ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Koordinátor inkluze


Funkci koordinátora inkluze na naší škole zastává:


Mgr. Vlastimil Purchart

e-mail: purchart@zsskolni-rce.cz
tel.: 412 871 213
konzultace: úterý 10:00-10:45 hodin, nebo po domluvě v jiný čas

Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole v rámci projektu „Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku“, registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

Můžete se obracet při výukových obtížích žáka a školním neúspěchu.

„Inkluze jako cesta pro efektivní vzdělávání všech žáků“.

Koordinace individuálních vzdělávacích plánů pro děti s potřebou podpůrných opatření, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání.


OPVVV


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

-> ŠPP <-

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl