ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2014


Prosinec ve 2. A a ve 2. C - prosinec 2014

Prosinec ve 2. A a ve 2. C - prosinec 2014

Jako všechny děti i naši druháčci se těšili na Vánoce. Prosinec byl proto plný akcí spojených s těmito krásnými svátky. Začátkem prosince, když jsme zazpívali Mikulášovi a vystrašili nás čerti, jsme vyjeli do Líbeznic u Prahy na kouzelnické vystoupení Pavla Kožíška s názvem Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek. Celý prosinec pak provázelo vánoční vyrábění, zdobení stromečku, návštěva vánoční výstavy v KD Říp a vystoupení starších spolužáků v tělocvičně školy. Poslední den jsme si zpestřili vánoční besídkou a rozdáváním dárečků. (Kateřina Hodková)


Vánoční besídka v MŠ - 18. 12. 2014

Vánoční besídka v MŠ - 18. 12. 2014

Vánoční besídkou jsme uzavřeli rok 2014 a popřáli všem krásné Vánoce. Děti předvedly, co se do prosince ve školce naučily a na závěr si i s rodiči zazpívaly koledu. Děkujeme všem za dobroty. (Zuzana Kabátová)


Divadelní představení František Blázen - 18. 12. 2014

Divadelní představení František Blázen - 18. 12. 2014

V předvánočním čase 18. 12. 2014 se konalo divadelní představení Jana Horáka pod názvem František Blázen. Líbilo se nám stepování, rapování, zpívání i pantomima. Seznámili jsme se s příběhem svatého Františka z Assisi. (Kordeková, Hápová, Šveňha, Dvorský)


Vánoční zpívání pro předškoláky - 17. 12. 2014

Vánoční zpívání pro předškoláky - 17. 12. 2014

Ve středu, v posledním předvánočním týdnu, se na naší škole v tělocvičně konala tři vystoupení. Dvě z nich byla pro žáky prvního stupně naší školy a jedno pro roudnické předškoláky z pozvaných mateřských škol. Děti si pod vedením paní učitelky Ševčíkové a Zrzavé připravily pásmo vánočních zpěvů, paní učitelka Kormaníková a paní vychovatelky Vološčuková a Štréblová nacvičily recitační pásma, paní vychovatelka Nosková zdramatizovala pohádku, paní vychovatelka Kordová s děvčaty zrealizovala pohybové vystoupení, paní učitelka Nováková děti naučila hrát koledy na zobcovou flétnu. Žáci Korda a Macháček vystoupili se samostatným pásmem koled, kdy svůj zpěv doprovázeli hrou na akordeon, klarinet či zobcovou flétnu. Vystoupení bylo pestré. Posluchače zaujalo a bylo hodnoceno velkým potleskem. (Zuzana Zrzavá)


Vánoční vystoupení pro seniory - 16. 12. 2014

Vánoční vystoupení pro seniory - 16. 12. 2014

Žáci naší školy využili možnosti potěšit starší spoluobčany, klienty Domova důchodců v Roudnici nad Labem. S vytvořeným programem pro roudnické předškoláky mohli vystoupit o den dříve a udělat si vlastně generální zkoušku. Za své výkony byly všechny děti odměněny potleskem a čokoládou. Učitelky, které program nacvičily a děti do domova důchodců doprovázely, potěšilo poděkování jedné z klientek, která je bývalou učitelkou a velmi ocenila nejen připravené vystoupení, ale především slušné chování našich dětí. V malém prostoru nás vystupujících bylo zhruba šedesát. (Zuzana Zrzavá)


Soutěž o nejkrásnější stromeček - 16. 12. 2014

Soutěž o nejkrásnější stromeček - 16. 12. 2014

Děti ze školního parlamentu přišly s návrhem, aby se vyhlásila soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček. Šestičlenná porota to neměla vůbec jednoduché. U většiny stromečků mohla obdivovat a hodnotit originalitu, obtížnost výroby i nápaditost vyrobených ozdob, ale i některých stromečků. Po sečtení všech bodů na 1. stupni vyhrála třída 1. A a na 2. stupni 7. A. (Dana Horáková)


Pečení cukroví - 15. 12. 2014

Pečení cukroví - 15. 12. 2014

V pondělí jsme začali péct cukroví. Upekli jsme si perníčky, které jsme hezky ozdobili. Paní Klekerová nám přinesla nepečené těsto, ze kterého jsme tvořili houbičky. Pečení se nám moc líbilo a už se těšíme na další.
(Martina Ševčíková)


Ježíšek v MŠ - 15. 12. 2014

Ježíšek v MŠ - 15. 12. 2014

V pondělí ráno čekaly na děti ve třídách ozdobené stromečky. Po dopolední svačince jsme šli všichni na procházku a doufali, že Ježíšek přinese pod stromečky i nějaké dárky. A přinesl. Děti měly rozzářené oči a nemohly se dočkat rozbalování. Ze všech dárků měly velikou radost.
(Zuzana Kabátová)


Vánoční tvoření - 15. až 17. 12. 2014

Vánoční tvoření - 15. až 17. 12. 2014

V předvánočním čase zavítala mezi naše nejmenší lektorka lidové tvorby Ludmila Dolinárová. Seznámila prvňáčky s českou lidovou tradicí výroby ozdob z přírodních materiálů. Děti pracovaly s žitnou slámou, ze které si během dvou vyučovacích hodin vykouzlily vánoční hvězdičky a řetěz. Za odměnu si také odnesly andílka z kukuřičného šustí. Všichni jsme měli radost z vlastnoručně vytvořených ozdob a příjemného zpestření výuky. (Hana Berounská)


Vánoční výstava - 14. 12. 2014

Vánoční výstava - 14. 12. 2014

V předvánočním čase se žáci naší školy zúčastnili se svými dílky vánoční výstavy „Pomáháme Ježíškovi“. (Petra Herrmannová)


Pomáháme Ježíškovi - 14. 12. 2014

Pomáháme Ježíškovi - 14. 12. 2014

Kulturním pořadem Pomáháme Ježíškovi byla otevřena vánoční výstava o třetí neděli adventní. Během dopoledne a odpoledne se v sále KZM Roudnice nad Labem na Husově náměstí vystřídaly skupiny dětí z mateřských, základních i základní umělecké školy. Naše škola měla na výstavě svou prezentaci v podobě stánku, viz samostatný příspěvek. První oddělení Roudnického dětského sboru - přípravný sbor Srdíčka - celou výstavu svým vystoupením zahajoval, dále pak v dopoledním bloku zazpívala ještě druhá přípravka - Sluníčka. Děti tak zúročily vánoční repertoár, který si připravovaly na svůj vánoční koncert. (Zuzana Zrzavá)


Advent očima dětí - 13. 12. 2014

Advent očima dětí - 13. 12. 2014

Předposlední adventní víkend patřil na zámku Nový Hrad Jimlín zvykům Vánoc a aktivitám dětí a mládeže. Pod záštitou náměstkyně hejtmana Jany Vaňhové zorganizoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje setkání školáků, jejich rodičů a pedagogů. Na Lounsko přijely i stovky dalších návštěvníků na Advent očima dětí. Své prezentace tady měly školy, účastníci se mohli seznámit s ukázkami řemesel, šikovností učňů. Program až do večera vyplnily pěvecké sbory, vystoupení řady základních uměleckých škol, kroužků národopisných i pohybové výchovy a také ukázky sokolnictví. Adventu očima dětí patřily na Novém Hradu nádvoří, kaple i barokní sál. Trubači troubili a na závěr se nad Jimlínem rozzářil nádherný ohňostroj. V sobotu bylo na jimlínském zámku devět stovek návštěvníků. Roudnický dětský sbor se do této akce přihlásil, byl vybrán a představil se divákům se svým programem v barokním sále. Sbormistři Zuzana a Jiří Zrzavých byli velmi potěšeni i početnou návštěvou rodičů zpěváků, kteří si našli v předvánočním období čas a na své děti se přijeli podívat i daleko mimo Roudnici nad Labem. Pro další snímky a informace viz stránky zámku Nový hrad Jimlín a oficiální web Ústeckého kraje. (Zuzana Zrzavá)


Vánoční koncert RDS - 11. 12. 2014

Vánoční koncert RDS - 11. 12. 2014

Vyvrcholením podzimní přípravy zpěváků všech tří oddělení RDS je bezesporu Vánoční koncert. I letos se uskutečnil v prostorách KZM Říp za velké účasti rodičovského posluchačstva. Koncert tvořený úpravami lidových písní, moderní tvorbou pro děti zakončily ve vystoupení každého oddělení vánoční písně, pastorely a koledy. Pořadem nás provázeli sourozenci Hodkovi. Tradičně na závěr vystoupení společně zazpívala všechna oddělení RDS a rodiče přítomní v sále. (Zuzana Zrzavá)


Tvořivá dílna v městské knihovně - 8. 12. 2014

Tvořivá dílna v městské knihovně - 8. 12. 2014

V úterý 9. 12. 2014 děti navštívily městskou knihovnu, kde pro ně byla připravena tvořivá dílnička. Vyráběly si přívěsek na klíče nebo náramek pomocí dřevěných korálků, které před tím nazdobily lakem na nehty. Práce se moc vydařily a už teď se těšíme na další „tvořeníčko“. (Markéta Štréblová)


Příběhy bezpráví - 8. 12. 2014

Příběhy bezpráví - 8. 12. 2014

Jubilejní 10. ročník Příběhů bezpráví zaostřil na období „sametového“ roku 1989. Pozvání k diskusi s žáky tentokrát přijal můj kolega PhDr. Pavel Kugler, Ph.D., bývalý pracovník Archivu bezpečnostních složek, v současnosti vedoucí Oddělení vydávání osvědčení - 3. odboj na Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, tedy odborník více než povolaný, aby zodpověděl všechny otázky, které se daného tématu dotýkaly. Součástí besedy byla, ostatně jako každý rok, projekce kratšího dokumentárního filmu. Na pozadí deníkových zápisů, jež se prolínaly s archivními materiály a autentickými videonahrávkami, jsme očima osmnáctileté Ivany Andělové sledovali přelomový rok 1989, během něhož se za výrazného přispění studentstva zhroutil většinou občanů nenáviděný komunistický režim. Následný rozhovor, i když nakonec zredukovaný na pomyslný trojúhelník host - Jakub Krejsa - moderátor, splnil tři funkce: poskytl zpětnou vazbu, předal stěžejní informace a rozšířil povědomí o (z hlediska historického) nedávných událostech, které, nebude-li se o nich seriózně debatovat a pravdivě vyučovat, upadnou záhy v zapomnění, resp. hrozí jejich démonizace či demagogizace. Nicméně jaké vlastně to období 40 let totality bylo, nechť si dnešní teenageři svobodně rozhodnou sami! Svoboda není samozřejmostí a ještě před 25 lety náležela k zapovězené „ingredienci“ tehdejší normalizované a demoralizované socialistické společnosti. (David Mikoláš)


Mikulášská nadílka - 8. 12. 2014

Mikulášská nadílka - 8. 12. 2014

V pondělí 8. 12. 2014 jsme si užili „Mikulášskou nadílku“ spolu s dětmi a dobře známým, oblíbeným a charismatickým loutkohercem Sváťou. Nejprve ovšem samotné nadílce předcházela pohádkou o tom „Jak pejsek s kočičkou měli Vánoce“, která tak skvěle naladila předvánoční atmosféru. Pak už přišla na řadu tolik očekávaná návštěva Mikuláše v podání pana Sváti spolu s nadílkou ve formě perníčků a dalších sladkostí. Taktéž si děti společně zarecitovaly a zazpívaly několik vánočních písniček, básniček a koled. Na závěr Sváťa dětem popřál pozornost, zájem a lásku rodičů spolu s časem a klidem pro vzájemné naslouchání nejen v době vánočních svátků. (Petra Kordová)


Exkurze 7. ročníku - 8. 12. 2014

Exkurze 7. ročníku - 8. 12. 2014

V pondělí 8. prosince 2014 se třídy 7. A a 7. B vydaly na exkurzi do výrobny hraček a k Flájskému plavebnímu kanálu. Jeli jsme autobusem. Před odjezdem nám spolužačka řekla, že tam má sněžit. Byla to fantastická zpráva! Když jsme dorazili, byli jsme všichni strašně šťastní, že vidíme sníh. Ale to není hlavní důvod, proč jsme tam jeli. Nejdříve jsme navštívili muzeum hraček v Nové Vsi v Horách, kde se první dřevěné hračky vyráběly už od roku 1889, což je už 125 let. Pokračování... (Tereza Liscová)


Vánoční příběh - 5. 12. 2014

Vánoční příběh - 5. 12. 2014

Děti z prvních tříd v předvánočním čase navštívily galerii, kde jim příjemnou, veselou a hravou formou loutkové divadlo „Já to jsem“ zahrálo „Vánoční příběh“ o narození Ježíška. Celý program doprovázely koledy, které si děti rády společně zazpívaly. Návštěvu galerie a organizaci zajistily učitelky 1. tříd. (Ivana Nováková)


Mikulášská nadílka - 5. 12. 2014

Mikulášská nadílka - 5. 12. 2014

Do naší školy opět zavítali s košem plných sladkostí Mikuláš s anděly, aby obdarovali hodné děti. Čerti řinčeli svými řetězy a připravovali si pytel na zlobivé děti. Poprvé tento rok se uskutečnila mikulášská nadílka v malé tělocvičně. První, kdo navštívil tělocvičnu, byly první třídy. Poté se Mikuláš, čerti i andělé přesunuli do školky, kde opět zlobivce podarovali uhlím a hodné děti sladkostmi a perníčkem. Dopoledne si Mikuláš poslechl vánoční koledy a třpytiví andělé rozdávali sladké odměny přípravné třídě a potom i druhým třídám. Čerti byli ve svém živlu a pokusili se odnést neposedné děti. Naštěstí andělé zakročili a všichni si společně zazpívali vánoční koledy. Svých rolí se výborně zhostili žáci: Dvořák, Rosa, Třešňáková, Láchová, Štajncová, Hroudová, Kubešová a Hodek. (Lukáš Hodek a Veronika Třešňáková)


Krajina pod sněhem - 1. 12. 2014

Krajina pod sněhem - 1. 12. 2014

Letos jsme si pro rodiče a děti připravily za domácí úkol vytvořit krajinu pod sněhem. Do úkolu se zapojilo celkem 37 rodin a všechny krajinky byly krásné. Bylo velice těžké vybrat tři nejlepší, a proto letos dostali malou odměnu všichni. Všem moc děkujeme. Výstava bude k vidění nejen v MŠ, ale také v prostorách v ZŠ, během ledna také v hale České spořitelny.
(Zuzana Kabátová)


Andělobraní - 27. a 28. 11. 2014

Andělobraní - 27. a 28. 11. 2014

Začal adventní čas, nejkrásnější a nejnapínavější období v roce. S paní učitelkou jsme se rozhodli vyrobit anděla, jako součást adventní výzdoby. Příprava byla náročná a samotná výroba také, ale výsledek stojí jistě za tu trošku námahy. Vyrobení andělé budou chránit a zdobit naše domovy. Všichni z 4. B se již velmi těšíme na Vánoce, a proto Vám všem přejeme klidné a šťastné vánoční svátky. (Lenka Jelínková)


Velká Británie - 27. 11. 2014

Velká Británie - 27. 11. 2014

Na začátku letošního roku do naší školy nastoupily dvě děti, jejichž rodiče mluví různými jazyky. Tatínek se narodil ve Velké Británii a maminka v Holandsku. Již sedm let bydlí v České republice. Naší škole nabídli, že pro žáky uspořádají diskusi na téma, které bude žáky nejvíce zajímat a které si sami zvolí. Vyprávěli nám o školách ve Velké Británii, příběhy života a společně jsme vybrali téma o nejzajímavějších památkách v Británii. Naši školu navštěvují opakovaně. (Kateřina Francová a Jan Hurák)


Charitativní sbírka - 21. 11. 2014

Charitativní sbírka - 21. 11. 2014

Ve dnech 14. až 21. listopadu se konala na naší škole charitativní sbírka pro Dětský domov v Litoměřicích. Oblečení, hračky, boty a sportovní potřeby přinášeli učitelé, žáci i samotní rodiče, aby podpořili již zmíněný domov. Chlapci z 8. a 9. ročníku pomáhali vše odnášet a shromažďovat v určené místnosti. Podařilo se nám nasbírat opravdu hodně věcí (viz foto). V pátek se plné pytle a krabice naložily do auta a vozíku. Naše sbírka putovala do Litoměřic. Doufáme, že potěšila děti a že vše využijí při zábavě i pobytu ve volné přírodě. Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří přispěli do naší charitativní sbírky. (Lukáš Hodek a Ondřej Šimek)


Halloween v MŠ - 30. 10. 2014

Halloween v MŠ - 30. 10. 2014

Čtvrteční dopoledne jsme si užili ve znamení Halloweenu. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a byly postrašit i děti ve škole, včetně paní ředitelky. Připraveno bylo také několik dobrot. Na některé z nich děti koukaly nevěřícně, ale nakonec všem chutnaly. (Zuzana Kabátová)


Podzimní soustředění RDS - 16. až 18. 10. 2014

Podzimní soustředění RDS - 16. až 18. 10. 2014

Ve dnech 16. až 18. 10. 2014 vycestovalo 43 zpěváků do rekreačního střediska Zdravotník v Horní Vysoké. Cílem společného snažení bylo zapojení nově příchozích zpěváků do kolektivu, naučit je alespoň částečně kmenový sborový repertoár. Starší i noví zpěváci se dále seznámili a začali nacvičovat vánoční skladby, který předvedou 6. 12. na Vánočním kapříku – akci KIWANISU, na svém Vánočním vystoupení 11. 12. v KZM v Roudnici nad Labem a 13. 12. na Novém Hradu v Jimlíně, na akci pořádané Ústeckým krajem – Advent očima dětí. (Zuzana Zrzavá)


Tvořivá dílna v MŠ: podzim - 16. 10. 2014

Tvořivá dílna v MŠ: podzim - 16. 10. 2014

Již tradičně jsme začali v tomto školním roce tvořivou dílnou na téma podzim. Vzniklo mnoho krásných výrobků, které nám zdobí chodbu a prostory před školkou. Nechybělo opět ani malé občerstvení v podobě kávy, čaje a bábovky. (Zuzana Kabátová)


Burza středních škol - 14. 10. 2014

Burza středních škol - 14. 10. 2014

Velké říjnové společné čtení - 8. 10. 2014

Velké říjnové společné čtení - 8. 10. 2014

Ve středu 8. 10. jsme navštívili knihovnu Ervína Špindlera v našem městě. V tomto termínu proběhla akce s názvem „Společné čtení – týden knihoven“. Děti si společně ve skupině četly, luštily různé kvízy a doplňovačky. Na závěr byly odměněny sladkou odměnou a záložkou do knihy. (Ivana Vološčuková)


Týden knihoven - 6. 10. 2014

Týden knihoven - 6. 10. 2014

Naši žáci 3. A, obou čtvrtých a obou pátých ročníků se zúčastnili v sále roudnické knihovny akce nazvané Velké knihovnické čtení. Vybrali jsme si spisovatele Ondřeje Sekoru, který by se letos dožil 115 let. Vybraní žáci předčítali ukázky z knihy Ferda mravenec. Ostatní spolužáci seděli v řadách diváků a drželi palce, aby se předčítání kamarádům povedlo. Po skončení si děti prohlédly dětské oddělení knihovny. (Kormaníková, Krajníková, Jelínková, Suková, Ševčíková)


Projektový den v MŠ: hasiči - 24. 9. 2014

Projektový den v MŠ: hasiči - 24. 9. 2014

Ve středu 24. 9. jsme v rámci projektového dne navštívili roudnickou požární stanici. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou helmu, prohlédnout si auta a člun, potěžkat výzbroj či pozorovat hasiče sjíždějícího na tyči. Jeden z hasičů vyprávěl dětem nejrůznější příběhy ze zásahů a odpovídal na všetečné dotazy. Na závěr vyjeli hasiči jedním z aut a vysunuli žebřík, který děti se zájmem sledovaly. Děkujeme hasičům za příjemně strávené dopoledne.
(Zuzana Kabátová)


Ptáčata v hnízdě - 23. 9. 2014

Ptáčata v hnízdě - 23. 9. 2014

V úterý 23. 9. 2014 navštívily děti ze školní družiny Městskou knihovnu, kde se konalo podzimní tvoření. Každý si mohl vytvořit ptačí hnízdo s ptáčetem. Hnízda představovala makovice vyplněná obilím a ptáčka si vymodelovaly podle své fantazie. Děti vyrábění tak bavilo, že si každý odnesl hnízda s ptáčkem rovnou dvě. Všem se výrobky moc povedly. (Markéta Štréblová)


ŠPP v novém - 22. 9. 2014

ŠPP v novém - 22. 9. 2014

Chceme se s vámi podělit o radost z nového prostoru našeho poradenského pracoviště. Jsme rádi, že se paní ředitelka odvážila vypořádat s "kostlivcem" ve skříni v podobě zubařského křesla a dát bývalou školní ordinaci k dispozici jako pracovnu školní psycholožky a školní speciální pedagožky. S touto informací souvisí i další příjemná skutečnost. V novém týmu můžeme nabízet rozšířené služby žákům, rodičům a učitelům (kompenzace výukových obtíží během dopolední výuky, nácviky, doučování, psychologické a speciálně pedagogické poradenství a služby aj.). Bližší informace o konzultačních hodinách a nabídce služeb najdete na webovém odkazu školy, viz ŠPP.
(Johana Elisová a Barbora Rajchlová)


Rozloučení s 1. stupněm ZŠ - 26. 6. 2014

Rozloučení s 1. stupněm ZŠ - 26. 6. 2014

Ve čtvrtek se třída 5. A rozdělila na dvě skupiny. První skupina se vydala s třídní učitelkou na utajovanou akci, druhá skupina se za první vydala o hodinu později. Utajovanou akcí byla plavba lodí po Labi s kapitánem Petrem Randákem. Kapitán lodi umožnil chlapcům i dívkám vyzkoušet si řízení, téměř každý zjistil, že ovládat loď není tak jednoduché. Jen Adam s Martinem si s kormidlem docela dobře rozuměli. Po plavbě jsme se vydali do restaurace Maják, kde jsme si pochutnali na občerstvení, které nám zaplatili rodiče Elišky Medřické. Společně jsme tak strávili hezký poslední den na 1. stupni.

Děkujeme panu řediteli Zídkovi z Povodí Labe za možnost plavby po Labi a Medřickým za finanční dárek. (Jitka Liscová)


Vystoupení v Domově seniorů - 21. 6. 2014

Vystoupení v Domově seniorů - 21. 6. 2014

V pátek dopoledne jsme přivítali první letní den společně s klienty Domova seniorů v Roudnici nad Labem vystoupením v jejich společenské místnosti. Pěvecký sbor Srdíčka, 1. B s Abecedou, kroužek aerobiku, Ferda Kabrňák 1. C, mravoučná pohádka Houbičky 2. B a Country 5. B potěšily a rozveselily naše starší spoluobčany. Společně si s námi zazpívali a některé dámy si při pohybových číslech dokonce poklepávaly nohou do taktu. Děti byly odměněny potleskem, mnohdy i osobní ústní pochvalou klientů zařízení a samozřejmě i sladkostí. Naši žáci dokonale zúročili, co se na Akademii 2014 naučili.
(Zuzana Zrzavá)


Tajný výlet - 20. 6. 2014

Tajný výlet - 20. 6. 2014

V pátek 20. června se třída 8.B s paní učitelkou Herrmannovou zúčastnila výletu se členy firmy Dobrodruh. Jako první jsme splnili dráhu lanového centra, lezeckou stěnu a bludiště. Dále jsme pokračovali na raftu a Pálavách na ostrov, kde jsme hráli paintball a opekli si buřty. Výlet se všem moc líbil. (Kateřina Francová a Vanessa Rafajová)


Setkání s budoucími prvňáčky - 18. 6. 2014

Setkání s budoucími prvňáčky - 18. 6. 2014

Ve středu odpoledne se setkali budoucí žáci prvních tříd a žáci přípravné třídy společně se svými rodiči s paními učitelkami ve velké tělocvičně naší školy. Po krátkém představení budoucích vyučujících páťáci všem předvedli svá čísla z Akademie 2014. Následovalo přidělování medailí a rozřazování do tříd. Potom se jednotlivé paní učitelky odebraly se svými budoucími žáky a jejich rodiči do tříd. Tam se všichni blíže pozdravili a dozvěděli se, co všechno si mají během prázdnin do školy připravit a co naopak škola zařídila pro ně. Tak se všichni v září těšíme... (Zuzana Zrzavá)


Výlet na letiště Praha-Kbely - 16. 6. 2014

Výlet na letiště Praha-Kbely - 16. 6. 2014

V pondělí místo učení vyrážíme na letiště. Není to úplně obyčejné letiště, jde o letiště vojenské, které mimo jiné zajišťuje bezpečnou leteckou dopravu pro naše státní představitele. A zrovna dnes jsme byli svědky příjezdu a zároveň odletu našeho pana prezidenta. Viděli jsme mnoho zajímavostí. Kromě letadel, která obdivovali nejen kluci, ale i děvčata, jsme se dozvěděli, proč se na letišti chovají draví ptáci, jak funguje hasičská technika, jak je těžká hasičská přilba, jaké to je proběhnout si hasičské auto, nebo jak se stříká z hadice. Podivovali jsme se speciálním oblekům, které chrání hasiče proti vysokému žáru nebo nebezpečným chemickým látkám. Už víme, že jsou tady helikoptéry, připravené vyrazit kdykoliv na pomoc. Počasí se nám vydařilo, a tak co víc si přát, snad ještě jednou se sem podívat.
(Kateřina Hodková)


Školní akademie - 11. 6. 2014

Školní akademie - 11. 6. 2014


Školní akademie 2014 by David Mikoláš


Školní akademie 2014 (I) by Petr Vancl
Školní akademie 2014 (II) by Petr Vancl
Školní akademie 2014 (III) by Petr Vancl
Školní akademie 2014 (IV) by Petr Vancl
Školní akademie 2014 (V) by Petr Vancl

Díky otevření sálu kina Sokol se znovu mohla obnovit tradice školních akademií, které zde pravidelně probíhaly. Toho využila Základní a mateřská škola ve Školní ulici a uspořádala ve středu 11. června 2014 devadesátiminutový sled těch nejlepších vystoupení, která si žáci pod vedením svých učitelek svědomitě připravovali několik týdnů. Pokračování... (Lenka Krajníková)

Kompletní fotogalerie je ke stažení zde.


Výlet MŠ na Kokořín - 10. 6. 2014

Výlet MŠ na Kokořín - 10. 6. 2014

Za velmi slunečného dne jsme s dětmi podnikli výpravu po krásách Kokořínska. Projeli jsme se výletním vláčkem, navštívili hrad Kokořín, kde jsme osvobozovali princezny a dali si oběd v restauraci, kde nám jako bonus donesli zmrzlinu. Tento horký den strávený pod korunami stromů se dětem velmi líbil a těšíme se společně na další skvělý výlet. (Kolektiv MŠ)


Škola v přírodě: Poslův mlýn - 1. 6. až 8. 6. 2014

Škola v přírodě: Poslův mlýn - 1. 6. až 8. 6. 2014

Je to tak neuvěřitelné, jak nám těch pět let uteklo. První předprázdninové setkání budoucích prvňáčků, jejich nesmělé pohledy, nový kolektiv dětí a najednou je tomu všemu konec. Loučíme se s dívkami a chlapci, s kterými jsme strávily hezké chvíle a věříme, že i jim zůstanou milé vzpomínky na 1. stupeň.

V první třídě se naučili krásně číst, psát, počítat. Ve druhé třídě se zdokonalovali ve čtení, v počtech. Ve třetí třídě přibyla vyjmenovaná slova a zvládli celou násobilku. Ale hlavně, poprvé jsme vyjeli na školu v přírodě do Varvažova u Písku. Ukázalo se, že jsme správná parta, která neskončí jen u jedné školy v přírodě. Děti zvládly první odloučení hlavně od maminek, pár slziček stesku ukáplo. Pokračování... (Jitka Liscová a Ivana Nováková)


Hasičské slavnosti - 6. 6. 2014

Hasičské slavnosti - 6. 6. 2014

V pátek 6. 6. 2014 proběhla na Karlově náměstí přehlídka hasičské techniky. Zde se děti z 1. A a 1. C mohly podívat na hasičská auta současná, ale byla k vidění i auta, která se používala dříve. Dětem se akce líbila a na závěr si pochutnaly na zmrzlině. (Kateřina Hodková a Lucie Krchňavá)


Pasování prvňáčků - 5. 6. 2014

Pasování prvňáčků - 5. 6. 2014

Pasování prvňáčků na Rytíře čtenářského řádu se konalo 5. 6. 2014 v KD Říp. Zúčastnili se ho žáci prvních tříd z roudnických škol. Setkali se s králem, který je pasoval mečem na rytíře, dostali pasovací glejt, knihu a časopis. Akce se velice povedla a žáci si odnesli krásnou vzpomínku. (Kateřina Hodková a Lucie Krchňavá)


Besídka v MŠ - 5. 6. 2014

Besídka v MŠ - 5. 6. 2014

Za velké účasti rodičů proběhla dne 5. 6. 2014 besídka v MŠ. Děti, které se na tento den pečlivě připravovaly, předvedly recitaci, zpěv, dramatizaci i tanec. Vše se dětem moc povedlo a sklidily za svá vystoupení nemalý potlesk. Závěrečné rozloučení s předškoláky završilo tuto úspěšnou akci. (Kolektiv MŠ)


Orientační běh, mapa Hlubák - 29. 5. 2014

Orientační běh, mapa Hlubák - 29. 5. 2014

Výsledky... (David Mikoláš)

Dětský den v MŠ - 29. 5. 2014

Dětský den v MŠ - 29. 5. 2014

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme měli dětský den v námořnickém stylu. Ve školce jsme pluli velkou lodí a řekli si něco o námořnících. Po svačině jsme se přesunuli do tělocvičny, kde měli školáci připravené soutěže. Nechybělo ani hledání pokladu, ze kterého měly děti velkou radost. Na závěr povedeného dne jsme si dali všichni na posilněnou muffiny. (Kolektiv MŠ)


Dětský den - 29. 5. 2014

Dětský den - 29. 5. 2014

I když nám sluníčko moc nepřálo, dne 29. května 2014 naše škola oslavila dětský den v námořnickém stylu. Nejmenší jedinci se pokoušeli na nejrůznějších stanovištích zachránit ztraceného kapitána z rozbouřeného moře. Nejprve děti proskakovaly záchranným kruhem, poté shazovaly plechovky od špenátu svalnatého Pepka námořníka. Ani jste se nenadáli, už se děti natahovaly k truhle pokladů, kde poznávaly mořská i podmořská zvířátka. Nakonec mohly pirátům namotávat záchranný kruh na tyčku a ti nejodvážnější házeli žralokům do tlamy míčky. Nejen to, ale i mnoho dalšího si děti s úsměvem vyzkoušely. Na samý závěr celé rozbouřené akce dostaly od úspěšně zachráněného kapitána sladkou odměnu za to, jak pilně splnily každičký úkol. Když spokojené děti odcházely s plnými kapsami dobrot zpátky do svých tříd, zamávaly pirátům na cestu po vlnách a už se těšily na další akci na naší škole. (Petra Lukešová)


RDS v západních Čechách - 16. až 18. 5. 2014

RDS v západních Čechách - 16. až 18. 5. 2014

Již osmnáct let, většinou v době od druhého týdne měsíce května, probíhá v Klatovech, jejich okolí a také na mnoha místech druhé strany státní hranice, v Bavorsku, neobvyklý kulturní počin. Je jím Evropský festival duchovní hudby, nazvaný „Šumava – Bayerischer Wald“, s podtitulem „duchovní hudba a její světské paralely“. Tato akce, která trvá vždy okolo jednoho měsíce, není pouze sérií duchovních koncertů, prováděných v kostelích a jiných historických památkách na Klatovsku, případně v sousedním Bavorsku, jak to na první pohled vypadá... Je to také snaha ukázat veřejnosti často méně známá místa, přimět návštěvníky vstoupit do prostor vysoké kulturní hodnoty a setkat se zde, v autentickém prostředí, s hudbou, pro tyto prostory primárně určenou. Pokračování... (Zuzana a Jiří Zrzavých, sbormistři RDS)


Jak se kdysi žilo... - 15. 5. 2014

Jak se kdysi žilo... - 15. 5. 2014

I v letošním roce se naše škola zúčastnila recitační, literární a výtvarné soutěže vyhlašované Městskou knihovnou Ervína Špindlera, Galerií moderního umění a ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem. Společným tématem soutěží bylo „Jak se kdysi žilo v 19. století.“ Nejvíce žáků se zapojilo do výtvarné soutěže, v recitační soutěži nás reprezentovalo patnáct odvážlivců z 1. i 2. stupně (což zvláště oceňujeme). Recitátoři se sešli 30. dubna 2014 v sále městské knihovny, kde byly zároveň vystaveny i všechny výtvarné práce žáků. Ti nejúspěšnější postoupili do finále a na slavnostním vyhodnocení 15. května v galerii se dozvěděli, jak se umístili. Odměnu za 1. a 2. místo ve výtvarné soutěži si odnesla děvčata z 9.B Ilona Pauzová a Nela Kyselová, za 2. místo Klára Vašáková ze 6.A. Byly také oceněny dvě skupinové práce, za 1. stupeň žáci 3.A - Jakub Strach, Eliška Šimralová, Žaneta Zemanová, Sabina Hendrichová, Lucie Tomášková a Natálie Špačková, za 2. stupeň žákyně 9.B - Veronika Možná a Adéla Vencovská. V recitační soutěži získal 3. místo Petr Tarachanič z 2.B a 2. místo Veronika Hodková z 5.A. V literární části jsme měli pouze jednoho zástupce, Terezu Husákovou ze 6.A. Ta však svou působivou prací zaujala porotu nejvíce a jednoznačně zvítězila. Všem oceněným blahopřejeme a ostatním účastníkům soutěží děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. (Michaela Řeháková)


Návštěva výstavy Poklady z půdy - 14. 5. 2014

Návštěva výstavy Poklady z půdy - 14. 5. 2014

Dne 14. 5. 2014 žáci 1. A, 1. C navštívili krásnou výstavu „Poklady z půdy“, kde se seznámili s různými předměty, které používali jejich prababičky a pradědečkové v polovině minulého století. Výstava byla velmi zajímavá a žáci často nevěřili, že takové věci vůbec existovaly a používaly se.
(Lucie Krchňavá)


Tvořivá dílna v MŠ: Den matek - 7. 5. 2014

Tvořivá dílna v MŠ: Den matek - 7. 5. 2014

Poslední tvořivou dílnu letošního školního roku jsme věnovali maminkám. Ke dni matek děti společně s rodiči zdobily květináčky nejrůznějšími technikami. Hotový květináček s kytičkou pak mohl každý své mamince věnovat.
(Zuzana Kabátová)


Komentovaná prohlídka expozice antické skulptury - 2. 5. 2014

Komentovaná prohlídka expozice antické skulptury - 2. 5. 2014

Po několikaleté intenzivní přípravě otevřelo Podřipské muzeum unikátní stálou expozici antické skulptury, k níž také pořádá komentované prohlídky. Velmi pěkně koncipovaná výstava provede návštěvníka (v našem případě žáky 6. ročníku) světem starověkých Řeků, Egypťanů, Etrusků, Keltů, Kárů a Lýků. Připomene i rozšíří dějepisné učivo a v podobě věrných sádrových odlitků umožní zhlédnout díla starých sochařských mistrů na vlastní oči.
(David Mikoláš)


Čarodějnice v MŠ - 30. 4. 2014

Čarodějnice v MŠ - 30. 4. 2014

Poslední dubnový den se v naší školce uskutečnil slet všech čarodějnic a čarodějů. Na děti čekal během dne bohatý program v podobě diskotéky, soutěží, ochutnávky namíchaného lektvaru či opékání buřtů nad čarodějným ohněm. Všechny děti si také odnesly letecký průkaz, který je opravňuje k létání na koštěti. (Zuzana Kabátová)


McDonald's Cup - 25. 4. 2014

McDonald's Cup - 25. 4. 2014

Projektový den Doprava v MŠ - 9. 4. 2014

Projektový den Doprava v MŠ - 9. 4. 2014

V rámci projektového dne jsme zavítali na dopravní hřiště ve Štětí. Děti si v praxi vyzkoušely nejen roli chodců, ale také jízdu na koloběžce či odstrkovadle podle pravidel silničního provozu. Musely sledovat značky, semafory a také ostatní jezdce. Pro některé to nebylo jednoduché, ale všichni se snažili a dopoledne jsme si všichni užili. (Zuzana Kabátová)


Vynášení Moreny - 31. 3. 2014

Vynášení Moreny - 31. 3. 2014

Dne 31. 3. vynesly děti vytvořenou Morenu a rozloučily se tak s paní Zimou. Během cesty k potoku Čepel jsme pozorovali přicházející jaro na pučících stromech a poslouchali zpěv ptáků. (Zuzana Kabátová)


Tvořivá dílna v MŠ: Jaro - 26. 3. 2014

Tvořivá dílna v MŠ: Jaro - 26. 3. 2014

V pořadí čtvrtá tvořivá dílna pro děti a rodiče v tomto školním roce měla na programu výrobu Moreny, sázení ječmene, tvorbu jarních zápichů do květináčů atd. Někteří rodiče přišli s vlastními nápady, jiní se nechali inspirovat nápady paní učitelek. (Zuzana Kabátová)


Návštěva Polabského muzea v Přerově n. L. - 25. 3. 2014

Návštěva Polabského muzea v Přerově n. L. - 25. 3. 2014

V hodinách vlastivědy se žáci 5. ročníku učili o životě lidí na venkově v dřívější době, a proto jsme se vydali na exkurzi do skanzenu v Přerově nad Labem. Paní průvodkyně nám vyprávěla o masopustu, jarních tradicích na venkově. Společně jsme procházeli jednotlivé chalupy a dozvěděli se zajímavé informace o životě lidí na venkově. Po prohlídce si každý žák vyrobil drobné velikonoční ozdoby. Věříme, že návštěva skanzenu zanechala v žácích dojem a představu, jak se kdysi na vesnici žilo. (Jitka Liscová a Ivana Nováková)


Den barev - 21. 3. 2014

Den barev - 21. 3. 2014

Dne 21. 3. se u nás na škole roztrhl pytel s barvami. Na oslavu prvního jarního dne byly třídy oblečeny do předem náhodně vylosovaných barev. Sluníčko už ukazovalo své silné paprsky, a tak v režii pana učitele Nováka jednotlivé veselé a barevné třídy včetně učitelů nafotily povedené barevné obrazce již venku na vyhřátém dvoře školy. Na závěr celé akce školní parlament podle tabulky obodoval třídy za účast a kreativitu v oblečení dané barvy. Výhercem se bezkonkurenčně stala třída 1. A, o malý kousek po výhře sahala i 9. A a na závěr z třetí příčky na umístění pohlížela i 7. B. Tato povedená akce byla po celý den důvodem k úsměvu nejenom všech žáků, ale i našich oblíbených kantorů. (Petra Lukešová)


Procházky pravěkou minulostí Podřipska I - 13. 3. 2014

Procházky pravěkou minulostí Podřipska - 13. 3. 2014

Podřipské muzeum výjimečně otevřelo svůj depozitář, aby návštěvníky seznámilo s archeologickými artefakty, které jinak zůstávají zvídavému oku skryty. Přidáme-li k tomu ještě zajímavý odborný výklad pana dr. Martina Trefného o pravěké minulosti Roudnice a přilehlého mikroregionu, vyjde příjemně strávená hodinka, která nám připomněla a zároveň rozšířila naše znalosti paleolitem začínaje a dobou římskou, resp. dobou stěhování národů konče. (David Mikoláš)


Zdravé zoubky - 11. 3. 2014

Zdravé zoubky - 11. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 se žáci 1.C zúčastnili projektu „Zdravé zoubky“. Nejprve zhlédli pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Poté si poslechli krátkou přednášku o čištění zubů a ve dvojicích si vyzkoušeli na modelu čelisti správné čištění. Na závěr vyplnili krátký test a za odměnu dostali dárkovou taštičku plnou pomůcek k péči o chrup. Žákům se projekt moc líbil a těší se na jeho pokračování. (Lucie Krchňavá)


Masopust v MŠ - 4. 3. 2014

Masopust v MŠ - 4. 3. 2014

Stejně jako minulý rok jsme si užili masopust ve znamení nejrůznějších masek. Děti si zasoutěžily a zatancovaly si na známé písničky. Po zábavě ve školce jsme šli potěšit i kamarády ze školy, paní kuchařky a paní učitelky. Všichni jsme si tento den velmi užili. (Zuzana Kabátová)


Tvořivá dílna v MŠ: Masopust - 12. 2. 2014

Tvořivá dílna v MŠ: Masopust - 12. 2. 2014

Další z tvořivých dílen byla zaměřena na masopustní masky. Všichni se u výroby masek pobavili a vzniklo mnoho zajímavých výtvorů. Opět nechybělo ani malé občerstvení. (Zuzana Kabátová)


GYMLOVO 4U, 2. ROČNÍK - 11. 2. 2014

GYMLOVO 4U, 2. ROČNÍK - 11. 2. 2014

LVZ Roudnice v Krkonoších - 1. až 8. 2. 2014

LVZ Roudnice v Krkonoších - 1. až 8. 2. 2014

Letošní LVZ se konal v rekreačním zařízení Arnika v Roudnici v Krkonoších, nedaleko vesnice Poniklá. Sněhu bylo málo, ale stačil nám pro lyžování. Bylo i mrazivé počasí. Dokonce přes noc napadly i 2 cm nového sněhu, což je při letošní nepříznivé zimě téměř zázračné. Na lyžovačku jsme chodili do nedalekého Ski areálu Aldrov. Letošní téměř stálou partu doplnili žáci ze 4. tříd. Zůstali nám věrní i loňští deváťáci, požádali o povolení jet s námi ještě jednou. Instruktoři lyžování, kteří s námi jezdí skoro v neobměněné sestavě již několik let, byli potěšeni. Starší účastníci kurzu a ti, kteří již znají organizaci, pomáhali všem mladším a  nezkušeným. Pokračování...
(Kristýna Stanislavová, IX. B)


Barevný týden v MŠ - 27. až 31. 1. 2014

Barevný týden v MŠ - 27. až 31. 1. 2014

Tento týden jsme si rozzářili pochmurné zimní počasí barvami duhy. Každý den byl v jiné barvě a veškeré činnosti se barvám přizpůsobily. Zároveň jsme každý den udělali duze jeden pruh, až byla duha celá. Říká se, že na konci každé duhy je ukrytý poklad, proto i na konci našeho týdne děti poklad hledaly. A jako památku na barevný týden si děti odnesou pomalovaná trička.
(Zuzana Kabátová)


Hry VI. zimní olypmiády dětí a mládeže - 19. až 21. 1. 2014

Hry VI. zimní olypmiády dětí a mládeže - 19. až 21. 1. 2014

Skromnost, svědomitost, pečlivost, ale také bojovnost a chuť vyhrát jsou malým výčtem vlastností Gabriely Horákové, žákyně 5. A, která se v lednu zúčastnila Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve Žďáru nad Sázavou. Každý kraj naší republiky postavil své družstvo v různých disciplínách. Gábi reprezentovala Ústecký kraj v rychlobruslení. Asi z třiceti závodnic ve své kategorii mladší žákyně získala krásné 5. místo na krátké trati 111 m (o délce jednoho hokejového hřiště), 8. místo na trati 500 m, 9. místo na trati 333 m. Společně s dalšími třemi závodnicemi za náš kraj vybojovala opět skvělé 5. místo ve štafetě o celkové délce 16 kol. Gábinka se této celorepublikové soutěže zúčastnila poprvé. Jelikož je z hokejové rodiny Horáků z Břízy, byla trenérem nominovaná na soutěž v rychlobruslení, které trénovala jen poslední měsíc před olympiádou. Opravdu chybělo jen malé sportovní štěstí k získání medaile. K tomuto velkému úspěchu moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho kraje, města, ale i naší školy. Přejeme nejen stále výborné studijní výsledky, ale také skvělé sportovní výkony. (Jitka Liscová)


Projektový den v MŠ - 15. 1. 2014

Projektový den v MŠ - 15. 1. 2014

Dnešní projektový den by věnován tématu Vesmír. Děti měly možnost podívat se hvězdářským dalekohledem, pozorovat souhvězdí na projektoru nebo nahlédnout do encyklopedie. Vzniklo i několik zajímavých výrobků.
(Zuzana Kabátová)


Fotogalerie


2019

2018

2017

2016

2015

-> 2014 <-

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl