ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2013


Jak překvapit spolužáky - 20. 12. 2013

Jak překvapit spolužáky - 20. 12. 2013

Na poslední školní den před vánočními svátky se těší téměř každý školák, doma připravuje malé překvapení, drobný dárek pro svého nejlepšího kamaráda či kamarády. U vánočního stromku pak nedočkavě očekává reakci obdarovaného. Většina školáků zakoupí dárek za našetřené penízky, ale někteří chtějí potěšit svým vlastním výrobkem. Letos se Ádě a Vašíkovi povedlo potěšit celý kolektiv třídy 5. A. Adélka v průběhu podzimu zjišťovala, kdy se kdo narodil, a překvapila nás vyrobeným kalendářem svátků a narozenin. Druhé překvapení nachystal Vašík, který navrhl a za pomoci své maminky na počítači vytvořil postavičku „borce 5. A“. Jedna malá firmička vyrobila každému z nás odznak borce, který jsme si hrdě připnuli na trika. Překvapení máme nejen u vánočního stromku, ale i v průběhu roku, kdy Eliška s Verunkou nakreslí naši třídu jednou jako ovoce a zeleninu, podruhé jako zvířata. Je skvělé, že jmenovaní mají chuť a čas na taková milá překvapení. Děkuji rodičům Elišky Medřické, že nám každý rok od 1. třídy obstarávali vánoční stromek, který nám vytvářel krásnou vánoční atmosféru. (Jitka Liscová)


Vánoční besídka v MŠ - 19. 12. 2013

Vánoční besídka v MŠ - 19. 12. 2013

Vánoční besídkou jsme se rozloučili s rokem 2013, popřáli si krásné Vánoce a těšíme se na shledanou v novém roce. Velkou radost jsme měli z hojné účasti diváků. Všem děkujeme za dobroty, které s sebou přinesli.
(Daniela Smetanová)


Vánoční zpívání - 18. 12. 2013

Vánoční zpívání - 18. 12. 2013

Ve středu dopoledne, 18. prosince, se konalo v malé tělocvičně naší školy každoroční Vánoční zpívání pro žáky prvního stupně ZŠ a pro předškoláky MŠ. Ve třech uměleckých blocích se představili se svým programem zpěváčci z přípravných oddělení Roudnického dětského sboru - Srdíčka (pod vedením paní učitelky Ševčíkové) a Sluníčka (pod vedením paní ředitelky Zrzavé). Žáci 5. ročníku zarecitovali pásmo vánočních básní a také společně se svými třídními učitelkami, paní Novákovou a Liscovou, připravili krásné malé dárečky pro předškoláčky z mateřských škol. Dále v programu vystoupili prvňáčci, kteří se s paní učitelkou Novákovou naučili na zobcovou flétnu zahrát první koledy. Vystoupení oživily Dračice z Klenče, mažoretky. Dívky si své vystoupení připravily samostatně. Velký potlesk sklidilo též vystoupení aerobiku, jež se svými svěřenci nastudovala paní vychovatelka Kordová. Ani děvčata z 9. ročníku nezklamala. Pod vedením pana učitele Nováka a s využitím techniky, kterou nám zapůjčil, mohla opravdu profesionálně přednést skladby z oblasti pop music. Program zakončil společný zpěv koled. (Zuzana Zrzavá)


Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení - 17. 12. 2013

Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení - 17. 12. 2013

Vánoční koncert Roudnického dětského sboru, který se konal 17. prosince 2013, završil čtyřměsíční snažení dětí–zpěváků v rozmezí prvního až devátého ročníku ZŠ. Všechna tři oddělení, tedy Srdíčka, Sluníčka a hlavní sbor, se představila s nastudovanými skladbami, které z poloviny vždy tvořily vánoční zpěvy a písně. Mladší oddělení překvapila pestrostí doprovodů, hlavní sbor pak obsáhlostí i obtížností předvedených skladeb. Moderování celého koncertu se skvěle ujal Lukáš Hodek. (Zuzana Zrzavá)


Ježíšek v MŠ - 16. 12. 2013

Ježíšek v MŠ - 16. 12. 2013

V pondělí ráno čekaly na děti ve třídách ozdobené stromečky a pod nimi dárečky. Po dopolední svačince je děti všechny netrpělivě rozbalily a těšily se z nich. Na jejich tvářích bylo vidět, že z dárků mají velikou radost. Díky paní ing. Veverkové jich bylo pod stromečky o několik více. Děkujeme!
(Daniela Smetanová)


Mikulášská nadílka - 5. 12. 2013

Mikulášská nadílka - 5. 12. 2013

Do naší školy s košem plným sladkostí přišel Mikuláš se svými pomocníky obdarovat hodné děti. Andělé se slétli a pomohli s dobrůtkami Mikulášovi. Čerti řinčeli svými řetězy už ve vchodu naší školy. Nejprve navštívili mateřskou školu, kde zlobivci se slzičkami v očích dostali uhlí a celoročně hodné dětičky si pochutnaly na perníčcích. Dopoledne si Mikuláš poslechl vánoční koledy a třpytiví andělé s úsměvem na rtech rozdávali sladké odměny. Nakonec čerti vběhli do družiny, odkud si málem odnesli pár zlobivců. Naštěstí andělé zakročili a všichni si společně zazpívali poslední koledu. Žáci Němcová, Lukešová, Bendová, Kyselová, Štajncová, Louda a Hodek se skvěle zhostili svých rolí. Michal Švec z celé akce pořídil mnoho zajímavých fotografií. (Petra Lukešová, 9.A)


Mikuláš v MŠ - 5. 12. 2013

Mikuláš v MŠ - 5. 12. 2013

Vánoční dílna v MŠ - 27. 11. 2013

Vánoční dílna v MŠ - 27. 11. 2013

Po stopách Germánů - 26. 11. 2013

Po stopách Germánů - 26. 11. 2013

Až do konce prosince tohoto roku hostí Podřipské muzeum menší putovní výstavu Po stopách Germánů (Auf den Spuren der Germanen), která završuje pětiletý projekt Muzea Západní Lužice v Kamenz a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě pojmenovaný Život před 1 800 lety. K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace, původně zamýšlená jako průvodce, nakonec však svým rozsahem a kvalitou koncipovaná spíše jako sborník. Podřipské muzeum připravilo k výstavě jednak tematický workshop, který nabízí základním i středním školám jako vhodný doplněk výuky a kterého jsme s třídou 8.A v úterý zúčastnili, jednak komentovanou prohlídku s podrobným výkladem věnovaným období konce Západořímské říše a vzniku germánských království. Oba programy nelze než vřele doporučit jak vzdělávacím institucím, tak zájemcům z řad (nejen) laické veřejnosti! (David Mikoláš)


Krmítka - 21. 11. 2013

Krmítka - 21. 11. 2013

Tento týden jsme si vyprávěli o tom, jak zvířátka přečkají zimu. Aby byl týden ještě zajímavější, pustili jsme se do výroby dřevěných krmítek pro ptáčky. Děti nadšeně zatloukaly hřebíky a vše se obešlo bez nejmenšího úrazu. Jak se krmítka povedla, posuďte sami. Prohlédnout si je můžete na fotografiích nebo na oknech MŠ. (Daniela Smetanová)


Příběhy bezpráví - 14. 11. 2013

Příběhy bezpráví - 14. 11. 2013

Již 3 160 základních a středních škol po celé republice se v posledních devíti letech zapojilo do programu „Příběhy bezpráví“, který je realizován společností Člověk v tísni a který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Projekt je rovněž uveden v Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Pokračování... (David Mikoláš)


Houbařská pohádka - 14. 11. 2013

Houbařská pohádka - 14. 11. 2013

Ve čtvrtek 14. 11. 2013 jsme si užili zábavné odpoledne s pohádkou. Navštívilo nás divadélko k Koloběžka z České Lípy a zahrálo nám „Houbařskou pohádku“. Pohádka byla nejen poučná, ale i velmi zábavná. Děti se dozvěděly zajímavé informace o houbách, o životě v lese, a to vše i s hudebním doprovodem. Pohádku děti sledovaly s velikým zájmem a již teď se těší na další vystoupení. (Kolektiv vychovatelek)


Jak šel Kuba do pekla - 5. 11. 2013

Jak šel Kuba do pekla - 5. 11. 2013

Divadlo Koloběžka přijelo opět s veselou pohádkou mezi nás. Tentokrát o tom, jak statečný Kuba vysvobodil hubatou Bětku z pekla. Děti se pobavily, zazpívaly a už se moc těšíme na další představení, se kterým k nám Koloběžky přijedou 9. ledna 2014. (Daniela Smetanová)


Ježci - 4. 11. 2013

Ježci - 4. 11. 2013

Na letošní podzim jsme pro rodiče a děti připravili domácí úkol vytvořit společně co nejoriginálnějšího ježka. Do nelehkého úkolu se zapojilo 39 rodin. Ježci jsou jeden hezčí než druhý a pro školní parlament nebylo vůbec snadné vybrat tři nejlepší. Pro výherce jsou připraveny ceny a na všechny ostatní čeká malá odměna. Všem moc děkujeme. Výstava ježků potrvá v MŠ do 8. 11. 2013. (Daniela Smetanová)


Podzim v I.A - říjen 2013

Podzim v I.A - říjen 2013

Halloween v MŠ - 31. 10. 2013

Halloween v MŠ - 31. 10. 2013

Dnešní den jsme si užili v nejrůznějších maskách. Tančilo, soutěžilo se a nechyběly ani halloweenské dobroty. Tak zase za rok se těšíme.
(Daniela Smetanová)


MŠ pod Řípem - 22. 10. 2013

MŠ pod Řípem - 22. 10. 2013

Výlet pod Říp se nám vydařil. Celé dopoledne nám svítilo sluníčko, zatímco v Roudnici ležela mlha. Děti i paní učitelky si užívaly čerstvého podzimního povětří. Škoda jen, že nefoukal pořádný vítr, drakovi se nechtělo létat. Tak třeba příště. (Daniela Smetanová)


Antické vázy - 22. 10. 2013

Antické vázy - 22. 10. 2013

Jedinečnou výstavu antických váz bylo možno do konce října zhlédnout v prostorách lobkowiczkého zámku v Roudnici nad Labem. Její organizátor PhDr. Martin Trefný, Ph. D. z Podřipského muzea sestavil kolekci dokumentující vývoj řecké vázové malby od konce 7. století př. Kr. do přelomu 4. a 3. století př. Kr. Jádro expozice tvořila zápůjčka z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, další exponáty pocházely z Ústavu pro klasickou archeologii Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. Několika drobnějšími vázami zde bylo zastoupeno také Vlastivědné muzeum ve Slaném, celek byl vhodně doplněn kolekcemi ze sbírek zámku v Mnichově Hradišti. K výstavě nabídl dr. Trefný široké veřejnosti několik komentovaných prohlídek a pro žáky připravil přednášky spojené s workshopem. Jedné z nich, která nás obohatila o nové cenné poznatky, jsme se rádi zúčastnili. (David Mikoláš)


Podzimní tvořivá dílna v MŠ - 16. 10. 2013

Podzimní tvořivá dílna v MŠ - 16. 10. 2013

První tvořivou dílnu letošního školního roku máme úspěšně za sebou. Všichni byli velmi kreativní a vytvořili spoustu krásných dekorací. K občerstvení byl připraven nealko punč a muffiny. Rodičům se u nás tak líbilo, že se jim ani domů nechtělo. Těšíme se na adventní tvořivou dílnu, která bude 27. 11. 2013 v 15:00 hodin. (Daniela Smetanová)


Soustředění RDS v Horní Vysoké - 13. až 15. 10. 2013

Soustředění RDS v Horní Vysoké - 13. až 15. 10. 2013

V neděli odpoledne přijeli zpěváci sboru do rekreačního střediska Zdravotník. Celkem se letos akce účastnilo 48 dětí, z toho 16 nováčků, kteří přestoupili do hlavního oddělení teprve v září. O všechny se ve dne v noci starali manželé Zrzavých, v kuchyni nám výborně vařila paní Karlová o teplo a bezproblémový pobyt se postaral pan Karel. Nedělní večer byl věnován nácviku skladeb, potom hrám v místnosti. Pokračování... (Zuzana Zrzavá)


Týden knihoven (ŠD) - 4. 10. 2013

Týden knihoven (ŠD) - 4. 10. 2013

Orientační běh, mapa Muničák - 2. 10. 2013

Orientační běh, mapa Muničák - 2. 10. 2013

Výsledky... (David Mikoláš)

Divadlo v MŠ - 27. 9. 2013

Divadlo v MŠ - 27. 9. 2013

Divadelní společnost Koloběžka za námi přijela s pohádkou O perníkové chaloupce. Ježibaby se děti trošku bály, ale nakonec všechno dobře dopadlo, tak jak už to v pohádkách bývá. (Daniela Smetanová)


Projektový den v MŠ - 25. 9. 2013

Projektový den v MŠ - 25. 9. 2013

Celý den v MŠ byl věnován tématu Les. Z přírodnin, které jsme nasbírali den předem, jsme vyrobili maketu lesa. Užili jsme si u toho spoustu legrace. (Daniela Smetanová)


Výlet MŠ do lesa - 24. 9. 2013

Výlet MŠ do lesa - 24. 9. 2013

Autobusem jsme se vypravili do lesa v Černoučku. Děti si užily krásného dne. V lese jsme nasbírali spoustu přírodnin. (Daniela Smetanová)


Krupka-Bohosudov - 24. 9. 2013

Krupka-Bohosudov - 24. 9. 2013

V závěru loňského školního roku sem nám kvůli nepřízni počasí nepodařilo zrealizovat třídní výlet do Krupky-Bohosudova, a proto jsme si vše vynahradili nyní v září. Úterní ráno 24. dne měsíce sice přineslo oblačnost, ale naštěstí se nerozpršelo. Pokračování... (David Mikoláš)


První narozeniny MŠ - 4. 9. 2013

První narozeniny MŠ - 4. 9. 2013

Děti společně s rodiči oslavily 1. narozeniny naší MŠ. Nechyběl ani narozeninový dort, na kterém si všichni náramně pochutnali.
(Daniela Smetanová)


Dětské hřiště pro MŠ - červenec-srpen 2013

Dětské hřiště pro MŠ - červenec-srpen 2013

Ve druhé etapě budování a vybavení nové roudnické mateřské školy otevřené při ZŠ Školní bylo naplánováno postavení venkovního hřiště s herními prvky. Jako nejvhodnější lokalita se jevil prostor mezi přístavbou a tělocvičnou, tedy přímo pod okny nové MŠ. To ovšem znamenalo najít vhodný prostor pro přemístění stávajícího školního pozemku. Pokračování... (Zuzana Zrzavá)


Opravy ve školní kuchyni - červenec 2013

Opravy ve školní kuchyni - červenec 2013

V létě byla provedena oprava podlahy v kuchyni. Protékala tam voda do sklepení. Celou akci realizoval odbor majetku města jako havárii. Akci provedla firma Teplo-byty. (Zuzana Zrzavá)


Loučení s deváťáky - 28. 6. 2013

Loučení s deváťáky, 28. 6. 2013

Dne 28. června 2013 proběhlo v prostorách školní jídelny tradiční rozloučení s absolventy naší školy a při té příležitosti došlo k slavnostnímu předání posledního vysvědčení. (Miroslav Novák)


Branné cvičení - 24. 6. 2013

Branné cvičení, 24. 6. 2013

Ke konci každého školního roku proběhne pravidelně na naší škole branné cvičení. Letošní branný den začal jako obvykle vyhlášením požárního poplachu a evakuací žáků. Spolu s třídními učiteli se děti rozešly na stanoviště, kde absolvovaly teoretickou přednášku, nebo si mohly prakticky vyzkoušet některou z dovedností. Pozvali jsme k nám do školy p. Příhodu, který je velitelem Krizového štábu města Roudnice n. L., a ten žákům vysvětlil, jak se zachovat v případě živelného nebezpečí. Děkujeme za účast pí Štelcíkové, její cvičení psi byli okouzlující a sklidili ohromný potlesk od nejmenších žáků. Ukázka, jak se vyštěkává v troskách zavalený člověk, nás ohromila svou opravdovostí. P. Hrstka je dobrovolným dárcem krve a jeho beseda byla neméně poutavá. Velkým lákadlem pro žáky bylo stanoviště městské policie. K vidění byla výzbroj i výstroj policistů, jakož i pomůcky na odchyt psů, zátarasy, pouta pro zločince atp. Osmičlennou hlídku zdravotníků jsme si vyžádali z roudnického gymnázia. Budoucí medici přišli s prof. Pekařovou a naučili naše žáky základům první pomoci. Státní požární hlídka přijela v doprovodu plošiny, kterou velitel požárníků uvolnil a poslal až z Litoměřic. Branné cvičení bylo zakončeno likvidací požáru a vyproštěním dvou dobrovolných hasičů z vraku vozidla. (Eva Richtrová)


Jarmark slunovratu aneb Letem světem - 21. 6. 2013

Jarmark slunovratu aneb Letem světem, 21. 6. 2013


V pátek dopoledne se nádvoří před hlavním vchodem do ZŠ a MŠ Školní proměnilo v jarmareční tržiště se vším, co k takové akci patří. Třídy si připravily občerstvení a upomínkové předměty dle charakteristiky státu, jež si vybraly. Doprovodný program tvořily různé soutěže zručnosti a představení: pěvecká i taneční. Návštěvníků z řad rodičů, prarodičů a bývalých žáků školy bylo jako již tradičně dosti. Vydařilo se nám i počasí. Celá akce se setkala s velkým úspěchem a oceněním. (Zuzana Zrzavá)


Besídka - 20. 6. 2013

Besídka, 20. 6. 2013

Besídkou jsme se rozloučili s prvním školním rokem v MŠ. Děti z obou oddělení předvedly, co se naučily, a rozloučili jsme se s dětmi, které z MŠ odcházejí. Na závěr byli slavnostně šerpováni předškoláci. I přes veliké horko se sešlo mnoho rodičů a známých a děti to krásně zvládly. (Daniela Smetanová)


Setkání s prvňáčky - 19. 6. 2013

Setkání s prvňáčky, 19. 6. 2013

Ve středu se ve velké tělocvičně školy sešli naši budoucí prvňáčci se svými třídními učitelkami. Po zhlédnutí krátkého kulturního programu se děti rozdělily do tříd. Budoucí prvňáčci dostali dárečky, jejich rodiče informace o tom, co všechno budou v září dostávat a co všechno budou muset ještě koupit. (Zuzana Zrzavá)


Výlet do Černoučku - 17. 6. 2013

Výlet do Černoučku, 17. 6. 2013

Horké dny nás vyhnaly ze školky. Autobusem jsme se hned ráno vypravili do nedaleké obce Černouček. Děti, které se nebály, se mohly povozit na hodné a velice klidné kobylce Andulce. Na hřišti se vydováděly na klouzačce, prolézačkách a na pískovišti. Otužilci a odvážlivci se osvěžili v bazénu. Po příjemně stráveném dopoledni jsme se vrátili do MŠ na oběd.
(Daniela Smetanová)


ZOO Ústí nad Labem - 12. 6. 2013

ZOO Ústí nad Labem, 12. 6. 2013

V pondělí se obě naše třídy vypravily do ZOO. Nejdříve žáci absolvovali výukový program, při kterém si zopakovali znalosti o domácích zvířatech. Pak jsme mašinkou vyjeli do zahrady nahoru, kde se všichni pustili do krmení domácích zvířat a chvíli si pohráli na prolézačkách. Cestou zpět do dolní části zahrady jsme si prohlíželi zvířata. Počasí bylo krásné a tak došlo i na zmrzlinu. Výlet se vydařil a všichni odjížděli spokojení.
(Martina Ševčíková a Ilona Křížová)


Výlet do Srdova - 12. 6. 2013

Výlet do Srdova, 12. 6. 2013

První společný výlet dětí z MŠ se vydařil. Počasí nám přálo a cestu autobusem jsme zvládli bez problémů. Navštívili jsme zoocentrum Srdov. Ti, kteří byli odvážnější, mohli nakrmit a pohladit některá ze zvířat, která zde chovají. Podívali se, jak se krmí malé srnče z láhve pro kojence. Malá kuna, která seděla dětem na hlavě, s nimi laškovala a snažila se ukrást tu nejhezčí čepici. V preparačním muzeu jsme si prohlédli vycpaná zvířata a pozorné děti, které znaly odpověď na otázky, dostaly pohlednici. Výlet některé zmohl natolik, že cestu zpět do MŠ prospali. (Daniela Smetanová)


ŠVP Jiřetín pod Jedlovou - 8. 6. až 15. 6. 2013

ŠVP Jiřetín pod Jedlovou, 8. 6. až 15. 6. 2013

Líbí se mi tady. Máme dobrou vychovatelku Káťu a své jméno "Normandie". Nejvíc mě tady baví večerní programy. Včera byly legrační některé fotky. Počasí není špatné, ale mrzí mě, že jsme se nešli koupat. Mám radost, že byla alespoň "diskoška". Strašně se těším na tu rozlučkovou. Ráda tančím. Je dobré, že jsme byli na výletě. Zaujala mě ta sklárna. Byly tam krásné skleněné výrobky. Koupila jsem něco i pro rodiče. Naše škola v přírodě udělala i soutěž "Packa má hlas". Přihlásila jsem se a skončila jsem v semifinále. Měli to hezky udělané. Tady vaří dobře. Už jsem si i přidala! Nejvíc mi chutná rizoto a ty těstoviny se zeleninou. V jídelně mají velmi hezké ubrusy a záclony. A vůbec, je to tu všechno hezké! Vážně se mi tady líbí. (Tereza Tomanová, 4.B)


ŠVP Varvažov - 31. 5. až 7. 6. 2013

ŠVP Varvažov, 31. 5. až 7. 6. 2013

V pátek 31. května jsme se sešli k odjezdu na školu v přírodě. Naším cílem byl jihočeský Varvažov. Cesta pro všechny celkem rychle utekla, a tak jsme mohli vystoupit v krásném údolí říčky Skalice. Seznámili jsme se s našimi vychovateli a rychle na oběd. Byl pro nás připraven pestrý program a zajímavé úkoly, které jsme s radostí plnili. Jen to počasí nám v prvních dnech nepřálo, a i malá říčka se na nějaký den změnila v divokou řeku. Někteří si dokonce vyzkoušeli na vlastní kůži, jak se máme chovat za mimořádných situací. Zjistili, že rozhodnout v krátké době, co je opravdu důležité a co ne, je nelehký úkol. Přesto nás nic neodradilo a poslední dny jsme si opravdu užili. Pobyt rychle utíkal, poslední čtvrteční diskotéka je u konce a už se těšíme domů. Loučení je těžké, ale my se jistě zase za rok vrátíme. (Lenka Jelínková)


Dětský den v MŠ - 31. 5. 2013

Dětský den v MŠ, 31. 5. 2013

Společně jsme oslavili svátek dětí. Počasí nám sice moc nepřálo, ale my jsme se nedali. Školáci pro malé děti připravili řadu soutěží v obou školních tělocvičnách. Nejvíce se dětem líbily sladké odměny. V mateřské škole nám mezi tím vyrostl velký skákací hrad, kde se děti vyřádily. Nakonec se vydaly na cestu za pokladem. Na této cestě děti čekala řada úkolů, které hravě splnily a poklad si takto zasloužily. (Daniela Smetanová)


Kozákov - 30. 5. 2013

Kozákov, 30. 5. 2013

Hudebně–přírodovědná exkurze do Krásné Lípy a okolí - 18. a 19. 5. 2013

Hudebně–přírodovědná exkurze do Krásné Lípy a okolí, 18. a 19. 5. 2013

V sobotu brzy ráno za deštivého počasí vyrazilo hlavní oddělení Roudnického dětského sboru na vrcholnou akci letošní pěvecké sezóny – XXVIII. festival pěveckých sborů Krásná Lípa 2013. Tohoto festivalového klání se účastnilo 14 sborů různých věkových kategorií. Zpívaly děti z mateřských škol, základních škol, středních škol i „dospěláci“. Pokračování... (Zuzana Zrzavá)


Návštěva galerie - 17. 5. 2013

Návštěva galerie (ŠD), 17. 5. 2013

Roudnická galerie moderního umění připravila akci pro děti a veřejnost s názvem „Galerijní den a noc aneb Od desíti do desíti“. Kromě bohatého celodenního programu jsme se s dětmi, které navštěvují školní družinu, zúčastnili odpolední výtvarné dílny. Témata dílen byla vskutku zajímavá, jako například Svět pod lampou, Proslov v obraze, Stavba krajiny a další, do kterých se děti ochotně a aktivně zapojily. Pracovaly ve skupinách pod vedením studentů Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem a ZUŠ v Roudnici nad Labem. Děti tvořily s velkou chutí a nadšením, což je patrné i z fotodokumentace. K dobré atmosféře přispělo i obzvláště slunné počasí, které umocnilo pocit příjemně stráveného odpoledne. (Petra Kordová)


Galerijní den a noc - 17. 5. 2013

Galerijní den a noc, 17. 5. 2013

Dne 17. 5. 2013 jsme se zúčastnili akce pořádané roudnickou galerií v rámci Galerijního dne a noci. Zapojily se třídy 2. stupně naší školy. Studenti vysokých uměleckých škol nás ochotně provázeli po celé dopoledne. Mohli jsme si vyzkoušet různé výtvarné techniky. Díla, která jsme vytvořili, jsme si odnesli domů. Celý den se vydařil, i počasí nám přálo. Za vše děkujeme třídním učitelkám. (Martina Kupcová, Kateřina Kalíková, Markéta Třešňáková, 9.B)


Dopravní výchova v Litoměřicích - 17. 5. 2013

Dopravní výchova v Litoměřicích, 17. 5. 2013

Šel malíř chudě do světa - 16. 5. 2013

Šel malíř chudě do světa, 16. 5. 2013

I v letošním školním roce se žáci naší školy účastnili soutěží pořádaných Městskou knihovnou Ervína Špindlera a Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem. A velmi úspěšně. Ocenění získali žáci ve všech částech soutěže. Pokračování... (Kateřina Hodková)


Projektový den s květinami - 16. 5. 2013

Projektový den s květinami, 16. 5. 2013

Poslední projektový den letošního školního roku jsme věnovali květinám a bylinám. Děti se seznámily s některými léčivými rostlinami. Ochutnaly lipový čaj, přivoněly k mátě a meduňce. Na vycházce jsme si ukázali kopřivu, vlaštovičník, hluchavku a další. Zasadili jsme semínka řeřichy, sazeničky jahod a přesadili pokojové květiny. Na nástěnce nám rozkvetly ovocné stromy. (Daniela Smetanová)


Orientační běh, mapa Dobříň - 16. 5. 2013

Orientační běh - mapa Dobříň, 16. 5. 2013

Výsledky... (David Mikoláš)

Zayferus - 15. 5. 2013

Zayferus, 15. 5. 2013

Námořnická pohádka - 10. 5. 2013

Námořnická pohádka, 10. 5. 2013

Bublinková show - 7. 5. 2013

Bublinková show, 7. 5. 2013

Dne 7. 5. 2013 nás ve školní družině navštívil kouzelník Robert Navaro se svou milou kolegyní Ingrid. Společně nás vtáhli do světa kouzel, iluzí a zábavné bublinkové show. Při představení byly zapojeny i děti, pomáhaly s kouzly a velice si to užívaly. Byli jsme svědky kouzel s kartami, obrázky, pojídání nafouknutého balónku, nošení skleněných pohárků na hřbetu nože a spousty dalších věcí. Celou dobu nás provázela příjemná hudba. Na řadu přišla okouzlující show s mýdlovými bublinami. Vznikala z nich malá umělecká díla poletující vzduchem, měnící se barvy a tvary. Dokonce jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké to je, být v bublině. Na závěr jsme Roberta s Ingrid odměnili velikým potleskem. (Markéta Štréblová)


Májová pošta - 3. 5. 2013

Májová pošta, 3. 5. 2013

Školní parlament přišel s nápadem, jak legalizovat tak často oblíbené dopisy posílané při vyučování. Poslední dubnový týden mohli žáci vhazovat dopisy do označené schránky umístěné u schodiště před ředitelnou. V pátek 3. 5. 2013 pak tři poštovní doručovatelky – Tereza Hajncová, Martina Sásková a Vendula Řeháková dopisy roztřídily a během dopoledních hodin navštívily jednotlivé třídy a roznesly do pisy adresátům. (Dana Horáková)


Koněpruské jeskyně - 2. 5. 2013

Koněpruské jeskyně, 2. 5. 2013

Tentokrát jsme s naším přírodovědným kroužkem navštívili Koněpruské jeskyně. Celá prohlídka byla doplněna odborným výkladem, a tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Po prohlídce jsme se vydali naučnou stezkou „Zlatý kůň“. Viděli jsme mnoho chráněných rostlin a také velký vápencový lom.
(Gabriela Purchartová)


Čarodějnický den v MŠ - 30. 4. 2013

Čarodějnický den v MŠ, 30. 4. 2013

Návštěva včelína - 24. 4. 2013

Návštěva včelína, 24. 4. 2013

Školní kolo McDonald's Cupu - 19. 4. 2013

Školní kolo McDonald's Cupu, 19. 4. 2013

V pátek 19. 4. 2013 se uskutečnilo ve spolupráci s FK Slavoj Roudnice n. L., zastoupeným panem Vladimírem Betkou, školní kolo McDonald's Cupu, kterého se zúčastnil i žáci prvního stupně. Hrálo se ve dvou skupinách. V první skupině se utkali žáci druhých a třetích tříd, ve druhé skupině žáci čtvrtých a pátých tříd. Po odehrání všech zápasů, kdy družstva hrála systémem každý s každým, byly vyhlášeny výsledky a jednotlivým družstvům byly předány diplomy, věcné ceny a vítězům obou kategorií pohár. V kategorii druhých a třetích tříd bylo pořadí – 3. A, 2. B, 3. B, 2. A, v kategorii čtvrtých a pátých tříd bylo pořadí – 5. B, 4. B, 5. A, 4. A.
Na základě podaných výkonů byli vybráni zástupci obou kategorií, kteří budou reprezentovat naši školu na okrskovém kole, které se uskuteční v pátek 26. 4. 2013 na hřišti Pod lipou. (Jiří Neliba)


Projekt NAŠE DĚJINY V POVĚSTECH ČESKÝCH - duben 2013

Projekt NAŠE DĚJINY V POVĚSTECH ČESKÝCH, duben 2013

Dokumentace (Ivana Nováková)

Orientační běh, mapa Vyšecko - 11. 4. 2013

Orientační běh - mapa Vyšecko, 11. 4. 2013

Výsledky... (David Mikoláš)

Projekt VESMÍR - duben 2013

Projekt VESMÍR, duben 2013

Dokumentace (Milena Hoření)

ZOO Praha - 4. 4. 2013

ZOO Praha, 4. 4. 2013

Dne 4. 4. 2013 jsme se zúčastnili projektového dne v rámci šablon MŠMT s p. učitelkou E. Richtrovou a G. Purchartovou. Skupina 22 žáků odjela do pražské ZOO. Prošli jsme expozice poloopic, opic a lidoopů. Vyslechli jsme zajímavou přednášku a zjistili důležitá fakta o životě, chování, stravování i páření primátů jak v přírodě, tak i v ZOO. Nejvíce nás zaujal pavilon g oril, kde jsme také viděli nový přírůstek gorilí rodinky. (Václav Korda a Tadeáš Brožík, 9.B)


Saxana - 4. 4. 2013

Saxana, 4. 4. 2013

Gotické umění na Ústecku - 2. 4. 2013

Gotické umění na Ústecku, 2. 4. 2013

„Výstavou se Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích snažila nabídnout výběr základních děl gotického umění na Ústecku, především výpůjčkami z Muzea města Ústí nad Labem, dále z Národní galerie v Praze, z majetku Diecéze litoměřické a jejích jednotlivých farností, z Národního památkového ústavu a nakonec bylo vše pochopitelně doplněno uměleckými díly samotné litoměřické galerie. Předpokládáme, že tato výstava, stejně jako všechny ostatní, na nichž pracuje tým odborníků, přispěje k hlubšímu pozná ní gotického umění.“ Pokračování... (David Mikoláš)


Olympiáda OVOV - 22. 3. 2013

Olympiáda OVOV, 22. 3. 2013

V návaznosti na besedu s olympio nikem proběhla na naší škole celodenní akce – školní olympiáda OVOV. V tělocvičnách se během dne vystřídaly děti z druhých až devá tých ročníků. Soutěžily ve čtyřech vybraných disciplínách – driblink, leh-sed, trojskok a hod medicinbalem . Všichni žáci se velice snažili a čekali na výsledkovou listinu, zda nedosáhli medailového místa. Tuto vydařenou sportovní akci určitě příští rok zopakujeme. Pokračování...
(Jana Volfová)


Velikonoční dílna v MŠ - 21. 3. 2013

Velikonoční dílna v MŠ, 21. 3. 2013

Beseda OVOV - 21. 3. 2013

Beseda OVOV, 21. 3. 2013

V rámci plnění OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) byl na naši školu pozván zástupce sportovců s mimořádnými sportovními úspěchy. Pan Pavel Svojanovský dosáhl velkých úspěchů ve veslování a reprezentoval naši vlast na třech olympiádách – v roce 1968 v Mexiku, 1972 v Mnichově, 1976 v Montrealu. Ve svém vyprávění pan Svojanovský přiblížil dětem atmosféru olympiád a tvrdou práci, která k tomuto sportovnímu vrcholu vedla. Celou besedu moderoval regionální zástupce pro OVOV pan Štěpán Janáček. Jako hosté byli přizváni i pan ing. Kaspar za MěÚ v Roudnici a pan Rubeš jako zástupce roudnického sportu. Tato beseda děti příjemně motivovala k výkonům ve školní olympiádě, která se konala druhý den po besedě.
(Jana Volfová)


Projekt POPIS ŽIVOČICHA - 20. 3. 2013

Projekt POPIS ŽIVOČICHA, březen 2013

Dokumentace (Jitka Liscová)

Kouzelnické vystoupení v ŠD - 19. 3. 2013

Kouzelnické vystoupení v ŠD, 19. 3. 2013

Dne 19. 3. 2013 se v naší školní družině konalo kouzelnické představení pro děti. Vystoupil zde kouzelník Marek se svou pomocnicí. Představení bylo vtipné, plné tajemných magických kouzel. Uvítali nás trikem, ve kterém u obyčejných šátků nádherného pestře žlutého papouška. Všichni jsme jen s údivem žasli. Do svých tajemných kouzel zapojil i děti, ty si mohly vyzkoušet trik se spojenými kruhy. Vypadalo to neskutečně, ale trik, jak kruhy spojit a rozpojit, nám byl prozrazen. Děti byly nadšeny a trik opětovně zkoušely. Dále náš zaujaly vyčarované dolary, přestřihnuté duše, neroztržitelné noviny a spousta dalších kouzel. Na závěr jsme byli svědky létajícího stolu a kouzelníka jsme odměnili velikým potleskem. (kolektiv vychovatelek ŠD)


Setkání se spisovatelkou - 4. 3. 2013

Setkání se spisovatelkou, 4. 3. 2013

Projekt VELIKONOCE - březen 2013

Projekt VELIKONOCE, březen 2013

Dokumentace (Ilona Křížová)

Vzpomínky na Londýn - 2012

Vzpomínky na Londýn (2012)

Multipolis - únor až březen 2013

Multipolis, únor-březen 2013

Multipolis je školní metodická pomůcka pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy. Základem projektu je desková hra „Multipolis“ s podtitulem „Přemýšlíme o lidech“. Hra je určena pro 3–5 hráčů a její součástí je 5 sad karet, která každá představuje jeden samostatně hratelný příběh. Hráči postupně řeší herní situace a rozhodují se, jak se zachová jejich postava. Situace nemají vždy jednu „správnou odpověď“, záleží ale na tom, jak dobře hráč poznal ostatní postavy, jejich tajemství, charaktery a touhy. Pokračování... (Johana ELisová)


Masky - 25. 2. 2013

Masky, 25. 2. 2013

Projekt SPORTUJEME RÁDI - 15. 2. 2013

Projekt SPORTUJEME RÁDI, únor 2013

Dokumentace (Martina Ševčíková)

Loutkové divadlo - 13. 2. 2013

Loutkové divadlo, 13. 2. 2013

Setkání v knihovně - 12. 2. 2013

Setkání v knihovně, 12. 2. 2013

Projekt PODNEBNÉ PÁSY - leden 2013

Projekt PODNEBNÉ PÁSY, leden 2013

Dokumentace (Kateřina Hodková)

Ať žijí duchové - 31. 1. 2013

Ať žijí duchové, 31. 1. 2013

Žáci 4. ročníku si zpestřili poslední den 1. pololetí výletem do divadla v Mostě, kde zhlédli divadelní představení nastudované podle oblíbeného televizního filmu „Ať žijí duchové“. Po představení děti netrpělivě očekávaly předávání vysvědčení. Po zaznění studentské hymny nastoupili na podium pan starosta, pan řídící, paní učitelka Pilátová a premiantka třídy z představení.
Při rozdávání vysvědčení jednotlivým žákům zazněla z úst předávajících slůvka pochvaly, povzbuzení k dalším pěkným výsledkům, ale také domluvy ke zlepšení ve 2. pololetí.
Zvláštní poděkování patří rodičům Elišky Medřické, kteří tento výlet zaplatili všem žákům ze 4.A. (Ivana Nováková a Jitka Liscová)


Projektový den v MŠ - 31. 1. 2013

Projektový den v MŠ, 31. 1. 2013

Projektový den na téma voda. Celé dopoledne jsme si povídali o vodě, děti si vyzkoušely, co plave, co se potopí, co se rozpustí, atd. Pozorovaly našeho nového kama ráda ve školce – rybičku Rybíze. Podívaly se na dokument o vodě v pořadu Kostičky a na pohádku o podmořském světě. K tématu jsme společně vytvořili obraz a do sítě chytili několik ryb a dokonce i žraloka. (Daniela Smetanová)


Projekt ANIMALS - 30. 1. 2013

Projekt ANIMALS, leden-únor 2013

Dokumentace (Jitka Liscová)

Divadlo "VeTři" - 28. 1. 2013

Divadlo VeTři, 28. 1. 2013

Dne 28. 1. 2013 na naši školu zavítala Michaela Marková a Vlasta Vébr z divadla „VeTři“. Přijeli k nám, aby žákům prvního a druhého stupně ukázali, jak je důležité učit se a vzdělávat. Za jednu vyučovací hodinu nám předvedli tři scénky. Pokračování... (Martin Czako a Václav Korda, 9.B)


Lyžařský kurz, Hříběcí Boudy - 19. až 26. 1. 2013

Lyžařský kurz - Hříběcí Boudy, 19.–26. 1. 2013

Všechny fotografie

Letošní LVZ do nám dobře známých míst na Hříběcích Boudách v Krkonoších byl obdarován velkou sněhovou nadílkou , mrazivým počasím i spoustou nových zážitků. Využívali jsme obou vleků, které byly k dispozici na našem svahu, tedy toho u chalupy i u Klecandy. Protože letošní partu „lyžníků“ tvořila skupina žáků i instruktorů, kteří spolu v téměř nezměněné podobě jezdí už nejméně 4 roky, fungovali jsme jako jedna velká rodina. Starší a zkušenější organizačně pomáhali na svahui při zábavách večer těm mladším. Pokoj deváťáků například vypadal jako malé nahrávací studio, takže o hudební doplňky v kvalitní formě nebyla při oddechových aktivitách nouze. Dvacet nejzkušenějších lyžařů odjelo se dvěma vedoucími na celodenní lyžování na Bubákov. Večer jsme absolvovali přednášky o nebezpečí hor v podání doktora Navrátila, o činnosti horské služby pracovníka z centra ve Strážném, KRNAPU a o krkonošské lidové slovesnosti v podání pracovníka muzea z Vrchlabí. Samozřejmě jsme absolvovali i sjezdové a běžecké závody. Rádi bychom se do stejných míst vrátili i příští rok, ale noví nájemci rekreačního zařízení nesplňovali naše představy, takže uvidíme, jak vše příští rok dopadne. Každopádně se osvědčilo začínat s lyžařským výcvikem už v pátém/šestém ročníku a v následujících letech opakovat. (Zuzana Zrzavá)


Fotogalerie


2019

2018

2017

2016

2015

2014

-> 2013 <-

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl