ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Materiální vybavení


Základní škola a mateřská škola ve Školní ulici č.p. 1803 je pavilónovým objektem složeným z šesti budov.
Disponuje dvěma tělocvičnami, které jsou v odpoledních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě.

Vedle svých kmenových tříd se žáci vzdělávají v odborných učebnách fyziky a chemie, hudební výchovy, dále přírodopisu a dějepisu, informatiky (PC1PC2) a ve čtyřech jazykových učebnách.
Dále máme cvičnou kuchyňku, dvě dílny (dřevo- + kovodílnu a keramickou dílnu) a učebnu pro pěstitelské činnosti. Školní pozemek o výměře 400 m2 se nalézá v oploceném areálu školy.

Modernizací postupně procházela také odborná učebna přírodopisu a dějepisu, která byla v roce 2006 osazena novou počítačovou jednotkou a projektorem. O rok později pak byla do této učebny zakoupena interaktivní tabule ActivBoard Promethean. Poslední významnou investici představuje instalace výkonného notebooku, který roku 2012 nahradil již hardwarově nedostačující počítač, výše zmíněný.
V srpnu 2009 jsme zprovoznili druhou učebnu informatiky a jazyků vedle školní družiny. I zde je k dispozici 13 kvalitních pracovních jednotek.
V průběhu let 2010 až 2012 jsme i díky grantu firmy Holcim a.s. zrevitalizovali školní dílnu, kdy jsme zakoupili nové pracovní stoly, dílenské svěráky, otočné židle s plynovým pístem, dvě uzamykatelné kovové úložné skříně, montážní vozík, dva závěsné organizéry na spojovací materiál, nerezové umyvadlo, různé nástroje, přímočarou pilu a excentrickou brusku. Rekonstrukce se rovněž dočkala podlaha.
V listopadu 2010 byl v rámci modernizace výuky instalován do kmenové třídy 1.B interaktivní systém eBeam. V září 2011 vstoupila škola do projektu EU peníze školám, který nám mj. pomohl uskutečnit dlouho zamýšlený plán rozšíření interaktivních zařízení do učeben 2. až 5. ročníku. Z evropských peněz bylo dále zafinancováno 20 nových počítačů do učebny informatiky v přístavbě (celkem je jich zde v provozu 28) a vybavení odborné učebny fyziky a chemie, konkrétně projektor, notebook, vizualizér a digitální mikroskop. Techniku dle finančních možností doplňujeme a modernizujeme průběžně. Cílem je postupné pokrytí všech učeben.

Škola zajišťuje stravování dětí, žáků, zaměstnanců a v omezené míře i veřejnosti ve vlastní, nově vybavené jídelně.

Část prostor školní budovy využívalo v letech 2005-2011 občanské sdružení Matýsek.

Další podrobnosti a změny jsou vždy uváděny ve výročních zprávách školy.


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

-> Materiální vybavení <-

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl