ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2019


Mikulášská nadílka, akce ŠP - 5. 12 2019

Mikulášská nadílka, akce ŠP - 5. 12 2019

Ve čtvrtek 5. prosince byl svátek sv. Mikuláše. Slavili jsme ho i u nás v mateřské a základní škole. Objevili se u nás Mikuláš, andělé i čerti, kteří pro mladší žáky z přípravné třídy, 1. a 2. ročníků připravili nadílku. Za krásné básničky, zpívání koled a správné odpovědi na hádanky děti dostaly sladké odměny. Mikuláš s anděly a čerty také navštívili mateřskou školu, kde všem hříšníkům rozdali uhlí a hodným dětem cukrovinky. Samozřejmě nechyběly ani slzičky. Mikuláš: Vojtěch Krejčí, andělé: Erika Szitaiová, Nela Pertlíková, čerti: Kateřina Turková, Josh Whitehead, Klaudie Bartošová, organizátorka: Karolína Sirotková. (Dana Horáková).


Jablkohraní - listopad 2019

Jablkohraní - listopad 2019

Projektový den s blížícím se koncem podzimu věnovala 4. C jablkům. Na úvod žáci vytvořili myšlenkovou mapu, na kterou přenesli své znalosti o našem nejznámějším ovoci. Další informace získali pomocí počítače a tištěné literatury. Při práci ve skupinách vybírali nejhezčí a nejchutnější jablko. Velký ohlas měla ochutnávka jablečných výrobků, převážně donesených štrúdlů. (Andrea Hendrichová)


Příběhy bezpráví - 29. 11. 2019

Příběhy bezpráví - 29. 11. 2019

Pád železné opony – tak znělo letošní téma projektu Příběhů bezpráví. S naším tradičním hostem Ing. Jiřím Čejkou, DrSc., bývalým politickým vězněm, špičkovým chemikem a celoživotním skautem, besedovali žáci 9. ročníku nejen o listopadových událostech roku 1989, ale i o skautingu, jeho filosofii, principech a nelehkých letech 1939-40, 1948-50 a 1968-70, kdy byl opakovaně zakazován a rušen. (David Mikoláš)


Listopadové okénko do školy - 25. 11. 2019

Listopadové okénko do školy - 25. 11. 2019

I poslední podzimní měsíc byl plný školních akcí. Hned na začátku si žáci devátých tříd poslechli zajímavou přednášku k listopadovým událostem roku 1989 a připomněli si 30. výročí sametové revoluce. V polovině měsíce se konala pedagogická rada a rodičovské schůzky. Chodby školy zdobí práce dětí zaměřené tematicky k výuce i ročnímu období. Práce i zábavy bylo dost. Není divu, že nám to ve škole všechno strašně rychle utíká! (Jindra Dvorská)


Listopadové události - 5. 11. 2019

Listopadové události - 5. 11. 2019

Ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem připravil pražský Ústav pro studium totalitních režimů hodinový vzdělávací kurz, který byl zaměřen na listopadové události roku 1989. Žákům 9. ročníku byl Mgr. Petrem Sedlákem Ph.D. mimo jiné představen nový vzdělávací portál ústavu. Byť ještě ve výstavbě, již nyní nabízí podnětné interaktivní didaktické pomůcky. Z lektorových aktivit (sám je/byl učitelem) bych vyzdvihl jeho upřímnou snahu žáky aktivizovat například při hledání významu 17. listopadu napříč generacemi. (David Mikoláš)


Projektový den Halloween - 31. 10. a 1. 11. 2019

Projektový den Halloween - 31. 10. a 1. 11. 2019

Na konci měsíce října se pomalu stává pravidlem oslava svátku Halloween. Ve třídách 4. A a 4. B paní učitelky připravily projektový den k tomuto svátku. Všichni se oblékli do strašidelných masek a vyzdobili třídy. Ráno děti přišly s napětím do školy. Bylo pro ně připraveno mnoho úkolů a aktivit ve strašidelném duchu. Naučily se anglickou koledu, lovily jablka z vody bez pomoci rukou, vařily čarodějný lektvar, řešily hádanky, řadily strašidelná slova podle abecedy, soutěžily o nestrašnější smích, vyráběly pozvánku na halloweenskou párty a spoustu dalších zábavných činností. Jako sladká tečka nakonec proběhla strašidelná hostina. Děti tento den hodnotily velmi kladně a paní učitelky měly radost ze spokojených žáků. (Božena Suková, Lenka Jelínková)


Říjnové okénko do školy - 31. 10. 2019

Říjnové okénko do školy - 31. 10. 2019

Žáci 3. a 4. ročníků zahájili v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik. Chodby opět zdobí podzimní práce dětí. Ve středu 16. října se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili celoškolního projektu Bubny do škol. Tato akce byla velice kladně přijata všemi. Zábava, spolupráce, soustředění, to vše byl výsledek této celoškolní akce. (Jindra Dvorská)


Projektový den mimo školu OCÚ Děčín - 22. 10. 2019

Projektový den mimo školu OCÚ Děčín - 22. 10. 2019

Žáci 1. tříd si zpříjemnili podzim návštěvou Depa v Děčíně. Aby byl celý den zaměřen pouze na mašinky, vyrazili jsme ráno vlakem do Děčína. Tam na nás čekali pracovníci Depa a odvedli nás na místo. Nejdříve děti viděly prezentaci o mašinkách, které jezdí po České republice a dozvěděly se, jak se jmenují. Děti byly nadšené, protože se doslechly, jaká legrační jména mašinky mají, např. Gargamel, Sysel, Brejlovec nebo splašená Housenka. Po prezentaci jsme se prošli Depem, kde jsme viděli práci na opravách lokomotiv, nehodový vlak s jeřábem, který vyprošťuje vlakové soupravy při haváriích. Celý den se vydařil, počasí nám přálo. Při zpáteční cestě děti nadšeně volaly jména mašinek, které jsme potkávali na nádražích. (Jitka Liscová, Ivana Nováková)


Podzimní radovánky v ŠD - říjen 2019

Podzimní radovánky v ŠD - říjen 2019

Sychravý podzim berou zvesela děti ve školní družině. K podzimu stejně jako spadané listí patří i pouštění draka, sbírání kaštanů a žaludů. Využili jsme tak podzimních plodů ke cvičení, počítání, zkoumání a hlavně k tvoření. Vznikla nám tak strašidýlka, velké obrázky z kaštanů i spadaného listí. Také počasí nám přálo a mohli jsme využít slunné odpoledne k pouštění draků. (Jindra Dvorská)


Jabloňový podzimníček - 7. 10. až 12. 10. 2019

Jabloňový podzimníček - 7. 10. až 12. 10. 2019

Od 7. 10. do 12. 10. 2019 proběhl ve školní družině projektový týden s názvem Jabloňový podzimníček. Téma jablíček provázelo děti v různých aktivitách. V rámci výtvarné a pracovní činnosti tvořily krásné výrobky a kresby, které jsou vystaveny v ŠD. Nechyběl ani zpěv a tanec. (Jindra Dvorská)


Plavecký kurz - září až listopad 2019

Plavecký kurz - září až listopad 2019

Na začátku školního roku odstartoval pro třetí a čtvrté ročníky naší ZŠ plavecký výcvik. Zprvu byly některé děti lehce rozpačité. Brzy se však s vodou skamarádily. Musím říci, že všechny paní plavčice mne i mou kolegyni potěšily velmi milým, přátelským a vstřícným přístupem k dětem, ale i tolerancí a důsledností, s jakou na děti působily. Každá lekce tak byla pro děti velmi pestrá, zajímavá, hravá, ale i akční. Žádná z lektorek ani z nás učitelek nezaváhala, aby v plavkách skočila do bazénu či se ohřála na chvíli v sauně nebo ukázala dětem, že všechny plavecké styly či skoky do vody jsou možné, pokud budou chtít a mít odvahu. Mnoho dětí to také dokázalo, překonalo sama sebe a zažilo pak pocit naplnění a radosti. Nyní jsme již za polovinou kurzu a blížíme se k jeho závěru. Všechny děti udělaly veliké pokroky a na pár momentů se dokonce změnily v zajímavá zvířátka ve vodě - jako jsou třeba lachtani, tučňáci, želvy, delfíni, žabky nebo žraloci. Ti nejlepší plavci stále zdokonalují plavecké techniky a vytrvalost, zatímco ostatní děti prohlubují a zlepšují získané plavecké dovednosti. Ráda bych poděkovala všem lektorkám za jejich nasazení a pozitivní náladu, která provázela každou lekci plavání, ale také bych chtěla poděkovat všem dětem, které plavání zvládaly s energií a s nadšením. Všem se nám bude trochu stýskat, až kurz skončí. Plavání zdar! (J. E. Hrabánková)


Adaptační dny třídy VI. C - 2. a 3. 9. 2019

Adaptační dny třídy VI. C - 2. a 3. 9. 2019

Ve dnech 3. - 4. 9. 2019 absolvovali žáci adaptační dny s třídním učitelem. Poznávali nové spolužáky, utužovali vztahy ve třídě, učili se spolupracovat, navzájem si pomáhat a tvořili pravidla třídy. Obě dopoledne byla plná her zaměřených na sebepoznání, poznání druhých a spolupráci v týmu. Po pěti hodinách strávených hrami a povídáním ve třídě došlo v úterý i na zaslouženou zmrzlinu. (Vlastimil Purchart)


První školní den - 2. 9. 2019

První školní den - 2. 9. 2019

Prázdniny utekly velice rychle a my už jsme zase ve škole. V pondělí 2. září oznámilo školní zvonění zahájení vyučování pro všechny žáky naší školy. Konečně nastal ten den, kdy žáci 1. tříd poprvé překročili práh školy jako opravdoví školáci. Ve třídách poprvé zasedli do školních lavic, kde je přivítaly paní třídní učitelky. Prvňáčky přišla také přivítat paní ředitelka PaedDr. Zuzana Zrzavá s místostarostou města Roudnice nad Labem panem Mgr. Jiřím Řezníčkem. Popřáli školáčkům a rodičům do nové životní etapy mnoho úspěchů. Také paní učitelka z přípravné třídy přivítala děti v barevně vyzdobené třídě, aby první den ve škole byl pro děti zajímavý. Přejeme všem úspěšný vstup do nové etapy života. Ať prvňáky vzdělávání těší! (Jindra Dvorská)


Prázdninové okénko do školy - 28. a 29. 8. 2019

Prázdninové okénko do školy - 28. a 29. 8. 2019

Během letních prázdnin se ve škole nezahálelo, vše se připravovalo na školní rok 2019/2020. Naše škola od 2. září 2019 přivítá žáky dvěma nově vybavenými PC učebnami, novou učebnou hudební výchovy. V odhlučněné jídelně bude nový vydávací systém jídel. Také školní družina dostala nový dataprojektor, kde mohou děti upevňovat probrané učivo formou hry, a nové police na odkládání školních tašek. Nezapomnělo se také na učitelský sbor, který má nové zázemí ve sborovně. Mateřská škola dostala novou výmalbu do obou tříd s pokládkou nového lina. (Jindra Dvorská)


Slavnostní předávání vysvědčení devátým třídám - 28. 6. 2019

Slavnostní předávání vysvědčení devátým třídám - 28. 6. 2019

Za přítomnosti třídních učitelů, ředitelky školy a zástupců MěÚ bylo žákům devátého ročníku slavnostně předáno poslední vysvědčení. Přejeme jim hodně úspěchů v dalším studijním a i osobním životě. (David Mikoláš)


Soutěž o pohár hejtmana Ústeckého kraje - 25. 6. 2019

Soutěž o pohár hejtmana Ústeckého kraje - 25. 6. 2019

Dvě čtyřčlenná družstva z naší školy se zúčastnila soutěže v branném závodu v areálu Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. V náročném, velmi členitém terénu, prověřila při šesti dovednostních a vědomostních úkolech svou fyzickou zdatnost a týmového ducha. Jednotlivé úkoly byly zaměřeny na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Obě družstva se probojovala okresním kolem soutěže až do kola krajského. Tým žáků čtvrté třídy vybojoval ve své kategorii hezké druhé místo. Dne 25. 6. si medaile a diplomy účastníci soutěže převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka. Měli ze svého úspěchu velikou radost a projevili přání se podobných soutěží zúčastnit i v budoucnu. (Martina Nosek)


Červnové okénko do školy - 25. 6. 2019

Červnové okénko do školy - 25. 6. 2019

V měsíci květnu a červnu to ve škole opravdu žilo, děti 3. až 9. ročníků vyrazily na ozdravné pobyty do školy v přírodě. Počasí jim přálo, přijely plny nových zážitků. V galerii opět nahlédněte na dění ve škole. Žáci naší školy během školního roku navštěvovali mimoškolní aktivity nabízené školou, výběr byl pestrý, od sportovních po výtvarné, rukodělné a hudební (florbal, výtvarný kroužek, kroužek anglického jazyka, pěvecký sbor, kroužek textilní tvorby). Měsíc červen je pochopitelně nejoblíbenějším měsícem celého školního roku. Všichni se těší na zaslouženou odměnu - PRÁZDNINY. Hurá za dobrodružstvím! (Jindra Dvorská)


Ekologický jarmark - 21. 6. 2019

Ekologický jarmark - 21. 6. 2019

V pátek 21. června jsme pro nás všechny, ale i pro rodiče, prarodiče a i kolemjdoucí, připravili dnes již tradiční „Jarmark“. Tentokrát jsme jej nazvali „Ekologický“. Žáci se na něj připravovali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy, kdy vyráběli nejen předměty k prodeji, ale i různé výrobky, které se vztahují právě k ekologii. Na přípravě jarmarku se tradičně podílely i maminky a babičky, které napekly různé dobroty. Jarmark obohatilo kulturní vystoupení žáků ze tříd 4. A a 9. B. Potěšil nás velký zájem rodičů, prarodičů i bývalých žáků. Školní dvůr byl naplněn k prasknutí. (Jiří Neliba)


Divadlo Most - 10. 6. 2019

Divadlo Most - 10. 6. 2019

Hajný je lesa pán, Žampiony nadívané a další známé písně zazněly na hradě Hněvíně v Mostě v hudební pohádce Divadla rozmanitostí "Ať žijí duchové". Drobný déšť, který doprovázel představení, nenarušil výkony převážně mladých herců. Žáci 1. A, 1. B, 2. B, 2. C a 3. C si užili pohádku s herci, loutkami a hudebními nástroji, na které se divadelníci doprovázeli, a umožnili tak dětem nezapomenutelný zážitek podtrhnutý krásnou replikou starého hradu. (Andrea Hendrichová)


Školní rok 2018/19 žáků 4. A, 4. B

Školní rok 2018/19 žáků 4. A, 4. B

Prázdniny jsou tady a my bychom se chtěli ohlédnout za uplynulým rokem. Školu jsme v září začali na vojenském letišti v Kbelích. Prohlédli jsme si vládní speciál a cvičný letoun pro parašutisty. Další měsíc jsme navštívili železniční DEPO v Praze-Vršovicích. Viděli jsme kabinu strojvedoucího se všemi přístroji a kousek jsme se svezli Pendolinem. 13. prosince jsme se vydali na zámek Loučeň, kde nás pan průvodce seznámil nejen s historií zámku, ale i vánočních stromků v Čechách. Na Podřipské škole jsme si vyprávěli o vánočních tradicích a etiketě stolování. V únoru jsme se opět vydali do Prahy, tentokrát do Národního muzea na výstavu o Keltech. V dubnu měla 4. A přednášku o roudnickém augustiniánském klášteře s archeologem P. Novým. V květnu jsme si s CK Výuka jinak prohlédli nádvoří Pražského hradu, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku a známou věž Daliborku. V červnu jsme vyjeli za zábavou do Mirakula. 4. B zakončila rok plavbou výletní lodí po řece Labi a 4. A vyzkoušela lezení po umělé stěně v Roudnici. (Žáci 4. A, 4. B, třídní učitelky Jana Bradáčová a Alena Kormaníková)


Dětský den ve školní družině - 4. 6. 2019

Dětský den ve školní družině - 4. 6. 2019

V úterý 4. června připravila školní družina k Mezinárodnímu dni dětí zábavné odpoledne. Prostranství před naší školou ožilo představením klauna Fíly se svou kuchařskou show. Poté pokračoval program dál formou soutěží, plnění dovednostních úkolů jako byl slalom na koloběžkách, souboj dvojic, hod na cíl, střelba na branku aj. Na těchto stanovištích nám s organizací pomáhala děvčata z vyšších ročníků, za to jim patří poděkování. Za splněné úkoly děti obdržely velmi pěkné odměny, které pro ně připravil tým vychovatelek ŠD. Jako bonusovou atrakci děti vyhodnotily průběžné ochlazování vodou formou rozprašování přímo z hadice, která byla obzvláště příjemná v tomto parném dni. (Petra Kordová)


Den dětí se zvířátky - 31. 5. 2019

Den dětí se zvířátky - 31. 5. 2019

Za krásného slunečného dne v pátek 31. 5. uspořádal školní parlament dětský den, který se odehrával ve stylu zvířátek a soutěžních her. Pro mladší spolužáky připravili starší žáci mnoho disciplín a úkolů. Děti házely na basketbalový koš, shazovaly kuželky, prolézaly opičí dráhou a střílely na fotbalovou branku. Ovšem největší fronty vznikaly na stanovišti, kde dívky malovaly na obličej obrázky různých zvířat např. motýlů nebo koček. Po ukončení dětského dne rozdaly paní učitelky dětem za jejich šikovnost a snahu různé odměny. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci letošního dětského dne podíleli a všechno v teplém počasí zvládli.
(Veronika Stanislavová)


Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou - 25. 5. až 1. 6. 2019

Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou - 25. 5. až 1. 6. 2019

Žáci 5. A a 5. B vyjeli na svou poslední společnou školu v přírodě na 1. stupni. „Místem činu“ bylo rekreační středisko Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou. O odpolední zábavu se starali vychovatelé z agentury PAC, se kterou jsme již byli na minulé škole v přírodě v Poslově Mlýně. Tématem letošní školy v přírodě byly Hvězdné války. Hned první den se losováním všichni účastníci rozdělili na dva odlišné týmy, které po celý týden proti sobě „bojovaly“ na louce, v lese, v táboře, v herně. V dopoledních hodinách, kdy vychovatelé připravovali odpolední program, jsme se prošli do centra Jiřetína, zvládli Křížovou horu, prohlédli si okolí ze zříceniny Tolštejn, vyšlápli si na Jedlovou horu. Při celodenním výletě jsme si prohlédli zámek Lemberk, vlastnoručně vyfoukli svou vázičku ve sklárně AJETO, která nám zůstala na památku a bude připomínat skvělý týdenní pobyt. Při závěrečné písničce na páteční diskotéce se spousta očí zalila slzami. Najednou si všichni uvědomili, co vše za ten týden prožili, s kým se seznámili, jak se vzájemně poznali, jaká parta nadšených mladých lidí jim připravila zábavný program. Loučíme se a na druhý stupeň předáváme slušné, snaživé žáky, které baví poznávat a naučit se něco nového. Děkujeme za úžasnou společnou „pětiletku“. (Jitka Liscová, Ivana Nováková)


Květnové okénko do školy - 24. 5. 2019

Květnové okénko do školy - 24. 5. 2019

Rozkvetlý květen nám do školy přivanul svěží vítr, děti svým tvořením rozzářily chodby naší školy. Chodby se zútulnily o relaxační zóny, žáci tak mohou o přestávkách odpočívat, nabrat energii pro další nové poznatky ve vzdělávání. Děti si koutky velice oblíbily, podívejte se v naší galerii. (Jindra Dvorská)


XXIII. ročník Evropského festivalu duchovní hudby
Šumava-Bayerischer Wald 2019 - 17. až 19. 5. 2019

XXIII. ročník Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 2019 - 17. až 19. 5. 2019

Ve dnech 17. – 19. 5. 2019 zpěváci Roudnického dětského sboru účinkovali na třech koncertech mezinárodního sborového festivalu. Evropský festival duchovní hudby je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů a instrumentálních souborů z České republiky a Německa. Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, dále pak oživení jednotlivých kostelů česko-bavorského pohraničí a přeshraniční setkávání evropských národů, což zvyšuje kulturní atraktivitu středoevropského regionu. Hudební náplň festivalu tvoří české a evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu až po současnost. Organizaci festivalu zaštiťuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů, dále se spolupodílí Západočeská univerzita v Plzni a spolek Musikkreis Bayern-Böhmen z bavorského Lamu. Roudnické děti zazpívaly 17. 5. od 19,30 hodin v barokním farním a poutním kostele Narození Panny Marie z roku 1739 ve Strašíně společně s Komorním sborem Entropie Praha. V sobotu 18. 5. děti zpívaly v 17,30 na mši, a pak na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie z roku 1847 v Bodenmais. V neděli 19. 5. v 9,30 na mši, a pak na koncertě v kostele sv. Mikuláše, jehož přestavba byla dokončena v roce 1962, v Böbrachu. Celá akce Roudnického dětského sboru proběhla díky grantu, který spolek rodičů a přátel Roudnická Trojka při ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803 podal do výzvy Města Roudnice nad Labem na projekt Kulturní aktivity pro rok 2019 a získal příspěvek. Dále se vedle rodičů účastníků na akci finančně spolupodílelo SRPDŠ při ZŠ K. Jeřábka a Roudnická Trojka. (Zuzana a Jiří Zrzavých)


Evropa čte - květen 2019

Evropa čte - květen 2019

Povíme Vám o jedné naší netradiční vyučovací hodině. Mysleli jsme si, že budeme mít hodinu angličtiny, když najednou do naší třídy přišla 3. C. Dozvěděli jsme se, že ve dnech 23. 4. až 9. 5. probíhá akce Evropa čte – čtěte s námi! Projekt podporuje literární dovednosti, společné sdílení pocitů a zážitků z hlasitého čtení. V úvodu si s námi paní učitelky zopakovaly naše znalosti o pravěku, donesly modely všech stádií lebky od počátku do dnešní doby. Např.: 1. stádium - dolní čelist je posunuta vpřed, horní čelist je vzadu a obličejová část je větší než mozková. Říkali jsme si: Co jedli? Čím bojovali? Kde bydleli? Co je to pravěk? A vlastně vše o pravěku. Hodně jsme se dozvěděli a zopakovali si látku. Paní učitelky nám přinesly knížku o pravěku jménem Lovci mamutů. Žáci 3. C a 7. B měli možnost přede všemi přečíst kousek textu. Bylo to velice naučné a zábavné. (žáci III. C a VII. B)


Beseda o zdravém způsobu života - 2. 5. 2019

Beseda o zdravém způsobu života - 2. 5. 2019

Žáci 5. B si pozvali na návštěvu fyzioterapeuta a trenéra karate pana Točína. Vzhledem k tomu, že měli v hodinách přírodovědy zvládnutou kapitolu o lidském těle, dozvěděli se spoustu dalších zajímavostí, které se týkají zdravého způsobu života a zdravé výživy především. Povídali si o škodlivosti návykových látek, správném stravování a také o tom, co způsobuje nedostatek pohybu a špatné držení těla. Na závěr viděli několik ukázek z karate a způsob sebeobrany před napadením. Žákům se beseda líbila a určitě byla zajímavým doplněním výuky. (Ivana Nováková)


Čarodějnický rej - 30. 4. 2019

Čarodějnický rej - 30. 4. 2019

V úterý 30. dubna bylo ve školní tělocvičně plno čarodějníků a čarodějnic. Převleky dětí a vychovatelek ukázaly, že jim nechybí smysl pro humor a nadsázku, byly opravdu působivé. Před odletem na čarodějnický rej jsme se posilnili imaginárním čarodějnickým gulášem, uvařeným z hadů, pavouků, žížal a další havěti. Potom už děti čekal nebezpečný let, při kterém musely proletět lesem plným her a tance. Závody v letu na koštěti, podlézání pod brankou a podbíhání pod lanem. V cíli jsme se radovali ze zdárného letu. Snad jsme touto akcí alespoň trošku zpestřili dětem úterní odpoledne a připomněli si tak tradici Pálení čarodějnic. (Jindra Dvorská)


Čarodky - 30. 4. 2019

Čarodky - 30. 4. 2019

Čáry máry abraka znělo posledního dubna ve 3. C. Vrchní čarodějka seznámila děti s poddruhy všelijakých bab. Ve skupinkách daly hlavy dohromady, nakreslily a popsaly svoji čarodějku, vymyslely kouzelné lektvary. Následovalo protažení těla v rámci kouzel a zručnost při létání na koštěti. Jsme rádi, že nikdo neodletěl, a za rok se budeme těšit na nové kouzlení. (Andrea Hendrichová)


Dubnové okénko do školy - 28. 4. 2019

Dubnové okénko do školy - 28. 4. 2019

A je tu zase duben. Máte možnost nahlédnout do běžného života naší školy. Prezentujeme jarní a velikonoční výtvarné práce našich žáků, ukázky menších projektů v rámci vyučování, výzdobu školy a další jiné zajímavé aktivity. Jsou to drobné střípky z každodenního života ve škole, které dohromady napomáhají zkvalitnit výuku, motivovat žáky k lepším výkonům a především upevňovat pozitivní přátelské vztahy. (Jindra Dvorská)


Deskové hry - 12. 4. 2019

Deskové hry - 12. 4. 2019

Postřeh, taktika, trpělivost, znalosti, to vše žáci 3. C uplatnili v pátek 12. dubna při deskových hrách. Nejdříve se seznámili s historií deskových her a jejich dělením. V rámci matematiky trénovali kombinaci a taktiku, v českém jazyce se seznámili s pravidly a jejich dodržováním. Třída se proměnila v jednu velkou hernu a žáci v zapálené spoluhráče či protihráče. Při některých hrách bylo nutné si vzpomenout na znalosti získané v rámci výuky. Došlo i na hry v provedení moderní techniky, a tak se někteří žáci zapotili i u počítače. Den se vydařil a již teď se těšíme na další aktivity. (Andrea Hendrichová)


Tvořivý šikula - 8. 4. až 17. 4. 2019

Tvořivý šikula - 8. 4. až 17. 4. 2019

V týdnu od pondělí 8. 4. 2019 do středy 17. 4. 2019 proběhl v ŠD projektový týden zaměřený na jarní zvyky a tradice. Děti ze všech oddělení si během celého týdne prošly řadou aktivit. Během prezentace se dozvěděly o tradicích a zvycích, na to navazoval vědomostní kvíz. Poté na děti čekala pestrá nabídka her a aktivit spojených s písničkou, zdobení velikonočních perníků a nakonec malování vajíček voskem. Změny aktivit děti přijaly velmi pozitivně, těšily se ze dne na den na nové činnosti. Závěr týdne byl zakončen tvořením rodičů s dětmi. (Jindra Dvorská)


Školní družina má talent - 2. 4. 2019

Školní družina má talent - 2. 4. 2019

Dne 2. 4. 2019 se konal již 3. ročník talentové soutěže Školní družina má talent. Porota měla možnost hodnotit např. hru na zobcovou flétnu a na klavír, vystoupení mažoretek i tanečnic, zpěv a to i rapový, i krásné dramatické zpracování vlastních pohádek. Všichni účastníci obdrželi diplomy a vítězové drobné odměny. (Hana Bělková)


Březnové okénko do školy - 29. 3. 2019

Březnové okénko do školy - 29. 3. 2019

Nejen upevňování znalostí a procvičování probraného učiva, ale i rozvoj pracovních a výtvarných dovedností, práce ve skupinách, návštěva koncertu a spousta dalších zábavných aktivit nás může ve škole také potkat. Vyměnili jsme výzdobu v jednotlivých třídách, ale i na chodbách, abychom se definitivně rozloučili se zimou. Sněhobílou barvu nahradila ve většině zelená, žlutá a růžová. Prostřednictvím naší fotogalerie můžete nahlédnout na práci žáků, v okénku do základní školy se pravidelně setkávat s pracemi žáků a děním ve škole. A právě žáci dělají naši školu takovou, jaká je. (Jindra Dvorská)


Noc s Andersenem - 29. 3. 2019

Noc s Andersenem - 29. 3. 2019

Pátek 29. března prožila třída 3. C s H. Ch. Andersenem. Téma projektového dne bylo zaměřeno na knihy z nakladatelství Albatros a na spisovatele Ondřeje Sekoru a Václava Čtvrtka. V úvodu se žáci z prezentace seznámili s tvorbou a životem dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Další část projektu byla věnována přineseným knihám. Většina titulů byla od autora známé postavičky Ferdy mravence. Závěr byl věnován vlastní tvorbě – žáci si vyrobili malou knížečku. (Andrea Hendrichová)


Řopík - 15. 3. 2019

Řopík - 15. 3. 2019

Dne 15. 3. 2019 jsme se se třídou zúčastnili exkurze do původního bunkru ŘOPÍK z doby 30. let minulého století. Nachází se v blízkosti obchodního centra v Roudnici nad Labem. Tento bunkr je velice hezky zrenovovaný, nově natřený a vůbec pěkně udržovaný. Ihned po příchodu se nás ujal průvodce. On i jeho kolegové byli oděni do tehdejších vojenských uniforem. Pan průvodce nám vyprávěl o historii tohoto bunkru a o tom, jak ho za 2. světové války využívali. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a faktů. Poté, co pan průvodce domluvil, nám ukázal vojenské vybavení, které u sebe míval skoro každý voják. Patří mezi to hlavně: helma ve tvaru hříbkové hlavičky, lopatka na vykopávání a puška, na jejíž konec se dá nasadit bodák. Potom nám ještě ukázali velký a malý kulomet. Tyto kulomety si naši dobrovolníci mohli podržet a potěžkat. Jakmile na nás vyšla řada, mohli jsme po malých skupinkách vstoupit i do bunkru. V bunkru je to velice stísněné. Uvnitř byla spousta zbraní a vojenského náčiní. Z malých okýnek bunkru ven míří konce dalších kulometů. Nechápu, jak uvnitř mohl někdo vydržet, ale jedno je mi jasné - máme na svoje předky být proč hrdí. (Anna Kolková)


Arnika - 3. až 9. 3. 2019

Arnika - 3. až 9. 3. 2019

Letos jsme na lyžařský výcvik vyrazili opět do krkonošské Roudnice v rekordním počtu 52 žáků. Panovala tam přátelská atmosféra, kterou vnímali jak žáci, tak učitelé. Prožili jsme spoustu zábavy a mnoho zážitků. Třeba prohlídka Rautisu (což je výrobna vánočních ozdob). Také jsme každý večer měli poučné a velmi zajímavé přednášky. Pro zdatnější sportovce se uspořádal celodenní výlet na běžkách na krásné místo zvané Dvoračky. Samozřejmě jsme nejvíce času trávili na lyžařské sjezdovce Vurmovce. Pro šikovnější nebo odvážnější lyžaře tu byla možnost zkusit si i větší sjezdovku, která se nazývá Aldrov. Na běžky nám posloužil okruh před naší chatou Arnikou. Všechny tyto zážitky zakončily závody ve sjezdovém lyžování a běžkování. Každý účastník si sjel Vurmovku alespoň párkrát. Za to jsme vděčni panu doktorovi Navrátilovi, paní učitelce Richtrové, Volfové a nejvíce paní ředitelce Zuzaně Zrzavé. Už se těším na příští rok, až se tam zase vrátíme.
(Karolína Tomanová)


Masopustní týden - 25. 2. až 29. 2. 2019

Masopustní týden - 25. 2. až 29. 2. 2019

V týdnu od pondělí 25. 2. do pátku 28. 2. proběhl ve školní družině projektový masopustní týden. Děti se v rámci tématu dozvěděly o masopustních zvycích, vytvářely masky, návrhy pozvánek na masopustní bál. Ten se konal ve čtvrtek 27. 2. ve školní tělocvičně, kde se hemžily postavy z pohádek a masky zvířátek. Všechny děti se s radostí pustily do plnění disciplín, například slalom s pálkou a na ní míček, nebo namotávání provázku na tyčce s rybou na čas. Nikomu se naštěstí ruce nezamotaly, a tak si všichni mohli společně zatancovat a ve finále vytvořit dlouhého hada a proběhnout se po celém sále. Sešlo se nás opravdu hodně a naše školní tělocvična ožila dětským smíchem a dobrou náladou. (za ŠD Petra Kordová)


Vzpomínka na zimu - 3. 1. a 4. 2. 2019

Vzpomínka na zimu - 3. 1. a 4. 2. 2019

V rámci výtvarné výchovy si žáci 5. A a 6. A při sněhové nadílce vyzkoušeli, jaké je malování na sníh. Pod rukama mladých výtvarníků vznikala pestrá díla pomocí anilinových a vodových barev. (Andrea Hendrichová)


Fotogalerie


-> 2019 <-

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl