ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Logopedie


Funkci logopedů na naší škole zastávají:


Mgr. Jana Třísková

e-mail: triskova@zsskolni-rce.cz
tel.: 412 871 228
konzultace: úterý 12:00-13:30 hodin

Mgr. Jitka Vyoralová

e-mail: vyoralova@zsskolni-rce.cz
tel.: 412 871 212
konzultace: úterý 12:00-13:30 hodin, 14:00-15:00 pro MŠ,
čtvrtek 12:00-13:30 hodin

Žáci jsou zařazeni na základě žádosti rodičů a doporučení školních poradenských pracovišť.

Naše logopedky pracují pod supervizí SPC Litoměřice.

Logopedie (z řeckého logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním.

Velmi důležité je domácí procvičování vadných hlásek dle doporučení logopedů. Pokud se doma pravidelně neprocvičuje, výsledek se nedostaví. Když se trénuje pravidelně a důsledně může být žákova vada odstraněna velmi brzy (měsíce).Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

-> ŠPP <-

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl