy škol, které se konalo 5. února 2019 ve sportovní hale v Teplicích, a vychutnala si tak pocit "stát na bedně". Tým, který se probojoval až do finále, tvořilo mnoho nových žákyň, které navštěvují od letošního roku školní florbalový kroužek „ALL STARS TEAM“. Doufáme, že každá taková zkušenost posílí jejich sebevědomí, chuť hrát a budou jako dosud motivovat mladší žákyně, aby doplňovaly volná místa po odchodu žákyň z 9. ročníků. Za výbornou reprezentaci školy v krajském finále děkujeme žákyním: Elišce Malé, Anně Machové, Veronice Stanislavové, Lucii Brandejské, Tereze Hančlové, Sabině Hendrichové, Kateřině Hubačové, Dorotě Kulasové, Nele Pertlíkové, Tereze Staňkové, Erice Szitaiové, Adéle Znamenáčkové a Natálii Todtové.

  Mgr. Vlastimil Purchart


 • Foto: Mgr. Vlastimil Purchart


 • 7. 2. 2019 | NÁVŠTĚVA GALERIE

  V roudnické městské galerii jsme nebyli poprvé, proto jsme se těšili, jaký program pro nás připravila Mgr. Lucie Švec Kabrlová, kurátorka práce s veřejností. Po milém přivítání a seznámení s dílem pana Mikuláše Medka jsme si hned procvičili detektivní schopnosti. Dostali jsme obrázky, na kterých byly zachyceny části vystavených obrazů, a my jsme hledali, z kterého obrazu daný výsek je. Nebyl to úkol úplně snadný, ale poradili jsme si navzájem. Zkusili jsme si také frotáž suchými pastely. Objevily se nám zvláštní abstraktní motivy. Všechny výtvarné práce jsme si odnesli s sebou a z nich jsme si vytvořili pěknou výstavku na chodbě školy. Návštěva galerie a výtvarná dílna byly velmi zajímavé. Děkujeme paní kurátorce za neotřelý program a těšíme se na příští výstavu a výtvarnou dílnu.

  Mgr. Božena Suková


 • 15. 1. 2019 | VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

  Vyhlášena výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka masa do školní jídelny". Více zde.

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 9. 1. 2019 | OZNÁMENÍ

  Vážení rodiče,
  vzhledem k ukončení projektu nebudou služby, které zajišťoval školní psycholog a školní speciální pedagog, nadále nabízeny. Usilovně hledáme nového psychologa i finanční prostředky pro speciálního pedagoga. O těchto obnovených službách budete včas informováni.

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 22. 12. 2018 | NEBEZPEČÍ KYBERPROSTORU

  Odpoledne? Po vyučování? To se musí? Počáteční zklamání a nechuť se záhy díky panu Vladimíru Váchovi rozplynuly. Téma kyberšikany a nebezpečí spojené s internetem žáky pátých tříd zcela pohltilo. Přednáška poukázala na různé praktiky v kyberprostoru, seznámila žáky s jejím nebezpečím a přinesla návody jak se bránit. V prostoru určeném k diskusi byl pan Vácha zaplaven všetečnými dotazy, ale i příběhy dětí z jejich života. Na vše trpělivě odpovídal, na některé dotazy i s humorem. Nakonec nikomu nevadilo, že odpoledne strávil se spolužáky.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Hana Berounská


 • 19. 12. 2018 | FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA PODZIM

  Během podzimních měsíců byla vyhlášena školní fotosoutěž. Fotografie po vyhlášení výsledků byly k vidění na nástěnce environmentální výchovy. Na 1. místě se umístil Matěj Macháček, stříbrná pozice patřila Ondřeji Dvorskému a bronz si odnesla Anička Dvorská. V kategorii skupina obstála třída IV. C ve spolupráci s třídní učitelkou Janou Diviákovou. Všem zúčastněným děkujeme za pěkné fotografie a těšíme se na další s tématem Ptáci na krmítku.

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • Foto: Mgr. Andrea Hendrichová

  Foto: Mgr. Andrea Hendrichová


 • 19. 12. 2018 | VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

  Každoročně pořádá naše škola vánoční vystoupení pro první stupeň a předškoláky z okolních mateřských škol. Letos bylo dopolední představení barevně nápadité i pestré svým obsahem. Úvod obstarala do žluté a červené barvy oblečená Srdíčka. Převážně bílý byl vánoční příběh o narození Ježíška IV. A, černočervená píseň Vánoce na míru V. C kontrastovala s civilním, až do šeda zbarveným oblečením IV. C, jež provedla Neckářovo Aleluja. Do modra ladil nejen přípravný sbor Sluníčka, pásmo zobcových fléten z družiny, ale i program recitačně pěvecký třídy III. B, růžovou nás okouzlilo taneční vystoupení děvčat ze třetí a páté třídy. Zhruba hodinové pásmo bylo odměněno dlouhým potleskem posluchačů a uznáním učitelek, které doprovázely děti z MŠ.

  -> Fotogalerie

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 19. 12. 2018 | VÁNOČNÍ AKTIVITY RDS A PŘÍPRAVNÝCH ODDĚLENÍ

  Vánoční aktivity našeho sboru začaly již ve čtvrtek 29. 11. 2018, kdy děti hlavního oddělení zazpívaly v areálu Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici n. L. na rozsvěcení vánočního stromu. Dalším náročným dnem byla sobota 8. 12. 2018. Nejdříve se zpívalo na Adventních trzích na nádvoří roudnického zámku, kde nám vítr dral noty z rukou. Pak se sbor přemístil na náměstí na tradiční akci KIWANISU – Vánoční kapřík. Tam jsme stihli dozpívat dříve, než začalo pršet. Při závěrečném zpívání koled jsme mezi sebe přibrali i zpěváky z Cvrčků. Dne 13. 12. 2018 se konal v prostorách střediska Koruna náš Vánoční koncert, na němž vystoupila Srdíčka, Sluníčka i hlavní oddělení. Koncert se povedl. Hlavní oddělení zazpívalo i čtyřhlasé skladby. Dne 17. 12. 2018 hlavní oddělení zazpívalo na vánočním setkání učitelů ZŠ K. Jeřábka opět v Koruně. Dne 19. 12. 2018 zazpívala Srdíčka a Sluníčka na vánočních představeních pro I. stupeň naší školy a předškoláků. Výkony všech zpěváků byly pěkné. Zaslouží poděkování a pochvalu za píli v době přípravy na koncerty a za provedení skladeb a profesionální chování na koncertech.

  -> Fotogalerie

  Sbormistři Zuzana a Jiří Zrzavých


 • 18. 12. 2018 | POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

  Ve středu 5. 12. se děti z naší družiny těšily na mikulášskou pohádku, se kterou k nám přijelo Sváťovo dividlo. Děti byly vtaženy do pekelného příběhu. Honza s Kašpárkem vzali službu v pekle, a jak to v pohádkách bývá, vysvobodili princeznu ze spárů Lucifera, vládce pekel. Princezna se zalíbila Honzovi a byla slavná svatba. Po pohádce byly děti obdarovány sladkou nadílkou od Mikuláše. Na rozloučenou jsme si všichni společně zazpívali koledy. Děkujeme naší vedoucí vychovatelce, paní Petře Kordové, která pro nás všechny připravila krásné společné odpoledne.

  -> Fotogalerie

  Děti ze ŠD a kolektiv vychovatelek


 • 18. 12. 2018 | FLORBALOVÝ ÚSPĚCH

  Počtvrté v řadě se starším dívkám povedlo vyhrát okresní kolo a postoupit tak opět do krajského florbalového finále, které se koná v lednu 2019 v Teplicích. V okresním kole porazily Masarykovu ZŠ z Litoměřic, ZŠ Libochovice a ZŠ Školní Štětí. Děkuji všem dívkám za odhodlanost, fair play a výbornou reprezentaci školy.

  Mgr. Vlastimil Purchart


 • Foto: Mgr. Vlastimil Purchart


 • 18. 12. 2018 | VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ IT-SLOT

  Žáci naší školy se zúčastnili vědomostní soutěže IT-SLOT pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT. Dobré umístění našich žáků podtrhl svým 20. místem z 4819 soutěžících Bilguun Ariunbuyan, který se tak probojoval do celostátního finále. Finálové kolo proběhlo 12. 12. 2018 v Praze, kde svůj výkon zopakoval a skončil na 23. místě s nepatrnou bodovou ztrátou na první desítku. Reportáž České televize z 13. 12. 2018 naleznete zde.

  Bc. František Ševčík


 • Foto: Bc. František Ševčík

  Foto: Bc. František Ševčík


 • 15. 12. 2018 | VÝSTAVA BANKOVEK

  Dne 8. a 15. 11. žáci 8. A a 8. B navštívili výstavu bankovek a mincí v Podřipském muzeu. Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné skupiny se ujal pan Václav Šťástka, který nám ukazoval vystavené bankovky a mince z počátku 20. století. Popisoval, jak se navrhovaly, kde se tiskly a jakou mají hodnotu. Poté jsme vyplnili kvíz. Druhá skupina s paní Ilonou Trefnou obdivovala exponát ze stavebnice Merkur, povídala si o historii Roudnice a pomocí dobových fotografií měla možnost srovnání dnešní reality s dobou před sto lety. Návštěva muzea se všem líbila a věříme, že se sem ještě podíváme. Ve středu 12. 12. proběhlo slavnostní předávání cen úspěšným řešitelům kvízu. Šťastný los padl na pět žáků z naší školy. Vylosováni byli: Natálie Špačková, Vojtěch Selichar, Adéla Znamenáčková, Nela Pertlíková a Václav Dolejší. Natálka a Vojta si za 1. a 2. místo odnesli hodnotné ceny.

  -> Fotogalerie

  N. Pertlíková, A. Znamenáčková, K. Hubačová, VIII. A


 • 15. 12. 2018 | BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK

  V rámci hodin tělesné výchovy žáci třídy 3. A v měsíci listopadu a prosinci navštěvovali zimní stadion v Roudnici nad Labem. Děti si zdokonalovaly své dovednosti v bruslení. Nechyběly ani dětmi oblíbené soutěživé hry a nakonec honička, která děti baví nejvíce a u které si ověřily nejvíce dovedností, rozjezd, rychlost, brždění. Děti si bruslení náramně užívaly a doufáme, že si to za rok všichni zopakujeme.

  Jindra Dvorská, Mgr. Božena Suková


 • Foto: Jindra Dvorská


 • 15. 12. 2018 | VESMÍR

  Projekt 5. A zaměřený na vesmír probíhal v rámci učiva přírodovědy a výtvarné výchovy. Vstup do vesmíru začal velkým třeskem, pokračoval letem do vesmírných končin se psy a kosmonauty. V rámci letu jsme poznávali planety naší sluneční soustavy a další vesmírná tělesa. Některé zákonitosti a jevy byly objasněny známými astronomy. Spousta věcí však zůstala zahalena tajemstvím, například UFO, mimozemská civilizace, kruhy v obilí.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 12. 12. 2018 | ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE

  Žáci 5. ročníku se rozhodli zpestřit si čekání na vánoční svátky a vyrazili do Čokoládovny v Šestajovicích. Hned po přivítání se dozvěděli zajímavé informace, z čeho se čokoláda vyrábí, kde se pěstují kakaové boby a jaké kvality čokolády můžeme na trhu koupit. Poté každý dostal krabičku se srdíčkem z bílé čokolády a barevné polevy, kterými si své srdíčko mohl ozdobit. Zatímco někteří zdobili, další skupinky se pustily do výroby čokoládového kolečka. Každý dostal tácek, kam si vylil teplou čokoládu a ozdobil oříšky, mandlemi, kokosem či sušenými malinami. Hotový výrobek jim pan cukrář zchladil a zabalil. Navrch dostal každý ještě čokoládové lízátko. Na závěr návštěvy si mohli žáci zakoupit bílou svíčku a barevně ozdobit jako dárek pro maminku pod stromeček. Celé dopoledne bylo příjemně strávené a dětem se takový zážitek líbil.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Ivana Nováková


 • 11. 12. 2018 | PF 2019

  Kresba: Petra Herrmannová


 • 10. 12. 2018 | MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

  Ve středu 5. 12. 2018 na naší základní škole proběhla Mikulášská nadílka. Vybraní žáci, kteří byli převlečení za Mikuláše, anděly a čerty navštívili 1. a 2. ročníky. Dále mateřskou školu a přípravnou třídu. Děti měly za úkol říci Mikuláši básničku, a když žádnou neuměly, andělé jim zadali hádanky. Čerti si málem odnesli pár zlobivců. Naštěstí andělé zakročili a několik tříd nám mohlo společně zazpívat koledu. Doufáme, že se děti polepší a v následujícím roce budou hodní.

  -> Fotogalerie

  Veronika Stanislavová, předsedkyně ŠP


 • 22. 11. 2018 | PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

  Příběhy bezpráví aneb Objevujme s žáky příběhy z nedávné minulosti, které by neměly být zapomenuty.
  Letošní ročník Příběhů bezpráví, do něhož se oficiálně zapojilo (pouze) 392 škol po celé republice, v Roudnici nad Labem toliko dvě, probíhal v duchu "vítězného" února 1948 a let následujících, kdy se u nás chopil moci komunistický režim. O své vzpomínky na tuto zinscenovanými politickými monstrprocesy poznamenanou dobu se s žáky 9. tříd přišel podělit pan Ing. Jiří Čejka, DrSc., bývalý politický vězeň, špičkový vědec v oblasti chemie, dlouholetý skaut a v neposlední řadě čestný občan Města Roudnice nad Labem. Součástí besedy byla také projekce třicetiminutového dokumentu o Janu Masarykovi a třetí republice. Žáci tak měli jedinečnou možnost setkat se osobně s pamětníkem i odpůrcem totalitního bezpráví, vyslechnout si jeho životní příběh a klást mu otázky. Snad pochopili, že svobody, do níž se narodili, je třeba si vážit, že je třeba o ni pečovat, protože ani v dnešním moderním světě nemusí být samozřejmostí a lze o ni poměrně snadno a lehce přijít.

  -> Fotogalerie

  Mgr. David Mikoláš


 • 22. 11. 2018 | PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ

  V pátek 19. 10. jsme se s dětmi z II. C a s paní asistentkou Hankou Mackovou vydaly na výlet do Oparenského údolí až k Černodolskému mlýnu. Cesta vlakem byla příjemná, plná veselého dětského švitoření. Z vlaku jsme vystoupily v Malých Žernosekách a dále již pokračovaly pěšky po žluté turistické značce kolem krásných vinic, až nás načka dovedla na stezku skřítka Portáše. Cesta vedla po úzké silnici vedle klikatícího se potoka a krásně zbarvených stromů. Na naučné stezce jsme se s dětmi často zastavovaly v místech, kde byly vybudované tabule s nejrůznějšími informacemi a fotografiemi o zdejších rostlinných a živočišných druzích, o kterých se děti dozvěděly zajímavé informace, mohly si je samy i přečíst. S obrázky zvířat, ale i druhů stromů a jejich listů bylo možné manipulovat a správně je přiřazovat do dvojic. Během cesty děti pozorovaly a pojmenovávaly přírodu kolem sebe, viděly na vlastní oči mnoho zvířat např. volavku šedou, straku, některé druhy brouků i domácí zvířata, ale také měly možnost formou hádanek opakovat známé druhy živočichů a rostlin. Ve smrkovém lese jsme si pohrály s rudkou a s papírem a vytvořily krásné frotáže kůry smrkových stromů. Děti byly moc šikovné. Pro některé z nich to bylo poprvé, kdy mohly být v lese, a byl to velmi hluboký a silný zážitek, který se jim vtiskl do srdcí. Podařilo se nám dojít až do cíle, do Černodolského mlýna, kde se děti opět občerstvily. Mohly si zde zakoupit i krmení pro kozy a poté je společně nakrmit. Zpáteční cesta podzimním údolím plným barev a vůní proběhla v klidné a radostné atmosféře, ze které nás jen na chvíli vyrušila nádherná sova, která nám všem pro štěstí přelétla přes cestu a zamávala na rozloučenou svými křídly. Bylo nám zde všem moc a moc krásně. A přestože sluníčko ten den nesvítilo, my jsme si uvnitř sebe rozsvítily ta naše malá sluníčka... Děkujeme, přírodo milá. Těšíme se, až se do Opárenského údolí opět všichni vrátíme na jaře. Krásnou zimu a klidný spánek, naše kouzelné údolí.

  Mgr. J. E. Hrabánková, Hanka Macková a děti z II. C


 • Foto: Mgr. J. E. Hrabánková

  Foto: Mgr. J. E. Hrabánková


 • 14. 11. 2018 | ANGLICKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PYGMALION

  V pátek 2. listopadu vybraní žáci 9. A i 9. B měli možnost zhlédnout v Severočeském divadle v Ústí nad Labem divadelní představení "PYGMALION", které hrálo ADGE (American Drama Groupe Europe). ADGE je americká dramatická skupina, která hraje a adaptuje klasickou a moderní literaturu v angličtině po celém světě. Cílem společnosti je představit dynamické, dostupné divadlo, které osloví široké publikum včetně těch, jejichž mateřský jazyk není angličtina. Název PYGMALION si hra získala podle pověsti o řeckém sochaři, který vytvořil sochu tak krásnou, až se do ní zamiloval, a bohyni Afrodité požádal o její oživení. Příběh je postaven na srovnávání pouličního jazyka Londýňanů s královskou angličtinou nejvyšších kruhů. Žáci mohli slyšel plynnou hovorovou angličtinu. Odcházeli z představení potěšení.

  -> Fotogalerie

  Olga Denysko, IX. A


 • 13. 11. 2018 | KIWANIS S ŽÁKY ZŠ ROZDÁVAL PANENKY (MIS)


 • 7. 11. 2018 | FOND SIDUS


 • Fond Sidus


 • 5. 11. 2018 | NAŠE VLAST

  V měsíci říjnu jsme oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky. Toto významné datum jsme společně s žáky zpracovali v hodinách prvouky jako malý projekt. V prvních hodinách prvouky jsme si vyprávěli o historii naší země, významných historických milnících a osobnostech, které jakýmkoliv způsobem ovlivnili život v naší zemi. Sbírali jsme informace, materiál pro výstup z projektu. Výstupem z tohoto projektu bylo vytvoření interaktivní encyklopedie – lapbooku. Tento přehled si vytvářel každý žák. Vytvořená kniha je ucelený přehled získaných informací a probraného učiva. Žákům slouží k opakování a prezentaci učiva. Při tvorbě lapbooku zapojují fantazii, kreativitu, vyhledávají a zpracovávají informace, učí se obhajovat svoji práci a prezentovat před spolužáky. Toto významné výročí se pro tuto činnost samo nabízelo a jsem ráda, že se nám jej podařilo krásně zpracovat.

  Za 3. ročník Bc. Lenka Jelínková


 • Foto: Bc. Lenka Jelínková

  Foto: Bc. Lenka Jelínková


 • 29. 10. 2018 | MÁ ČESKÁ OSOBNOST STOLETÍ

  Před měsícem dostali žáci 5. A zadání zamyslet se nad svou českou osobností, která žila v letech 1918–2018, či ještě žije a je něčím zajímavá. V tomto týdnu jsme pracovali na projektu "Má česká osobnost století". V hodinách českého jazyka každý žák přednesl svůj referát k vybrané osobnosti. Mluvit hlasitě, srozumitelně, zajímavě pro posluchače nebylo pro některé žáky jednoduché. Při výtvarné výchově se páťáci snažili svou osobnost vyjádřit symboly pro ni charakteristickou. Při pracovních činnostech vyrobili přání pro naši republiku k 100. výročí. Projekt se žákům povedl, každý měl svůj výběr osobnosti. Žáky chválím za připravenost, sami měli radost při vystavení všech prací na chodbě před naší třídou.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Jitka Liscová


 • 29. 10. 2018 | KLAUN HUBERT

  Dne 17. října zavítal do školní družiny klaun Hubert se svým zábavným a hravým představením. Klaun dětem ukazoval různá žonglérská čísla, která si vybrané děti mohly vyzkoušet. Například točení talířem, žonglování kuželkami, slalom v klaunských botách a podbíhání pod obrovským zeleným hadem. Děti, které klaun Hubert vybral pro svá čísla, byly následně odměněny balónkovým zvířátkem (myška, pejsek). Při odchodu se klaun s dětmi rozloučil záplavou bublinek. Děti odcházely z představení spokojené a nadšené.

  -> Fotogalerie

  Renata Straková


 • 22. 10. 2018 | PODZIMNÍČEK

  V týdnu od 8. 10 do 12. 10. 2018 proběhl v ŠD první projektový týden s názvem Podzimníček. Děti si zopakovaly podzimní druhy ovoce a zeleniny, v rámci Bramborového dne si z brambor vytvořily postavičky a zvolily MISS BRAMBORU. Během jablíčkového dne si rozvíjely své smysly a tvořily jablíčka z různých materiálů. Během vycházky s pozorováním změn v přírodě si nasbíraly různé plody a vystavily i s popisky v oddělení ŠD. V rámci pracovní a výtvarné činnosti vytvořily krásné a různorodé podzimní výrobky a kresby, které jsou vystaveny v ŠD.

  -> Fotogalerie

  Hana Bělková


 • 6. 10. 2018 | ZASEJ SI SVOU ZAHRÁDKU

  Po úspěšné akci společnosti Happysnack "Adoptuj si své rajčátko" se naše třída v lednu přihlásila do nové akce "Zasej si svou zahrádku!" Na začátku června obdržel každý žák pracovní sadu, která obsahovala květináč, substrát, semínka a návod. Protože se blížil konec školního roku, odnesli si žáci svou sadu domů, aby se mohli v průběhu letních prázdnin o svou "zahrádku" starat. Během prázdninách přišly úspěchy. Jakubovi Černému a Vojtěchu Kubáčovi se podařilo vypěstovat své vlastní saláty, ze kterých si připravili výborné letní saláty, na kterých si oba dva určitě i zdravě pochutnali.

  Mgr. Jitka Liscová


 • Foto: rodiče žáků 5. A

  Foto: rodiče žáků 5. A


 • 7. 8. 2018 | NOVÉ ROZVRHY TŘÍD

  Zveřejněny rozvrhy tříd na nový školní rok 2018/2019.

  Mgr. Jiří Neliba


 • 28. 6. 2018 | DEPO ČESKÝCH DRAH PRAHA

  V posledních dnech školního roku vyrazili žáci 4. A a 4. B do Prahy již podruhé. Tentokrát do Depa Českých drah. Seznámili se s jeho provozem, viděli, jak je potřeba postarat se o vlakové soupravy, než vyjedou na cestu. Největším zážitkem bylo posezení v Pendolínu. Pan strojvůdce nás pohoupal a ukázal, jak vlak ve velké rychlosti vyrovnává zatáčky, aby se cestující cítili bezpečně. Na závěr nám hasiči ČD Praha ukázali veškerou vozovou techniku a další pomůcky, které potřebují k jejich náročné práci. Celé dopoledne bylo pro děti přínosným zážitkem.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Ivana Nováková


 • 27. 6. 2018 | ŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKŮ 4. A A 4. B

  Ve čtvrtek 21. června vyjeli žáci 4. A a 4. B na školní výlet do Prahy. Hlavním cílem byl Pražský hrad. Po bezpečnostní kontrole u vstupu na Hrad jsme se v 9 hodin setkali s paní průvodkyní z CK Výuka jinak u Jeleního příkopu. Společně jsme vyrazili na prohlídku areálu, u první brány měli žáci možnost vyfotit se s hradní stráží. Na prvním nádvoří průvodkyně pohovořila o dějinách našeho národa a historii Hradu. Kontrolními otázkami zjišťovala nabyté vědomosti z hodin vlastivědy. Následně jsme navštívili Chrám svatého Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku a přilehlou zahradu. Po skončení prohlídky jsme se vydali přes Karlův most, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí, kde měly děti možnost občerstvit se. Výlet se vydařil i přes teplé počasí, žáci se ten den přidali k mnoha zahraničním turistům, kteří stejně jako my obdivovali historická místa hlavního města.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Jitka Liscová


 • 27. 6. 2018 | PLAVECKÝ VÝCVIK

  Znovuotevřením plaveckého bazénu v Roudnici nad Labem v měsíci dubnu se obnovil plavecký výcvik pro žáky 4. ročníku. Žáci absolvovali celkem 10 výukových hodin. Většina se zdokonalila v plaveckých stylech, začátečníci zvládli svá první tempa ve vodě. Poslední hodinu proběhl závod o nejrychlejšího plavce třídy. Ve 4. A zvítězil Andrij Ciko a Tereza Hajná, ve 4. B Michal Němec a Alena Žúborová. Z důvodu rekonstrukce bazénu byli letošní čtvrťáci ochuzeni o výuku plavání již v loňském školním roce, i tak všichni úspěšně zvládli dokončit povinný plavecký výcvik a každý obdržel své mokré vysvědčení.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Ivana Nováková


 • 27. 6. 2018 | ZÁZNAM ŠKOLNÍ AKADEMIE (MIS)


 • 27. 6. 2018 | ADRENALIN CUP

  Sportovní turnaj škol v outdoorových sportovních disciplínách se konal dne 18. 6. 2018. Pořadatelem bylo město Roudnice n. L. ve spolupráci se skautským střediskem Říp Roudnice n. L. Závod 5-ti členných týmů v náročných outdoorových aktivitách. Náplní aktivit bylo překonání překážek lanového centra, průlez bludištěm, lezecká stěna, sjezd divoké vody na raftu, štafetová jízda zručnosti na kánoi, cesta proti proudu, paintball game, střelba ze vzduchovky a střelba z luku. Naši žáci získali třetí místo z šesti zúčastněných škol v těchto náročných aktivitách, které většina z nich absolvovala poprvé.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Vlastimil Purchart


 • 26. 6. 2018 | ŠKOLNÍ AKADEMIE

  Po dvou letech žáci naší školy opět připravili společně se svými učiteli vystoupení na Školní akademii. Letos jsme ji věnovali stému výročí naší republiky, které si připomínáme. Jednotlivé třídy se představily v řadě hudebních a tanečních vystoupení. Slyšeli jsme spoustu písniček, hru na flétny, kytaru i bicí, zhlédli jsme dramatizaci klasické pohádky v moderní úpravě. Chtěli jsme nejen pobavit, ale také přimět k zamyšlení nad osudem naší země. Není nám lhostejné, v jaké zemi žijeme a jak se k sobě lidé navzájem chovají. Dokázali jsme, že spolupráce malých a velkých funguje. Z fotografií vidíte, že jsme si večer báječně užili.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Michaela Řeháková


 • 17. 6. 2018 | DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  Letošní oslava Dne dětí proběhla ve středu 6. 6. 2018 v areálu školního dvora. Na děti čekal bohatý program. Přijel k nám Klaun Fíla se svým žongléřským uměním. Připravil pro nás bublinkovou show, skákací hrad a cukrovou vatu. Žáci 9. ročníku naší školy nám pomáhali u stanovišť s různými soutěžemi. Děti za splněný úkol dostávaly drobné odměny. Také někteří rodiče se nechali strhnout rytmem písní a přidali se do tanečního reje. Celé prosluněné odpoledne jsme strávili v příjemné atmosféře a všem pomocníkům moc děkujeme.

  Martina Nosek


 • 14. 6. 2018 | SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU

  Ve středu 29. 5. děti ze školní družiny podpořily svou účastí celodenní akci 3. ročník Světového dne orientačního běhu. Letos jsme přivítali, že se běh konal v nedalekém areálu nemocnice. Několika dětem se nepodařilo najít všechny kontroly, ale soutěživý duch nás neopouštěl. Nakonec si každý závodník zasloužil malou sladkou odměnu, diplom, skládací lampión, pohlednici a propagační letáček.

  Martina Nosek


 • 12. 6. 2018 | ŘÍP - SYMBOL ČESKÉ STÁTNOSTI

  Žáci naší školy se tak jako každý rok zúčastnili soutěže pořádané Městskou knihovnou Ervína Špindlera tentokrát na téma Říp – symbol české státnosti. Soutěží se v oblasti výtvarné, literární, recitační a fotografické. Tak jako v minulých ročnících této soutěže byli i letos naši žáci úspěšní.

  Výtvarná soutěž
  3. – 4. třída
  3. místo: Natálie Rámešová

  7. – 9. třída
  1. místo: Tereza Havránková
  2. místo: Ondřej Dvorský

  Skupinové práce
  2. stupeň: Martin Potočný, David Šimáček

  Fotografická soutěž
  3. místo: Veronika Hodková

  Recitační soutěž
  1. – 3. třída
  Pásmo: Ella Egerová, Vojtěch Krchňavý

  Jednotlivci 4. – 5. třída
  1. místo: Tereza Vetešníková
  2. místo: Adam Halaby

  Pásmo: Veronika Klížová, Michaela Husáková, Markéta Petrásková, Tomáš Štajnc

  Jednotlivci 6. – 9. třída
  1. místo: Karla Zalabáková

  Literární soutěž
  6. – 9. třída
  2. místo: Aneta Janovská

  -> Fotogalerie

  Petra Herrmannová


 • 11. 6. 2018 | POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII


 • Školní akademie

  Školní akademie


 • 9. 6. 2018 | NÁMOŘNICKÝ DĚTSKÝ DEN

  Za horkého slunečného dne v pátek 1. 6. 2018 školní parlament uspořádal dětský den v námořnickém stylu. Starší žáci připravili pro své mladší spolužáky řadu úkolů a disciplín. Děti prolézaly kruhem a kostkou, shazovaly plechovky, házely kroužky na kužele, skládaly obrázky a střílely na branku. Ovšem nejvíce zájemců bylo na stanovišti, kde dívky malovaly na obličej různé námořnické prvky, například kotvu nebo pirátský obličej aj. Paní učitelky pak dětem rozdaly za jejich šikovnost a snahu různé bonbóny. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci dětského dne podíleli a všechno v dusném počasí zvládli.

  -> Fotogalerie

  Daniela Vokálková, IX. A


 • 28. 5. 2018 | 3D TISK KREATIVNĚ

  Dne 18. 5. 2018 se na ZŠ a MŠ Školní uskutečnila přednáška s besedou o 3D tisku, kterou vedl zkušený odborník, expert nejen na 3D tiskárny, pan Petr Zahradník: www.zahradniksebavi.cz.

  Žáci druhého stupně již nyní vědí, jak 3D tiskárna funguje, a skutečně si i sáhli na některé komponenty přímo z 3D tiskárny. Není nad vlastní zkušenost, proto jsme všichni ocenili možnost si prohlédnout různé typy materiálů, ze kterých lze tisknout. Samozřejmě jsme se zájmem prozkoumali ukázky výtisků a otestovali jsme nejen jejich pevnost.

  Věděli jste, že i na domácí 3D tiskárně můžete tisknout z elastomeru průhledné výrobky nebo tisknout z materiálu, který obsahuje dřevo a také jej věrně napodobuje? Vytisknout si různé postavičky nebo věci denní potřeby - to jsme očekávali... A co si takhle vytisknout funkční model letadla na dálkové ovládání? Žádný problém, vždyť lze tisknout po částech. Ve druhé části přednášky a besedy zároveň nám pan Zahradník předvedl, jak si můžeme sami vymodelovat předmět, který chceme vytisknout. Není to žádná věda, a tak to může po pár pokusech zvládnout každý, kdo má chuť se učit a zkoušet nové věci. Víme již, že tiskárna nemůže tisknout „do vzduchu“, a víme také, jak si poradit ve chvíli, když model obsahuje prázdná místa, která je potřeba překlenout.

  Mnoho rad a tipů, které jsme se dozvěděli, jsou velmi inspirativní a pro žáky podnětné. Za všechny snad jen: „Víte, že můžete do výtisku schovat a zatisknout nějaký předmět?“ Co třeba matici? Takový předmět pak můžete přímo přišroubovat!

  Žáci si postupně uvědomovali, co všechno je možné, a tak o další nápady nebyla nouze. Přednáška tak bohatě naplnila svůj účel a rozšířila nám nejen obzory, ale žáky pobídla k tvořivému přístupu. Děkujeme, pane Zahradníku!

  -> Fotogalerie

  Bc. František Ševčík


 • 24. 5. 2018 | SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH DO MŠ

  Zveřejněn seznam dětí přijatých do mateřské školy ve školním roce 2018/2019.

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 20. 5. 2018 | CHOLTICKÝ FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ

  Jako každý rok vycestoval Roudnický dětský sbor na závěrečný výlet, který mají děti jako odměnu za celoroční práci. Letos se jednalo o účast na festivalu v Cholticích.

  V pátek ráno jsme se před odjezdem sešli ve školní jídelně v ZŠ Školní, abychom si přezkoušeli náš repertoár. Po hodinové zkoušce jsme se vydali směrem k městečku Ostré, kde jsme navštívili tamější park Botanicus. V parku jsme si mohli vyzkoušet různá středověká řemesla, jako např. lukostřelba, rýžování zlata, výroba mýdel a papíru a knihtisk. Někteří zavítali i do Hodovny, kde si dali výborné místní palačinky. Po návštěvě Botanicu jsme se zastavili v národním hřebčíně Kladruby nad Labem, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o kladrubských hřebcích. Šli jsme i na prohlídku kladrubského zámku. V podvečer jsme dorazili do penzionu v Rozhovicích, kde s námi zacházeli moc pěkně a se vším vyšli vstříc. V restauraci jsme se rychle najedli výborné večeře a pokračovali jsme na pevnost ve vesničce Svojšice. Po krátké prohlídce nás sbormistři zavedli na hřiště, kde vzniklo neplánované fotbalové utkání s místními dětmi. Pravidlo hry bylo jediné: kdo prohraje, zazpívá písničku. Ke štěstí protihráčů jsme prohráli my a předvedli jsme jim část našeho koncertního programu. Co jsme ale nevěděli, bylo to, že u našeho malého koncertu byl i pan starosta obce, který neváhal a všechny zpěváky obdaroval pohlednicemi Svojšic, za což moc děkujeme a na Svojšice určitě nikdy nezapomeneme. Po tomto příjemném zážitku jsme se vrátili na naši ubytovnu a rychle jsme zalehli do postele, protože nás čekalo brzké vstávání.

  V sobotu jsme po vydatné snídani nasedli do autobusu a vyjeli do Choltic. V nádherné kapli jsme měli krátkou akustickou zkoušku a v šatně jsme měli dodatečné rozezpívání. V 10:00 jsme přišli na naše vystoupení. Celý festival uvedl a moderoval pan kastelán, přítomen byl i starosta městysu. Festival se konal již posedmé a vystoupilo celkem 407 zpěváků. Nakonec všechny sbory dopoledního programu zazpívaly společnou píseň pod vedením vylosované dirigentky. Absolvovali jsme vodnickou stezku a poté i prohlídku zdejšího zámku. Před odjezdem domů jsme se odměnili zmrzlinou v nedaleké cukrárně. Za celý sbor děkujeme našim sbormistrům, pedagogickému dozoru a úžasnému řidiči autobusu za krásné vzpomínky.

  -> Fotogalerie

  Markéta Floriánová, Mirka Eichingerová, Eva Zapletalová, Markéta Tomanová


 • 6. 5. 2018 | SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH DO ŠD

  Zveřejněn seznam dětí přijatých do školní družiny ve školním roce 2018/2019.

  Mgr. Jiří Neliba


 • 23. 4. 2018 | ORIENTAČNÍ BĚH VE VĚDOMICÍCH

  Ve čtvrtek 12. dubna 2018 jsme na závody v orientačním běhu s paní vychovatelkou jeli autobusem. Patnáct dětí reprezentovalo naši školu. Všichni závodníci čekali na fotbalovém hřišti a pak odešli na start. Postupně jsme vybíhali. Trasa byla docela těžká, ale dala se zvládnout. Po závodě byla tombola. Pro některé děti přijeli rodiče na závody. Viktor Janda získal diplom a cenu za 3. místo. Ještě jsme obsadili dvě čtvrtá (bramborová) místa. Už se těším na další závody.

  -> Fotogalerie

  Mikuláš Bukovský, IV. C


 • 23. 4. 2018 | DEN ZEMĚ

  V rámci Dne Země se děti z naší ŠD pustily do úklidu okolí školy. Děti se předem dozvěděly spoustu užitečných informací, například jak třídit odpad, jak se využívá odpadový materiál aj. Naším cílem je vytvářet u dětí povědomí o ekologii, upevňovat vztah k životnímu prostředí a přispívat tak k ochraně naší Země. Jako poděkování děti obdržely perníkové medaile v podobě Země.

  Jindra Dvorská


 • Foto: Jindra Dvorská


 • 20. 4. 2018 | PŘIJATÍ UCHAZEČI ZŠ PRO ŠK. ROK 2018/2019

  Pro zvětšení klikněte na obrázek.


  Přijatí uchazeči ZŠ

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


 • 19. 4. 2018 | ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Pro zvětšení klikněte na obrázek.


  Zápis do MŠ

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


 • 6. 4. 2018 | MUMIE SVĚTA

  Žáci 6. a 8. tříd v březnu navštívili výstavu mumií v pražských Holešovicích. Výstava představuje mumie a artefakty zapůjčené ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek z celého světa. Jednalo se o členy panovnických rodů, oběti krvavých rituálů nebo přemožené nepřátele. Zvláštní kategorií jsou mumie vzniklé přírodní cestou, jsou jimi běžní lidé, kteří se v době své smrti zcela náhodně dostali do příhodných přírodních podmínek, které jejich tělo mumifikovaly.

  Ve starém Egyptě byla mumifikace zvláštní vědní obor, Indiáni v Peru a v dalších částech Ameriky dokázali využít přírodních podmínek k zachování těla svých mrtvých, v Evropě často stačily jen velmi specifické podmínky podzemních krypt a smola z dřevěných rakví, aby těla mrtvých zůstala zachována.

  Zcela zvláštní kategorií jsou lidé nebo zvířata, kteří uvízli v rašeliništi, a i tam zvláštní přírodní podmínky jejich těla mumifikovaly.

  Současné vědecké metody využívající forenzní metody a nejnovější technologie jako je analýza DNA apod. přináší o mumiích nečekané informace. Nedozvídáme se jen o jejich zraněních patrných na jejich kostech, ale také co jedli, jakými chorobami trpěli, jaké příbuzenské svazky mezi sebou měli a v neposlední řadě odkud kam migrovali.
  Je to jedinečná zpráva o světě, který dávno zanikl a jehož ozvěny ve formě genetického fondu nebo také smrtích bakterií ovlivňují náš život v současnosti.

  Na výstavě jsme se dozvěděli nové informace o tomto vědním oboru a výlet byl skvělý.

  Veronika Stanislavová, VIII. B


 • 28. 3. 2018 | MRKVOMEN

  První jarní den děti ve školní družině zhlédly zábavné představení se zahradnickou tématikou s názvem Mrkvomen. Zahradník na příkaz čarodějnice Mračky musí uprostřed lesa pečovat o zeleninovou zahrádku a hlídat, aby čarodějnici nikdo mrkvičky neujídal. Avšak vyhladovělý zajíček Popík jednu mrkev utrhne, proto Popíkovi i zahradníkovi hrozí, že je Mračka promění ve slimáky a mravence. Ti se však rozhodnou, že zlověstnému řádění Mračky konečně musí udělat přítrž. Zahradník se posilní mrkvičkou ze zahrádky a po zvýšeném přísunu živin a vitamínů se změní v superhrdinu Mrkvomena s úžasnými schopnostmi. Mračku přemůže a vitamíny se zeleninové zahrádky konečně mohou být prospěšné všem. Zajíček Popík i Mrkvomen vtipnými otázkami zatáhli celé publikum do příběhu, dětem se představení moc líbilo a hezky si to užily.

  -> Fotogalerie

  Anna Podzemská


 • 27. 3. 2018 | LYŽÁK 2018

  Kdybych to ze začátku měla brát rovnou za nás jakožto za deváťáky, tak jsme si lyžák už třetím rokem nehorázně užili. Vždy jsme se na Arniku do Roudnice rádi vrátili a v prváku nám onen kolektiv bude hodně chybět.

  Vždy tam hraje úžasně uvolněná a přátelská atmosféra, kterou určitě vnímá každý, kdo se do krkonošské Roudnice s námi alespoň jednou podíval. Myslím si, že i noví sedmáci, kteří s námi byli letos prvně na horách, se dost pobavili, stejně jako když jsme tam my sami nastoupili poprvé.

  Letos byl lyžařský výcvik o den kratší, což nám trošku vadilo, protože nás to tam baví, ale i tak jsme všichni zažili spoustu skvělých zážitků, jako byla třeba prohlídka výrobny na vánoční ozdoby, přednáška o „Kjakonošovi“ (která dost pobavila nejen žáky), nebo pro ty zdatnější, stejně jako minulý rok i výšlap na běžkách na překrásné místo zvané „Dvoračky“. Hry ve družstvech byly krapet uspěchané kvůli kratšímu zájezdu. To však ani tolik nevadilo a dokonce se zvládly zařídit i dvě diskotéky.

  A co se lyžování týče, tak byl letos úžasný sníh, takže se muselo lyžovat skvěle i úplným nováčkům, kteří na lyžích stáli prvně. Místo výcviku nám poskytla sjezdovka Aldrov společně se sousední kratší Vurmovkou a na běžky posloužil okruh před chatou. Všichni lyžaři zvládli zdolat sjezdovku alespoň párkrát, ostatně jako vždy. Od toho přeci jedeme na lyžařský kurz. A za sebe osobně smekám nad panem doktorem Navrátilem, který si vzal na starosti jednoho kluka, stojícího na lyžích prvně a zřejmě si na nich moc nevěřil a pečlivě s ním sjezdovku individuálně sjel. Tak ho alespoň trochu lyžovat naučil. Obě paní učitelky, které s námi každoročně jezdí, pan doktor s paní doktorkou Navrátilovou a paní ředitelka samozřejmě a zaručeně lyžovat naučí. Pokud máte v plánu jet i příští rok, mohu jedině doporučit.

  -> Fotogalerie

  Tereza Havránková, IX. B


 • 13. 3. 2018 | POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  Pro zvětšení klikněte na obrázek.


  plakat-dod-small.png, 93kB letak-dod-small.png, 99kB

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


 • 12. 3. 2018 | ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

  Pro zvětšení klikněte na obrázek.


  zapis_zs_2018-small.png, 195kB

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


 • 19. 2. 2018 | AFRIKA

  Podnebné pásy – jak je rozlišit, která zvířata a rostliny kam zařadit, co je pro každý pás typické, to podstatné najdou žáci ve svých učebnicích a něco navíc se dozvědí od vyučujících. Uzavřít toto široké téma něčím zajímavým se poštěstilo žákům pátého ročníku. Dne 9. 2. byla pozvána přírodovědkyně paní Pavla Hejcmanová, která svou prezentací a velmi zajímavým vyprávěním seznámila žáky s ekosystémem v Africe, dotkla se otázky pytláctví, ochrany zvěře i života domorodých obyvatel. Posluchače seznámila s projektem na záchranu antilop Derbyho, na kterém se svými kolegy pracuje. Na závěr besedy odpovídala na otázky publika, bylo jich však mnoho, a tak se na všechny nedostalo, budeme se tedy těšit na další setkání.

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • Foto: Jindra Dvorská


 • 12. 2. 2018 | ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ TALENT

  5. 2. 2018 proběhl již druhý ročník soutěže Školní družina má talent. Bohužel účast z důvodu vyšší nemocnosti dětí byla nižší. Přesto měla porota možnost hodnotit zajímavá taneční, pěvecká, dramatická a hudební vystoupení. Všichni soutěžící obdrželi diplomy a odměny.

  -> Fotogalerie

  Hana Bělková


 • 9. 2. 2018 | POKUSY

  Práce ve skupinách, v projektu, to je fajn, ale ještě by to něco chtělo. Co takhle chemické laborky? Žáci pátého ročníku se na chvíli stali malými chemiky, třída se proměnila v laboratoř a pod rukama se jim střídaly odměrné válce, kádinky, míchátka, kapátka a další vědecké pomůcky. S jejich pomocí a pod odborným vedením pana Marschalla postupně přišli na princip, jak vyčistit znečištěnou vodu, vyrobili si barevný sliz a dozvěděli se spoustu zajímavých informací.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 7. 2. 2018 | PROJEKT VESMÍR

  V předvánočním čase odstartovala kosmická loď s posádkou 5. A na dlouhou cestu za tajemstvím vesmíru. K obdržení palubního lístku bylo zapotřebí získat informace o prvních kosmonautech a jejich předchůdcích. Po velkém třesku se dráha letu vlnila mezi kometami, meteority, černými dírami, až se ustálila v Mléčné dráze. První průlet byl kolem Slunce, pasažéři si do deníků zapsali pojmy – sluneční vítr, erupce, skvrny. Posádka pokračovala v letu kolem jednotlivých planet a deníky se zaplňovaly nejen informacemi, ale i zajímavými obrázky. Několik obletů bylo věnováno naší Zemi, protože jak víme, ta je ze všech nejkrásnější. Nezapomnělo se pátrat po mimozemské civilizaci, a tak přišla řeč na zelené mužíky s tykadly či jiné prapodivné postavičky. Po šťastném přistání si celá třída zhotovila krásné obrázky na trička jako památku na společné cestování.

  -> Fotogalerie

  Mgr. Andrea Hendrichová


 • 27. 1. 2018 | KRAJSKÉ FINÁLE VE FLORBALE

  Dne 16. 1. 2018 se náš ALL STARS TEAM zúčastnil již potřetí krajského kola v Teplicích. Děvčata z 8. ročníku (Lucie Brandejská, Anna Machová, Eliška Malá a Veronika Stanislavová), z 9. ročníku (Lada Čmejlová, Gabriela Horáková, Nikola Podrábská, Markéta Trčalová, Daniela Vokálková, Adéla Papežová a Ellen Simionová) se umístila na krásném druhém místě. Gólmanky Lucie Brandejská a Anna Machová předvedly neuvěřitelné zákroky, za které jim patří velké uznání. Podpořily nás mladší spoluhráčka Dorota Kulasová, bývalá spoluhráčka Veronika Jalová a gólmanka z vedlejší školy. Tato tři děvčata se nás snažila co nejvíce nabudit a byla nám největší oporou dne.

  Druhé místo ve skupině nás dostalo do semifinále s Kadaní, kterou jsme úspěšně porazily a dostaly se tak do finále, kde na nás čekal Litvínov, kterému jsme již podruhé podlehly, a proto jsme obsadily 2. místo v krajském kole.

  Posledních 10 vteřin zápasu mi začaly téct slzy, věděla jsem, že moje a trénerova tříletá práce je pryč a budeme se muset smířit s druhým místem, ale byly to spíše slzy radosti než smutku. Celé zápasy jsem sledovala mé spoluhráčky, které před třemi lety ani nevěděly, jak hůl mají držet, a dnes by mohly být špičkou v jiných florbalových týmech. Jsem na ně velmi, ale velmi pyšná, nikdo jako já s trenérem na ně nemůže být pyšnější. Tenhle tým je moje rodina.

  Tři roky jsme ukazovaly, jak naše škola dominuje v dívčím florbale na okrsku, okrese a budu doufat, že jednou bude dominovat i v kraji, věřím v to. Je neuvěřitelné, jakou práci za tyto tři roky pozoruji, jsem na děvčata velmi pyšná a doufám, že některé z nich se rozhodnou dále pokračovat a stále na sobě pracovat. Tento tým mě v posledních měsících ve všem podržel a pomohl mi, jak trenér, tak spoluhráčky. Oslava k mým 15. narozeninám byla neuvěřitelně úžasná a nikdy na to nezapomenu, protože ony pro mě vždy budou JEDNIČKY.

  Jsem velmi ráda za 2. 12. 2015, kdy se konal náš první trénink a byla jsem tak při zakládání tohoto týmu. Jsem ráda, že jsem mohla pomáhat a být pravou rukou pana učitele Purcharta, který pro nás obětoval neuvěřitelně moc času a nervů, dal nám důvod k tomu, abychom se smály. Je to neobyčejný člověk, kterého si vážím. Já a holky jsme mu vděčné za to, co všechno pro nás udělal. Bojovnost, odhodlanost, nasazení a fair play - na těchto slovech je postaven náš tým, jsou to slova trenéra.

  Daniela Vokálková, kapitánka ALL STARS TEAMU


 • Foto: Mgr. Vlastimil Purchart


 • 18. 1. 2018 | VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

  Vyhlášena výzva k podání nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup komodit do školní jídelny - maso". Více zde.

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 10. 1. 2018 | VÁNOČNÍ AKTIVITY RDS A JEHO PŘÍPRAVEK

  Adventní a vánoční čas je pro zpěváky velmi náročný, časově i pěvecky. Zpívání na setkáních pod širým nebem je hlasově i organizačně náročné, zpívání v koncertních sálech je pak odměnou za úsilí, kterému předcházela náročná příprava. Děti všech oddělení Roudnického dětského sboru byly letos v adventním a vánočním čase velmi aktivní. Už 29. 11. Sluníčka zpívala na rozsvěcení vánočního stromu v RNsP. Hlavní oddělení se účastnilo rozsvěcení vánočního stromu na Karlově náměstí, z něhož je záznam na MIS. I letos zazpívalo na Vánočním kapříku KIWANISU, 14. 12. měla všechna oddělení krásný a hojně navštívený Vánoční koncert v sále KZM, 21. 12. na vánočním zpívání v ZŠ a MŠ Roudnice vystoupila Srdíčka a Sluníčka. Všem zpěvákům i vyučujícím, kteří se na přípravě akcí podíleli, patří poděkování.

  -> Fotogalerie

  PaedDr. Zuzana Zrzavá


 • 10. 1. 2018 | 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

  V předvánočním čase, kdy už se mnohým žákům i učitelům do školy moc nechce a raději by si místo učení jen povídali, jsme si v naší škole v rámci projektového dne připomněli 40. výročí jejího založení. Dlouho jsme se rozmýšleli, jak oslavy pojmout. Vyzvali jsme naše žáky, aby zapátrali a vyhledali co nejvíce informací o historii školy, oslovili své rodiče či prarodiče, zda si z této doby něco pamatují.

  V úterý 19. prosince 2017 se všichni sešli ve třídách, ale pracovalo se tentokrát trochu jinak. Žáci byli rozděleni do skupin a vyučující pro ně připravili zajímavé aktivity. Někdo se přesunul do tělocvičny, jiní se rozběhli po škole a luštili šifry, další „upekli“ narozeninový dort. Ve skupinách se potkávali žáci z nižších a vyšších ročníků, nejzajímavější spojení vzniklo z nejmenších žáčků přípravné třídy a nejstarších deváťáků. Někteří malovali či vyráběli přání, luštili kvízy a vyplňovali pracovní listy. Krásným nápadem bylo předání vánočních přání seniorům, které jim děti samy předaly v blízkém Domově důchodců. V tělocvičně se řádilo celé dopoledne, děti si vyzkoušely, jaké to je odložit mobily a tablety, a místo toho se pořádně rozhýbat při společných hrách. Čtvrťáci se proměnili v reportéry a celý den pečlivě zaznamenávali odpovědi na připravené otázky. V osmém ročníku vznikl řečnický pultík, za kterým se střídali jednotliví řečníci s připravenými referáty na téma, co se dělo v roce 1977. Seznámili nás s významnými osobnostmi z oblasti hudby i sportu. I jinde se pilně pracovalo, vznikly tak krásné modely naší školy či tablo učitelů malované podle fotografie. Pozvání na tento den také přijaly pamětnice, které na společné besedě s žáky zavzpomínaly na otevření školy a začátek školního roku v září 1977. Bývalá zástupkyně ředitele paní Jana Jakešová připomněla prvního ředitele pana Bohumila Klepetka, na dotazy odpovídaly i paní učitelka Milena Hoření a vedoucí školní jídelny paní Jana Černostová, které jsou ve škole od jejího počátku. Přejeme škole mnoho úspěšných let a veselých žáků i učitelů!

  -> Fotogalerie

  Mgr. Michaela Řeháková


 • 6. 1. 2018 | VÁNOČNÍ KONCERT RDS (MIS)Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

-> Novinky <-

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl