ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2016


Ohlédnutí za zpíváním v závěru roku 2016

RDS, Vánoční koncert - 14. 12. 2016
RDS, zpívání v Domově důchodců - 20. 12. 2016
RDS, vánoční zpívání ve škole - 21. 12. 2016

Roudnický dětský sbor absolvoval v adventním období 2016 řadu vystoupení. Srdíčka zazpívala na rozsvěcení vánočního stromu v Podřipské nemocnici, Sluníčka společně se Srdíčky na Vánočních trzích pořádaných KZM, hlavní oddělení RDS se prezentovalo na Vánočním kapříku KIWANISU. Nejslavnostnější událostí konce roku byl Vánoční koncert Roudnického dětského sboru a jeho přípravných oddělení Srdíčka a Sluníčka. Dále zpěváci všech oddělení společně s dětmi z družiny, třídou I. B a III. B, děvčaty z I. A a IX. B obveselili klienty Domova důchodců, žáky prvního stupně naší školy a roudnické předškoláky z mateřských škol. Všem patří poděkování a pochvala za vzornou reprezentaci školy. (Zuzana Zrzavá)


Muzikál, fenomén dnešní doby - 15. 12. 2016

Muzikál, fenomén dnešní doby - 15. 12. 2016

Naši školu navštívil soubor pana Dlouhého z Karlových Varů s hudebním programem pro 2. stupeň ZŠ: „Muzikál, fenomén dnešní doby“. Žáci měli možnost slyšet výborné hudební výkony a vychutnat si naživo rockovou kapelu ve složení: zpěvačka, el. klávesy, baskytara a bicí. Koncert probíhal v radostné náladě a žáci nechtěli koncertující pustit z pódia. (Miroslav Novák)


Okresní kolo florbalového turnaje - 9. 12. 2016

Okresní kolo florbalového turnaje - 9. 12. 2016

ALL STARS TEAM 2015 byl rozdělen na starší žákyně ve složení Tereza Husáková, Gabriela Horáková, Adéla Papežová, Ellen Simionová, Daniela Vokálková, Veronika Jalová, Nikola Podrábská, Nikola Štichhauerová, Markéta Trčalová a na mladší žákyně Natálie Scholzeová, Veronika Stanislavová, Anna Hodková, Anna Machová, Klára Kordeková, Eliška Malá, Dorota Kulasová. Starší žákyně zdolaly hravě všechny tři týmy. Porazily ZŠ Litoměřice Havlíčkova 5:0, Gymnázium Lovosice 5:0, ZŠ Štětí Ostrovní 6:0 a hladce postoupily do krajského kola. Tým mladších dívek byl kvůli nachlazení neúplný a oslabený, ale dívky se nedaly a statečně bojovaly jen s jednou hráčkou na střídání. První zápas nad ZŠ Litoměřice Boženy Němcové vyhrály 6:0, v dalších zápasech dívky hrály výborně, ale štěstěna stála na straně soupeře a podlehly ZŠ Libochovice 2:3 a ZŠ Školní Štětí 0:1. Z toho vyplývá senzační 1. místo pro starší žákyně a 3. místo pro mladší žákyně. Odhodlanost, nasazení, bojovnost, fair play a chuť hrát je to, čeho si na tomto týmu velmi vážím. Děkujeme za bojovnost a výbornou reprezentaci školy.
(Vlastimil Purchart)


Mikuláš ve školní družině - 5. 12. 2016

Mikuláš ve školní družině - 5. 12. 2016

"Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku Ti zazpívám." Tak začíná jedna báseň, kterou děti přednášely v pondělí ve školní družině. Návštěvu Mikuláše, čertic a andělů jsme očekávali s napětím. Ve všech šesti odděleních zněly písně a básně, aby pohádkové bytosti byli spokojené. Děti slíbily, že už budou hodné a nechyběla ani sladká odměna. (Martina Nosek)


Mikulášská nadílka - 5. 12. 2016

Mikulášská nadílka - 5. 12. 2016

Rok se s rokem sešel a do naší mateřské a základní školy zavítal Mikuláš se svou družinou. Pro mladší spolužáky z přípravné třídy, 1. a 2. ročníků byly v tělocvičně přichystané sladké odměny. Za přednes básničky, koledy nebo uhodnutí hádanky, kterou si připravili andělé, dostaly děti malou sladkost. Čerti všechny děti trochu postrašili a ty jim mnohdy slibovaly, že už budou hodné. Někdy se to neobešlo bez slziček. Mikuláš s čerty a anděly také stihl navštívit a rozdat balíčky v mateřské škole a školní družině. Celou tuto povedenou akci zorganizoval školní parlament. (Tereza Husáková)


Trampoty čerta Huberta - 21. 11. 2016

Trampoty čerta Huberta - 21. 11. 2016

V pondělí 21. listopadu jsme ve školní družině přivítali již dobře známé divadélko Koloběžka, které nám v tomto čase přijelo představit svou novou čertovskou pohádku o tom, co všechno se může stát čertu Hubertovi při jeho putování. Od obyčejného nachlazení po setkání se zlým loupežníkem, kterého se nakonec povedlo čertu Hubertovi napravit. Pohádka byla nejen veselá a vtipná, ale i nás naladila na blížící se Vánoce, kterým ovšem předchází pravá čertovská nadílka. (Petra Kordová)


Prevence rizikového chování - 16. a 18. 11. 2016

Prevence rizikového chování - 16. a 18. 11. 2016

Naši školu navštívila kpt. Mgr. I. Havlíčková z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy a uskutečnila přednášku na tato témata:
- Bezpečnost silničního provozu,
- Ne každému se může věřit,
- Jakákoliv závislost znamená konec svobody.
Velmi zajímavé přednášky se zúčastnili žáci 1., 2. a 3. tříd. Přednáška byla doplněna praktickou ukázkou pomůcek užívaných při policejní práci (pouta, neprůstřelná vesta apod.) Přínosná přednáška i následná beseda se všem zúčastněným velmi líbila a nechyběly ani malé odměny. Děkujeme paní Havlíčkové a věříme, že pro nás někdy v budoucnu připraví další zajímavé besedy. (Božena Suková)


Tak trochu jiné vidění - 4. 11. 2016 (9. A) a 11. 11. 2016 (9. B)

Tak trochu jiné vidění - 4. 11. 2016
Tak trochu jiné vidění - 11. 11. 2016

Zajímavou návštěvu Galerie výtvarného umění v Litoměřicích jsme my, žáci 9. A, zažili v pátek 4. 11. Sraz jsme měli v 7:45 na roudnickém nádraží. Společně jsme se vydali vlakem do Litoměřic. Program v galerii nám začínal až v 9:30, proto jsme nijak nepospíchali a na litoměřickém náměstí jsme si popisovali stavby, které se zde nacházely. V galerii se nás ujala paní Olga Kubelková. Seznámila nás s počátky a postupným vývojem fotografie, s různými fotografy a různými technikami focení. Mimo fotografie nám byly popsány také některé malby. Návštěvu galerii jsme zakončili výrobou koláží. Každý z nás dostal bílou čtvrtku, tužku, lepidlo a nůžky. Poté si každý vybral dva pohledy: jeden pohled musel být výraznější, na druhém pohledu byl obrázek místnosti v galerii. Pohledy jsme nastříhali na přibližně stejné proužky, a poté je střídavě lepili na čtvrtku. Vznikly nám celkem pěkné koláže, které jsme si mohli odnést s sebou. Na závěr jsme se společně s paní Kubelkovou vyfotili a vydali se na cestu domů. (Zdeňka Čechová)


Proti ztrátě paměti - 7. 11. 2016

Proti ztrátě paměti - 7. 11. 2016

Hostem 12. ročníku (na naší škole 4. ročníku) Příběhů bezpráví byl Ing. Jiří Čejka, DrSc., chemik, vědec, skaut, čestný občan Města Roudnice nad Labem a bývalý politický vězeň, zatčený a souzený za psaní a distribuci protirežimních letáků a v lednu 1951 okresním soudem v Litoměřicích poslaný na osm měsíců do hnědouhelného dolu Koh-i-noor u Mariánských Radčic na Mostecku. Besedě s pamětníkem, jíž se zúčastnilo přes 40 žáků devátého ročníku, předcházela projekce filmového dokumentu Milana Maryšky „Ztráta paměti – Žalář je čest, ne ponížení...“ Žáci se v něm dozvěděli o fyzickém a psychickém násilí, páchaném na politických vězních komunistického Československa, porozuměli nástrojům, jimiž si komunistický režim zajišťoval svou legitimitu, a pochopili, jak se političtí vězni vyrovnávali s vězněním. Životní osudy pana Čejky jsou jedním z 270 tisíc příběhů obětí československého komunistického režimu, na které by se nemělo zapomenout. Varují před ztrátou historické paměti, svobody a před lidskou lhostejností. (David Mikoláš)

>> Beseda očima Matěje Fidlera


Podzimní aktivity RDS - 24. 9., 13. až 15. 10. 2016

Podzimní aktivity RDS - 24. 9., 13. až 15. 10. 2016

Letošní podzim se umělecky vydařil. Hned po několika zkouškách na začátku školního roku jsme zpívali na II. ročníku aktivity Zažít Roudnici jinak. I když nás zpívala zhruba polovina (starší a zkušenější zpěváci), předvedli jsme kvalitní dvacetiminutový výkon, který byl odměněn dlouhým potleskem. Stalo se již tradicí, že Roudnický dětský sbor každoročně vyjíždí na pěvecké soustředění do Horní Vysoké. Tento rok to vyšlo na 13.–15. října. Po rozdělení pokojů, ubytování se a dobrém obídku jsme se hned vrhli na to, kvůli čemu jsme přijeli: nacvičování nových skladeb, opakování starších a zaučování nových členů sboru, kteří přišli z přípravky Sluníčka. Byl i čas se pobavit sportovně-vědomostními hrami v přírodě a společenskými hrami v budově, které jsme si všichni moc užili. Na závěr soustředění 9. ročník připravil pro mladší žáky stezku odvahy, která se velmi povedla. Velké poděkování patří našim skvělým sbormistrům Zrzavým za to, že se nám takto věnují. (Tereza Husáková a Nikola Štichhauerová)


Vztahy v kolektivu a prevence šikany - 13. 10. 2016

Vztahy v kolektivu a prevence šikany - 13. 10. 2016

Martin Růžička, hlavní lektor vzdělávací agentury, si připravil pro žáky třídy 7. B vzdělávací program v rámci prevence sociálně patologických jevů na téma „Vztahy v kolektivu a prevence šikany“. Cíle programu byly: dát alternativu k nefunkčním vzorcům komunikace a jednání, podpořit schopnost spolupráci ve skupině, posílit vzájemnou empatii a toleranci, posílit vlastní odpovědnost za to, co se v kolektivu děje, vcítit se do pocitů a prožívání těch, kteří jsou vyčleňováni, a motivovat žáky k řešení šikany v jejích zárodcích.
(Vlastimil Purchart)


Orientační běh - 13. 10. 2016

Orientační běh - 13. 10. 2016

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se devět dětí ze školní družiny zúčastnilo školního závodu v orientačním běhu. Přesun do lesa u Černěvsi trval autobusem chvilku. Děti si připnuly startovní číslo a už se nemohly dočkat zahájení závodu. Fáborkovou trať úspěšně zvládly. Každý si odnesl účastnický diplom a pěkný zážitek. (Martina Nosek)


Technodays - 22. 9. 2016

Technodays - 22. 9. 2016

Žáci 9. tříd se zúčastnili Technodays v Litoměřicích na výstavišti Zahrada Čech. Střední školy z Ústeckého kraje, a tedy i z Roudnice nad Labem, zde mohli představit řemeslné a technické obory. Na výstavišti jsme měli na výběr z řady stánků, kde jsme se mohli zeptat zástupců jednotlivých škol na cokoliv, co nás zajímalo ohledně jejich zaměření. Dále jsme viděli ukázkové výrobky, které jejich žáci vytvořili. K dispozici také byly stánky místních firem, ve kterých bychom se mohli uplatnit. Veletrh se nám líbil, dozvěděli jsme se mnoho nového, většinu z nás některé školy zaujaly. Domů jsme odjeli s přibližnou představou, kde bychom v příštím školním roce chtěli studovat. (Andrea Fuksová a Zdeňka Čechová)


Den zdraví - 15. 9. 2016

Den zdraví - 15. 9. 2016

Žáci sedmého ročníku navštívili Den zdraví v PNsP v Roudnici nad Labem. Vyzkoušeli si základy první pomoci, prohlédli sanitní vůz, sestavovali model lidského těla a vyslechli odborný výklad, jak funguje vyšetřovací přístroj CT. Návštěvu zakončili u stánku se zdravou výživou. (Vlastimil Purchart)


Chování člověka za mimořádných událostí - 2. 9. 2016

Chování člověka za mimořádných událostí - 2. 9. 2016

V rámci projektového dne „Ochrana člověka za mimořádných situací“ zhlédli žáci 2. tříd DVD - Mimořádné situace, 3. tříd – Mimořádné události, 4. tříd – Osobní bezpečí, 5. tříd – Požáry - prevence a řešení nastalé situace. Následně si žáci prakticky vyzkoušeli poskytnutí první pomoci a vyplnili pracovní listy. Páté třídy navštívily hasičský záchranný sbor. Všichni poznali, že je nutné chránit nejen sebe, ale i druhé. (Alena Kormaníková)


Adoptuj si své rajčátko - březen až září 2016

Adoptuj si své rajčátko - březen až září 2016

Projekt společnosti Happysnack „Adoptuj si své rajčátko“ začal již na jaře letošního roku. Naše třída se tohoto projektu zúčastnila. Na jaře každý žák dostal svou sazenici, kterou si pojmenoval, a začal se o své rajče starat. Žáci sazenice zalévali, přesazovali do větších květináčů. Netušili, zda jim vyroste rajčátko žluté, červené. Před prázdninami si odnesli rostlinky domů na balkony, zahrádky, kde je konečně mohly včelky opylovat. Po prázdninách společnost Happysnack zajímalo, kolik rajčátek „přežilo“ prázdniny a kolik dětí si pochutnalo na svém rajčátku. Projekt byl zakončen zasláním fotografií a odhadem počtu úspěšných pěstitelů. Z naší třídy se podařilo 11 dětem z 24 vypěstovat své rajčátko. I když jsme v soutěži nevyhráli dodání halloweenských dýní pro celou třídu, projekt se nám líbil. Naučil děti o něco se starat, mít radost z prvních květů na své rostlince a plodů. Dýně na Halloween jsme nakonec také měli zásluhou dětí, které je vypěstovaly na zahrádkách rodičů či prarodičů. (Jitka Liscová)


Letní opravy - červenec až srpen 2016

Letní opravy - červenec až srpen 2016

Naše škola se po lednovém zápisu rozrostla. S nárůstem počtu dětí jsme museli vytvořit prostory pro další první třídu a oddělení školní družiny. Zřizovatelem byly zhruba v hodnotě 507 000,- Kč zrekonstruovány prostory po DDM Trend. Škola je z provozního příspěvku zřizovatele vybavila. Dále jsme vyměnili některá okna a dveře na chodbách školy, vyměnili lino v jídelně a ve 3 třídách, vymalovali 8 tříd, školní kuchyňku, kterou ještě doplníme novým nábytkem, dvě chodby a sociální zařízení na nich, stropy v tělocvičnách, vyměnili jsme i ochranné sítě na oknech velké tělocvičny. Opravy a zařízení učeben činily zhruba 1 420 000,- Kč. Vše se děje proto, aby vzdělávání žáků probíhalo v pěkném prostředí. Nástup do školy nám poněkud zkomplikovala havárie v posledním srpnovém týdnu, kdy se nám do sklepů pod jídelnou a kuchyní dostaly fekálie z kanalizace. Hygiena zavřela sklep. Po pomoci dobrovolných hasičů z Roudnice nad Labem, kteří prostory dvakrát vypláchli, městských služeb, které prostory pomohly vyklidit, můžeme nyní čekat opravu těchto míst. Znamená to osekat omítku, vyčistit chemicky, nechat vyschnout, omítnout a nově potáhnout podlahu. Pak přijede hygiena a protokolem potvrdí opětovné používání sklepa. Zřizovatel celou událost řeší jako havárii. Díky zhoršeným technickým podmínkám bude naše kuchyně vařit až do ukončení oprav pouze jedno jídlo. (Zuzana Zrzavá)


Rozloučení s devátými třídami - 30. 6. 2016

Rozloučení s devátými třídami - 30. 6. 2016

Rozloučení s žáky devátých tříd proběhlo tradičně ve školní jídelně. Kromě žáků devátých tříd se ho zúčastnily i ředitelka školy PaedDr. Zuzana Zrzavá, třídní učitelka 9. A Mgr. Dana Horáková a třídní učitelka 9. B Mgr. Jana Volfová. (Jiří Neliba)


Galerijní výtvarná dílna - 28. 6. 2016

Galerijní výtvarná dílna - 28. 6. 2016

Děti z přípravné třídy navštívily výtvarnou dílnu v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Nejdříve se seznámily se stálou expozicí obrazů Antonína Slavíčka. Poté si prohlédly výstavu Antonín Hudeček a Okoř. Vyzkoušely si několik výtvarných technik a na závěr společně namalovaly krajinu s Řípem ve stylu impresionismu. (Petra Herrmannová)


Výlet 2. A a 2. B - 22. 6. 2016

Výlet 2. A a 2. B - 22. 6. 2016

Ve středu 22. června žáci tříd 2. A a 2. B vyjeli na školní výlet na zámek Loučeň a jeho park s labyrinty. Počasí přálo, tak jsme si tento plánovaný výlet pěkně užili. Průvodcem po zámku pro třídu 2. A byl princ Eric, třídu 2. B provedla sama kněžna Marie. Průvodci umožnili Vojtovi, Mikulášovi a Járovi zahrát si v hudebním salonku na klavír. Po hodinové prohlídce jsme se pořádně nasvačili, zakoupili drobné maličkosti, sladkosti a vyrazili na procházku po zahradě s jedenácti labyrinty, kde se děti vyřádily. Unaveni, ale spokojeni jsme nasedli do autobusu, který nás dovezl zpět do Roudnice n. L. (Jitka Liscová a Ivana Nováková)


Setkání s budoucími prvňáčky - 22. 6. 2016

Setkání s budoucími prvňáčky - 22. 6. 2016

Ve středu 22. 6. 2016 se uskutečnilo setkání s budoucími prvňáčky, budoucími žáky přípravné třídy a jejich rodiči. Dětem byly představeny třídní učitelky, rodiče obdrželi úvodní informace ke školnímu roku a s kulturním vystoupením „Malé kotě“ se představili žáci třídy 2. A. (Jiří Neliba)


Třída 3. A na výstavě - 15. 6. 2016

Třída 3. A na výstavě - 15. 6. 2016

Ve středu 15. 6. jsme vyrazili do knihovny, kde pro nás připravili zážitek na téma Stará škola. V jedné místnosti nám paní knihovnice vyprávěla o tom, jak to ve škole probíhalo kdysi. Také jsme viděli staré přístroje, staré učebnice, sešity, krásné staré lavice, židle, vycpaná zvířata, např. sovu pálenou, bažanta, potápku roháče atd. Ve druhé místnosti jsme se učili psát starodávným písmem. Psali jsme husím brkem a inkoustem. Všem se tato výstava moc líbila. (Barbora Sýkorová)


Školní akademie aneb Co bylo na programu - 8. 6. 2016

Školní akademie - 8. 6. 2016

Tradiční Školní akademie přinesla v půldruhé hodiny trvajícím pásmu 18 představení. Rodiče tak zhlédli a potleskem ocenili vystoupení taneční, pěvecká, pohybová a dramatická.

Program zahájily děti z mateřské školy, které přicupitaly v kostýmech berušek. „Hlava Havla, tělo Ramba“ aneb nutriční Nohavicova píseň „Když byl Pepa ještě malý“ byla dramaticky zpracována žáky z I. C. Macha a Šebestovou se sluchátkem vystřídala malá hravá koťata. Jak se cítí a vypadá taková „červnová učitelka“, divákům prozradila třída VI. A. Poté patřilo pódium zvířátkům ze zoologické zahrady. Kuchařský pořad Prostřeno jistě netřeba představovat, avšak teprve v parodickém podání osmi sedmáků to byla ta správná „česká soda“. Sbor Sluníček tentokrát potěšil jak zpěvem, tak i charlestonem. Řeklo by se, že žáky při přechodu ze základní školy na střední nejvíce děsí větší množství učiva, které budou muset zvládnout. Není tomu tak! Daleko důležitější jsou pro ně mezilidské vztahy. Skřítkové pomohli Brtníkovi z Brtníku opravit jeho hrad a byli z toho strašně utahaní. Vlastně ne! „Müde“ se cítili žáci ze VII. B. Totéž nelze říci o dalších vystupujících, kteří, jak to jen správně vyjádřit, no prostě „just dance“. Lezou vám reklamy všeho druhu na nervy? Mně také. Ale jen do té doby, než se do nich pustili mladí talenti ze IV. B. Jsem přesvědčen o tom, že minimálně na toaletní papír „Hnědák“ dlouho nezapomenu. Po tančících kuchařích s vařečkami podstoupil Jiřík tři královy úkoly, aby získal Zlatovlásku. Zatímco III. A miluje tanec a II. A si lebedí ve vodě, V. A přemýšlela o vztazích mezi rodiči a jejich dětmi a filosoficky definovala ty nejdůležitější hodnoty i smysl života. (David Mikoláš)


Den dětí aneb Z pohádky do pohádky - 1. 6. 2016

Den dětí aneb Z pohádky do pohádky - 1. 6. 2016

Prvního června se děti zúčastnily dětského dne, který se tento rok konal kvůli nepříznivému počasí v našich tělocvičnách. Letos bylo tématem „Z pohádky do pohádky“. Děti si mohly vyzkoušet třeba pohádkové puzzle, Sněhurčinu dráhu s trpaslíky, koulení koblížka, hod víčka do tlamy mimoně nebo Mikeho z pohádky „Příšerky s.r.o.“, skákání v pytlích, běh s trakařem, a další. Za odměnu také dostaly něco sladkého na zub. Poděkování za zorganizování této akce patří zástupcům školního parlamentu. (Petra Hroudová)


Den dětí v ŠD - 31. 5. 2016

Den dětí v ŠD - 31. 5. 2016

V úterý 31. 5. 2016 se uskutečnil jako každý rok Dětský den ve školní družině. Děti prožily odpoledne plné zábavy a soutěží. V každém oddělení na děti čekaly dvě disciplíny, např. hod na cíl, motání hadů, kroužení obručí... Za splnění disciplíny děti dostávaly odměny v podobě sladkostí, ale i drobných dárků – tužky, frkačky, rozvrhy, samolepky. Dětský den se velice vydařil, děti byly spokojené a už nyní se těší, co pro ně paní vychovatelky připraví příště. (Renata Straková)


Koncertní a poznávací zájezd RDS - 26. 5. až 29. 5. 2016

Koncertní a poznávací zájezd RDS - 26. 5. až 29. 5. 2016

Děti z Roudnického dětského sboru se vydaly do malé vesničky Vítkovice v Krkonoších. Zde bylo zajištěno ubytování a stravování v místní základní škole. Večer nás čekala perná zkouška repertoáru pro výchovný koncert následujícího dne. Druhý den po snídani jsme odjeli autobusem do městečka Poniklá do místní základní školy. Měli jsme dojednaný výchovný koncert pro tamější žáky. Náš hodinový program se velice vydařil. Děti naučil novým věcem z hudby a také pobavil. Dokonce jsme pozorovali, že si někteří broukají melodie, které jsme je naučili. Chtěli bychom na dálku poděkovat vedení školy v Poniklé, že nám umožnilo krásný a nezapomenutelný zážitek. Hned nad školou jsme navštívili malou ruční výrobnu vánočních ozdob Rautis, kde jsme uskutečnili prohlídku procesu výroby. Po velice dobrém obědě jsme odjeli do zámku v Jilemnici. Prohlédli jsme si jej i výstavu o historii lyžování v Čechách. V sobotu nás čekal celodenní výlet. Nejprve jsme byli u Vrbatovy boudy, poté u Hančovy mohyly. Cestou k prameni Labe jsme viděli Pančavský vodopád a Labskou boudu, kde jsme turistům zpříjemnili jejich chvíli odpočinku tím, že jsme jim zazpívali několik písní. To se asi v Krkonoších běžně nezažije! Měli štěstí a my radost. Po tomto vystoupení nám zbýval už jen 1 km k prameni Labe. Jak už můžete předpokládat, tak jsme opět zazpívali a to písně o šíři Labe u nás v Roudnici a o našem krásném městě. Němečtí turisté si nás nahrávali. Bohužel náš koncert u pramene Labe znepříjemnil na malou chvilku déšť. Po odpočinku a obědě nás čekala cesta zpět na sjezdovku Medvědín. Odtud jsme se lanovkou přesunuli do Špindlerova Mlýna. Čekal nás rozchod a zasloužená zmrzlina. V neděli jsme naše turné završili návštěvou okouzlujícího zámku Hrubý Rohozec. Velké poděkování patří našim skvělým sboristům manželům Zrzavým a paní Simoně Nejedlé. (Tereza Liscová, Tereza Husáková, Andrea Fuksová)


Slůně zahradníkem - 24. 5. 2016

Slůně zahradníkem - 24. 5. 2016

S loutkovým představením „Slůně zahradníkem“ k nám do MŠ přijela Lenka Rejfová. Celý příběh byl proložen známými písničkami, kterými byly děti vtaženy do děje. Malý slon Simbo byl tak trošku nemotora, ale nakonec všechno dobře dopadlo. (Daniela Smetanová)


Kuchařská show - 24. 5. 2016

Malování na chodník - 17. 5. 2016

Pozvali jsme pro děti ze ŠD klauna Fílu a slona Alfonse, aby nám předvedli svou Kuchařskou show. Děti ze všech pěti oddělení se sešly v jedné třídě a netrpělivě čekaly na jeho veselé kousky. Se svou asistentkou, kterou si vybral z dětí a oblékl ji do slušivé zástěry a kuchařské čepice, předváděl házení kroužků. Dále si čtyři děti vyzkoušely roztáčet talíř na vařečce. S pomocí jedné slečny z 3. třídy předvedl klaun velké kouzlo - zmizení hlavy v kouzelné krabici. Nakonec využil i pomoci paní vychovatelky a roztočil deset talířů najednou. Za dobrou spolupráci dostávaly děti zvířátka z balónků a drobné dárky. Po hodinovém vystoupení slon Alfons naposledy zatroubil a děti odměnily klauna Fílu svým potleskem. (Martina Nosek)


Vyhodnocení soutěže Škola žije - 19. 5. 2016

Vyhodnocení soutěže Škola žije - 19. 5. 2016

Žáci naší školy se i letos účastnili soutěže, kterou vyhlašuje městská knihovna. Zaslali jsme práce do všech vyhlášených kategorií. Získali jsme tato ocenění:

Výtvarná soutěž v kategorii 8. - 9. ročníků – 3. místo Klára Vašáková, 1. místo Anna Cutychová, v prostorové práci byl za II. stupeň oceněn Patrik Barda a Roman Valenta, ve skupinové práci Eliška Šimralová, Sabina Hendrychová, Daniel Zíta, Anna Velebilová, Petra Hroudová, Natálie Ševčíková, Anežka Malá a Jakub Seiner

Fotosoutěž: 3. místo - Veronika Hodková

Recitační soutěž:
V kategorii 4. – 5. tříd - 1. místo Karla Zalabáková, dále bylo oceněno pásmo žáků - Husáková, Černý, Simionová, Požárová, Nováková

Literární soutěž:
V kategorii 8. – 9. tříd – 3. místo Tereza Husáková

Děkujeme a věříme ve stejný úspěch i příští školní rok. (Zuzana Zrzavá)


Cimbálová muzika Réva - 19. 5. 2016

Cimbálová muzika Réva - 19. 5. 2016

V podání čtyř hudebníků ze zlínské cimbálové muziky Réva žáci slyšeli písně lidové, klasické, rockové i filmové. Za inovativní ztvárnění Smetanovy Vltavy i závěrečnou píseň skupiny Kabát sklidila kapela velký potlesk. Více odvážní žáci prvního stupně si koncert zpříjemnili dokonce tancem. Nechyběly ani soutěže a malé odměny. Všichni zúčastnění tak poznali, že i při cimbálové muzice s typickými lidovými nástroji se mohou náramně pobavit! (Jiří Neliba)


Malování na chodník - 17. 5. 2016

Malování na chodník - 17. 5. 2016

V úterý 17. 5. se děti ze 4. a 2. oddělení ŠD vydaly na školní hřiště. S sebou si nesly kyblíčky s křídami. Každý malíř pojmenoval své dílo a ostatní děti hodnotily. Myslím, že múza políbila každého. Děti si za odměnu odnesly vybarvovací diplom. (Martina Nosek)


Výlet do ZOO - 16. 5. 2016

Výlet do ZOO - 16. 5. 2016

Školní výlet jsme spojili s posledním letošním projektovým dnem, který se zaměřil na cizokrajná zvířata. Ráno jsme vyrazili do ZOO v Ústí nad Labem. Počasí nám přálo. O každém cizokrajném zvířeti jsme si něco málo pověděli. Na oběd už jsme byli zase v naší školičce. Odpoledne děti malovaly zvířátko, které se mu nejvíce líbilo. Hádejte, které vyhrálo? (Daniela Smetanová)


Orientační běh - 11. 5. 2016

Orientační běh - 11. 5. 2016

Ve středu 11. 5. se konal Mezinárodní den orientačního běhu. Cílem bylo přiblížit orientační běh co nejširší veřejnosti. Také 16 dětí ze ŠD si v parku v Roudnici nad Labem vyzkoušelo tento sport. Přestože jsme měli málo času, děti se pokusily podle mapy najít všech 10 kontrol. Obdržely letáček a papírový skládací lampionek. Za ŠD jsme dostali diplom za účast a výkon. Děti se vrátily do školy spokojené a nadšené. (Martina Nosek)


ŠVP Jesenice - 8. 5. až 13. 5. 2016

ŠVP Jesenice - 8. 5. až 13. 5. 2016

V týdnu od 8. 5 do 13. 5. 2016 se třídy 3. A, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 9. B zúčastnily ŠVP v Jesenici u Rakovníka v areálu Pod Kempem. Kolem města se nachází i vlastivědná tematická stezka Po stopách žuly, po které jsme se samozřejmě vydali a prozkoumali ji. Tato stezka je dlouhá asi 4 km, má devět zastavení, mj. pověsti o jesenickém hradu, záhadné celní kolo, nejslavnější stavby z místní žuly, žula v geniu loci Jesenicka atd. V průběhu celého týdne se naše táborová hra týkala cesty do Indie, kterou vedl Kryštof Kolumbus se svou posádkou. Na konci jsme však zjistili, že jsme nedopluli do Indie, ale do Severní Ameriky. Třídy byly rozděleny do jednotlivých lodních posádek, které plnily různé úkoly se svými kapitány, a za jejich pomoci dopluly až do cíle. Počasí nám přálo. Celý týden jsme měli slunečno a pobyt se všem účastníkům moc líbil. (Petra Hroudová)


Tonda Obal na cestách - 5. 5. 2016

Tonda Obal na cestách - 5. 5. 2016

Ve čtvrtek 5. 5. na naší škole proběhl bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM: Tonda Obal na cestách, což je interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Beseda byla v délce jedné vyučovací hodiny pro každou třídu, vše probíhalo přímo ve škole v učebnách. Jedná se co do počtu oslovených dětí o největší ekologický program pro školní děti u nás, který seznámil s tříděním a recyklací odpadu za dobu existence již celou jednu generaci (přes 2 miliony aktivně oslovených dětí). Besedy jsou vhodné pro všechny třídy základní školy, podle věku žáků lektor přizpůsobuje obsah programu. Beseda je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahuje informace zhruba odpovídající tematickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK v Praze. V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Lektoři na škole při realizaci poskytli také vzdělávací a propagační materiály pro další možnou práci s dětmi v hodinách (pracovní listy, plakáty na nástěnky, knížku s DVD a papírové hry). (Dana Horáková)


Krása letu dravých ptáků - 4. 5. 2016

Krása letu dravých ptáků - 4. 5. 2016

Ukázku dravých ptáků a sov na hřišti v Podluskách pro nás připravila společnost „Zayferus“, která se zabývá ochranou dravých ptáků. Akce se zúčastnila celá škola, včetně MŠ a přípravné třídy. Přestože nám tentokrát počasí moc nepřálo, byli jsme všichni s celou akcí spokojeni. Hezké byly hlavně ukázky dravců za letu, kdy dětem někteří ptáci létali těsně nad hlavami.
(Jiří Neliba)


Pečení perníčků - 2. 5. 2016

Pečení perníčků - 2. 5. 2016

Letos jsme ke Dni matek vyrobili sladký dárek. Děti v MŠ vlastnoručně vyrobily perníkové těsto. Šlo jim to krásně od ruky. I když mouka byla všude a někteří vypadali jako mlynáři, povedlo se jim to moc krásně. Z vyváleného těsta vykrajovaly srdíčka. Po upečení je druhý den zdobily cukrovou polevou. Poleva moc neposlouchala a tekla všude kolem, ani fotit jsme nestíhali. Ale všechno dobře dopadlo a srdíčka se maminkám určitě moc líbila. (Daniela Smetanová)


Kurz plavání ve 3. A a 3. C - leden až duben 2016

Kurz plavání ve 3. A a 3. C - leden až duben 2016

Na plavání jsme byli rozděleni do skupin. Naučili jsme se plavat a potápět. Učitelé byli milí a hodní. Chodili jsme i do sauny. Kurz probíhal každou středu po dobu deseti týdnů. Nejvíce se nám líbila poslední hodina. Hráli jsme si, soutěžili a dostávali jsme diplomy. Naše vybavení bylo: plavky, ručník a šampón. Každá hodina nás bavila. (Barbora Sýkorová)


Čarodějnice v ŠD - 29. 4. 2016

Čarodějnice v ŠD - 29. 4. 2016

Celý týden se již děti těšily na čarodějnický rej, který propukl ve všech odděleních ŠD. Děti i paní vychovatelky se ten den proměnily na čarodějnice a čaroděje. Někteří přiletěli i na svém dopravním prostředku - koštěti. Hned po obědě se všichni převlékli do kostýmů a začala promenáda krasavic. Dále proběhl let na koštěti, oblíbený tanec čarodějnice z Mrazíka, taneček Metař, čarodějnický král (židličky, pařezy) a spousta jiných her a soutěží. Děti si pěkně zatančily a o odměny také nebyla nouze. (Martina Nosek)


Květiny v květináči: tvořivá dílna - 26. 4. 2016

Květiny v květináči: tvořivá dílna - 26. 4. 2016

V úterý 26. 4. jsme již tradičně s dětmi ze ŠD přišli vyrábět do městské knihovny. Tentokrát byly tématem květiny v květináči, tedy výroba z barevných kartonů. Ze ŠD jsme odešli ve 13 hodin a na místo dorazili o půl druhé, kde jsme se spolu s 16 dětmi pustili do práce. Děti pracovaly ve skupinkách spolu s paní knihovnicí, která jim s dalšími kolegyněmi připravila materiál a pomohla s vlastní výrobou. Po téměř hodinové práci si každý odnášel vlastnoručně vyrobený květináč s rozkvetlou kytičkou.
(Petra Kordová)


Koloběžka v MŠ - 25. 4. 2016

Koloběžka v MŠ - 25. 4. 2016

Tentokrát Koloběžky přijely do MŠ s Barevnou pohádkou. Vtipnou a hravou formou dětem přiblížily, jak důležité jsou barvy v přírodě. O tom, jaké nebezpečí by nás mohlo potkat a jak smutný by byl svět bez barev. Kouzelník Černovous nechal všechny barvy zmizet, ale nakonec i on pochopil, že barevný svět je veselejší i bezpečnější. Nechal vosám zmizet žluté pruhy a jednu z nich si spletl s mouchou. Dostal pěkné žihadlo přímo do nosu. A tak raději vrátil světu jeho barvy a radoval se z nich jako všichni ostatní.
(Daniela Smetanová)


Bublinkový den - 21. 4. 2016

Bublinkový den - 21. 4. 2016

Dopoledne s bublinkami si užívaly nejen děti, ale i paní učitelky. Počasí nám přálo a bublinek bylo snad milión. Vítr je odnášel vysoko a daleko. Radost dětí, smích, atmosféru, náladu a bublinky jsme se pokusili zachytit na fotografiích. Bublifuky dětem do MŠ věnoval pan Nejedlý. Moc děkujeme.
(Daniela Smetanová)


Ze školní dílny - 12. 4. 2016

Ze školní dílny - 12. 4. 2016

Co se děje ve školní dílně? Odpověď na tuto otázku je skryta v přiložené fotogalerii. Proklikejte se jednotlivými komentovanými snímky a podívejte se, čím se mimo jiné žáci zabývají a co tvoří. (David Mikoláš)


Záložky do knížek - 29. 3. 2016

Záložky do knížek - 29. 3. 2016

V úterý 29. března děti ze školní družiny navštívily výtvarnou dílnu městské knihovny. Pod vedením instruktorek si vytvořily zábavné záložky do knížek. Děti to velice bavilo, protože díky své fantazii vykouzlily plno bláznivých záložek, které použijí s radostí ve svých knížkách. (Renáta Straková)


Kouzelník RENO - 23. 3. 2016

Kouzelník RENO - 23. 3. 2016

Dnes naši ZŠ a MŠ navštívil kouzelník s uměleckým jménem RENO. Byla to skvělá zábavná show plná kouzel a humoru. Děti z MŠ, prvních a druhých tříd i paní učitelky byly aktivními účastníky show a některá čísla byla opravdu vtipná. Kouzelník originálním způsobem udržel maximální pozornost malých i velkých diváků po celou dobu představení. Třešničkou na dortu bylo vykouzlení živého králíčka, kterého si mohly všechny děti pohladit. Celá show byla vhodně proložena krásnou hudbou. Především závěr byl velmi působivý a dojemný. Těšíme se na příště a vřele doporučuji ostatním třídám z 1. stupně ZŠ. (Daniela Smetanová)


Palačinkový den očima 3. A - 22. 3. 2016

Palačinkový den očima 3. A - 22. 3. 2016

Palačinkového dne se účastnila celá škola. Jedná se o vtipný a sladký den. Žáci si do školy přinesou pánvičku a palačinku. Střídá se třída po třídě. Žáci běhají před školou po trati s pánví a palačinkou. Každý žák se v palačinkový den snaží vyhazovat palačinku a proběhnout s ní trať co nejrychleji. Každý má rád palačinky a o to víc v Palačinkový den. (Barbora Sýkorová)


Vynášení Zimy - 18. 3. 2016

Vynášení Zimy - 18. 3. 2016

V pátek dopoledne se obě třídy MŠ společně vydaly k nedalekému potoku vynést Zimu. Den byl opravdu jarní, plný sluníčka. Cestou děti odříkávaly jednoduchou říkanku:
Dupu, dupu na zimu,
jaro volá: Já už jdu!
Smrtka plave po vodě.
Jaro už tu je!

Smrtku, kterou vyrobily maminky na tvořivé dílně, jsme slavnostně hodily do potoka a věříme, že Zima opravdu uplavala hodně daleko.
(Daniela Smetanová)


Velikonoční tvořivá dílna - 15. 3. 2016

Velikonoční tvořivá dílna - 15. 3. 2016

Místní knihovna v Roudnici nám nabídla vyrábění velikonočních zajíčků. Pozvání jsme přijali, a tak 15. 3. 2016 vyrazilo 23 dětí s paní vychovatelkou do knihovny. Děti se moc těšily a měly na co. Paní knihovnice už pro ně měly připravené stoly s materiálem (barevné papíry, drátky, korálky). S drobnou pomocí si každý odnesl pěkného zajíčka. (Martina Nosek)


Jarní tvořivá dílna - 15. 3. 2016

Jarní tvořivá dílna - 15. 3. 2016

Na jarní tvořivé dílně se sešlo několik nadšených maminek, které se s chutí pustily do tvoření. Paní Lída Dolinárová nám předvedla výrobu jednoduchého zápichu. Kuřátko je z barvených pilin a zajíček z kukuřičných blizen. Někdo si výrobek odnesl domů, ale většina jich zdobí prostory MŠ. Celou akci zpříjemnila káva, čaj a dobrůtky, které maminky přinesly. Všem, kteří si udělali čas, děkujeme za příjemně strávené odpoledne. (Daniela Smetanová)


Základy první pomoci a zdravovědy - 14. 3. a 21. 3. 2016

Základy první pomoci a zdravovědy - 14. 3. a 21. 3. 2016 - 15. 3. 2016

V pondělí 14. a 21. 3. k nám do ŠD přišla paní Alena Došková, zdravotní sestřička s dlouholetou praxí. Děti si ji hned oblíbily pro její nekonvenční přístup, vstřícnost a milé vystupování. Tématy první pomoci a základy zdravovědy byly zlomeniny, krvácení z nosu, náhlá nevolnost, vymknutý kotník, uštknutí hadem, popáleniny, úpal, úžeh nebo naopak omrzliny. Spolu s praktickými radami a ukázkami jsme si vysvětlili, jak postupovat v jednotlivých výše zmíněných situacích. Děti nejenže všemu se zaujetím naslouchaly a aktivně spolupracovaly, ale překvapily i svými znalostmi z oboru zdravovědy. Na závěr děti obdržely diplom se jménem a podpisem paní Aleny, kterou mohly dle jejího přání neformálně oslovovat. Dostaly i sladkost spolu s velkou pochvalou. (Martina Nosek)


Karneval ve školní družině - 23. 2. 2016

Karneval ve školní družině - 23. 2. 2016

Dne 23. 2. proběhl v 1. oddělení ŠD „Karneval“. Děti převlečené do rozmanitých kostýmů plnily zábavné úkoly, za které byly odměněny sladkostmi. (Renáta Straková)


Zamilovaný vodník - 12. 2. 2016

Zamilovaný vodník - 12. 2. 2016

Ve čtvrtek 12. 2. 2016 přijelo za dětmi do ŠD Divadélko KOS z Českých Budějovic s pohádkou „Zamilovaný vodník“. Všechny děti se sešly v jednom oddělení, kde díky divadélku prožily pohádkové odpoledne spolu se zamilovaným vodníkem Krakem, zlou Dorotou a hodnou Violkou. Děj rychle ubíhal, děti tiše sledovaly. Zakrátko poznaly, kde se skrývá zlo a kde dobro, a jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo. Představení se vydařilo, dokázalo zaujmout a odměnou hercům byl bouřlivý potlesk malých diváků.
(Petra Kordová)


O porouchaném robotovi - 9. 2. 2016

O porouchaném robotovi - 9. 2. 2016

Dnešní divadelní představení bylo hodně veselé. Jmenovalo se „O porouchaném robotovi“. Děti byly vtaženy do děje a všichni jsme se hodně nasmáli. Honzík z pohádky byl velký filuta a především lenoch. Aby nemusel doma mamince pomáhat a psát úkoly, objednal si robota Láďu. Co mu řekl, to Láďa udělal. Až jednou se robot porouchal. A víte proč? Honzík totiž zapomněl na jednu moc důležitou věc. Robota Láďu o pomoc pěkně poprosit. Naštěstí v MŠ to děti vědí, Honzíka poučily a všechno dobře dopadlo. (Daniela Smetanová)


Masopust - 8. 2. 2016

Masopust - 8. 2. 2016

Stejně jako v předchozích letech prošel veselý karnevalový průvod dětí z MŠ budovou ZŠ. Žáci prvního stupně, učitelé, vedení ZŠ, paní kuchařky a uklízečky si mohli prohlédnout krásné masky. Děti přednesly žertovnou básničku o koblihách, které při svém průvodu nabízely. (Daniela Smetanová)


Lyžařský výcvikový kurz - 6. 2. až 13. 2. 2016

Lyžařský výcvikový kurz - 6. 2. až 13. 2. 2016

Skupina 38 žáků školy absolvovala od 6. do 13. února lyžařský kurz v Roudnici v Krkonoších. Ubytováni jsme byli v penzionu Arnika. Jídlo bylo moc dobré, ubytování pohodlné, personál chalupy moc milý. Sjezdový výcvik a závody jsme absolvovali na sjezdovce Aldrov, běžecký výcvik na vyfrézovaných tratích mezi Křížlicemi a Vítkovicemi. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a sněhu jsme se také dočkali. Viděli jsme nádherná panoramata Krkonoš. Čerstvého sněhu jsme si mohli užívat i v soutěžích, hrách a při rozcvičce. Navštívili nás také pracovníci Horské služby z Rokytnice nad Jizerou a KRNAPU z Vrchlabí. Měli jsme masopustní karneval. Po celý týden jsme soutěžili mezi družstvy i ve večerním programu. Lyžařský výcvik zvládli všichni účastníci zájezdu bez úhony a moc se jim líbil. (Eliška Štronerová a Natálie Ševčíková)


Den barev - 4. 2. 2016

Den barev - 4. 2. 2016

Čtvrtý únor 2016 byl na naší škole ve znamení barev. Zúčastnily se všechny třídy i se svými třídními učitelkami a třídním učitelem. Každá třída měla předem vylosovanou barvu, do které se každý snažil co nejvíce zahalit, a získat tak maximální počet 5 bodů. Děvčata z parlamentu během dopoledne postupně obodovala jednotlivé žáky. Všechny třídy se nakonec sešly ve velké tělocvičně, kde proběhlo fotografování. Děti mohly vidět, jak se ostatní žáci „vymódili“. A pak už jen čekaly, jak dopadne bodování. Myslím, že se tento den povedl a zejména mladší ročníky si to s nadšením užily. Už nyní se všichni těšíme na další povedenou akci. (Tereza Husáková)


Komentovaná prohlídka s Mgr. Martinou Obrazovou - 11. 1. 2016

Komentovaná prohlídka s Mgr. Martinou Obrazovou - 11. 1. 2016

Kurátorka a kunsthistorička Martina Obrazová z Podřipského muzea zevrubně seznámila žáky 8. A se dvěma významnými roudnickými památkami: goticko-barokním kostelem Narození Panny Marie s přilehlým augustiniánským klášterem a barokní kaplí sv. Viléma. Její pečlivě připravená komentovaná prohlídka pokryla jednak dějiny obou staveb, jednak charakteristické znaky architektury a výtvarného umění. Stala se tak vhodným doplněním a rozšířením již probraného učiva. (David Mikoláš)


Po stopách Yettiho - 8. 1. 2016

Po stopách Yettiho - 8. 1. 2016

Fotogalerie


2019

2018

2017

-> 2016 <-

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl