ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2012


Vánoční vysvědčení ve 4.A - 21. 12. 2012

Vánoční vysvědčení ve 4.A, 21. 12. 2012

Při letošním rozdávání dárků u vánočního stromečku čekalo žáky 4.A nečekané překvapení. Ve vánočně zabalené krabičce každý našel svou postavičku vyrobenou z vlny i s vysvědčením. Při důkladném prohlédnutí svého vysvědčení se žáci radovali ještě víc, protože všichni dostali samé jedničky. Toto milé „překvápko“ nám všem připravila maminka Vašíka Kubáče, paní Veronika Kubáčová. S nápadem přišel Vašík a šikovné ruce paní Kubáčové dokázaly zhotovit podle loňské společné fotografie třídy naše postavičky. Tímto chceme poděkovat Vašíkovi za skvělý nápad, paní Kubáčové za vyrobení tohoto náročného dárku a rodičům Elišky Medřické, kteří nám každoročně již od 1. třídy přinesou živý vánoční stromek. Ten si s radostí nazdobíme a vytváří nám příjemnou vánoční atmosféru. (Jitka Liscová)


Vánoční zpívání - 19. 12. 2012

Vánoční zpívání, 19. 12. 2012

V tělocvičně se konalo Vánoční zpívání pro žáky prvního stupně naší školy a pozvané předškoláky z roudnických mateřských škol. Připravený program byl pestrý, zpívala Srdíčka, Sluníčka, pásmo básní se zimní tematikou si připravila V.A, dramatizaci dvou pohádek V.B, děvčata z kroužku aerobiku se představila krátkou pódiovou skladbou, prvňáčci nám zahráli na zobcové flétny, dívky z VI.B předvedly cvičení se stuhami. Nakonec jsme si všichni zazpívali společně koledy. (Zuzana Zrzavá)


Vánoční koncert RDS - 13. 12. 2012

Vánoční koncert RDS, 13. 12. 2012

Ve čtvrtek 13. 12. 2012 od 18 hodin se předvedli zpěváci všech oddělení Roudnického dětského sboru v sále Kulturního zařízení města Roudnice nad Labem svým rodičům, prarodičům a známým na tradičním Vánočním koncertu. Celé vystoupení se skládalo ze čtyř bloků. Úvodem se představila Srdíčka ze ZŠ Školní. Pod vedením paní učitelky Martiny Ševčíkové slavila největší úspěch píseň v anglickém originále Sněhulák. Zpěváci ze Sluníček – spojených oddělení ze ZŠ Školní a Jeřábka – zaujali nejvíce písní Zapomětlivá, kterou dramatickým vystoupením doplnili chlapci tohoto tělesa. Uměleckým vrcholem koncertu bylo předvedení repertoáru hlavním oddělením sboru, které pod vedením manželů Zrzavých k doprovodu koled použilo i starý lidový nástroj fanfrnoch. U srdíčka však nejvíce zahřálo závěrečné zpívání koled všemi účinkujícími i přítomnými v sále. (Zuzana Zrzavá)


Vánoční výstava, vernisáž - 10. 12. 2012

Vánoční výstava - vernisáž, 10. 12. 2012

V pondělí 10. 12. 2012 v 10 hodin otevřely svým pěveckým vystoupením, vedeným dr. Zuzanou Zrzavou, výstavu v městské knihovně děti ze Sluníček – přípravného sboru RDS. Dále vystoupili žáci prvního ročníku, kteří se po půlročním cvičení hry na zobcovou flétnu s paní učitelkou Mgr. Ivanou Novákovou představili se dvěma koledami. V provoněném sále plném vánočních perníčků a dárkových předmětů, především z oblasti lidové tvorby, tak všichni účinkující připravili pěknou chvilku pro návštěvníky. Vernisáž otevřela dvoudenní prodejní vánoční výstavu. Na chodbách městské knihovny se představují svými výtvory s vánoční tématikou žáci Základní školy a mateřské školy ve Školní ulici. Prohlídka určitě stojí za to. Nenechte si ji ujít.
(Zuzana Zrzavá)


Vánoční výstava, instalace - 7. 12. 2012

Vánoční výstava - instalace, 7. 12. 2012

Mikulášská nadílka - 5. 12. 2012

Mikulášská nadílka, 5. 12. 2012

Ve středu zavítal do naší školy Mikuláš se svým doprovodem andělů a čertů. První návštěva probíhala v mateřské škole, kde si malí odvážlivci chodili pro balíčky s uhlím, ale i s cukrovinkami. Nechyběly ani slzičky strachu. Dopoledne pak ve velké hudebně žáci přípravné, 1. a 2. třídy přednášeli básničky, zpívali písničky a koledy. Mikuláš s anděly je odměnil sladkostmi. Čerti naopak děti kárali za zlobení a různé prohřešky. Po obědě navštívili ještě družinu. Žáci Činčurová, Kalíková, Brožík, Žák a Hodek se svých rolí zhostili velmi dobře. Předsedkyně ŠP Markéta Voláková zajistila organizaci akce a pořídila z ní fotografie. (Dana Horáková)


Příběhy bezpráví - 21. 11. 2012

Příběhy bezpráví, 21. 11. 2012

Na 774 školách po celé vlasti letos v listopadu odstartoval již 8. ročník programu „Příběhy bezpráví“, který je realizován společností Člověk v tísni a který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
Autoři projektu nabízí každý rok základním a středním školám zdarma jeden film pojednávající o období komunistického Československa, aby tak napomohli zavádění tématu novodobých dějin do škol. Neusilují pouze o pasivní přijímání informací, ale pomocí filmových projekcí, které školy uspořádají, a následných besed s pamětníky, historiky či režiséry se snaží přimět žáky a studenty k přemýšlení a diskusi o stále živé etapě našich dějin. Pokračování...
(David Mikoláš)

>> Přepis diskuse


Projekt VESMÍR - 20. 11. 2012

Projekt VESMÍR, listopad 2012

Dokumentace (Dana Horáková a Eva Richtrová)

Baroko je když... - 15. 11. 2012

Baroko je když..., 15. 11. 2012

Čajové origami - 12. 11. 2012

Čajové origami, 12. 11. 2012

Divadélko Koloběžka v MŠ - 2. 11. 2012

Divadélko Koloběžka v MŠ, 2. 11. 2012

Antika - 2. 11. 2012

Antika, 2. 11. 2012

Druhý listopadový den zavítali žáci 7. ročníku opět do Podřipského muzea, kde je v konferenčním „sálku“ přivítal pan ředitel Martin Trefný. Tentokrát si připravil dvouhodinovou přednášku na téma „Antika“, během níž se zasvěceně rozvyprávěl nejen o kulturních otázkách, ale i v posledních letech oprávněně protěžovaných dějinách každodennosti. V hodinách dějepisu probrané politické dějiny tak rozšířil o velmi zajímavé informace z oblastí výše jmenovaných, přičemž se mu do diskuse podařilo zapojit i leckteré žáky, kteří pohotově reagovali a dokonce sami kladli zvídavé dotazy. Děkujeme panu řediteli Trefnému za podnětné dopoledne a při další přednášce či workshopu se těšíme na viděnou! (David Mikoláš)


Halloween v MŠ - 31. 10. 2012

Halloween v MŠ, 31. 10. 2012

Projekt ÚSTECKÝ KRAJ - říjen 2012

Projekt ÚSTECKÝ KRAJ, říjen 2012

Dokumentace (Ivana Nováková)

Podzimní tvořivá dílna v MŠ - 24. 10. 2012

Podzimní tvořivá dílna v MŠ, 24. 10. 2012

Jak funguje muzeum - 17. 10. 2012

Jak funguje muzeum, 17. 10. 2012

Dobu, kdy návštěvu muzea představovalo více méně korzování mezi vitrínami expozic, naštěstí již odvál čas. Kromě tradičních činností sbírkotvorných, vědeckých a metodických rozvíjí řada muzeí cílevědomě také činnost výchovně-vzdělávací. Ta se projevuje např. pořádáním přednášek, exkurzí nebo zajímavých tematických workshopů. Pozadu v tomto ohledu rozhodně nezůstává ani místní Podřipské muzeum, s nímž naše škola navázala úzkou spolupráci ať už v podobě členství v tzv. muzejně-školské komisi, tak v podobě účasti na četných tvořivých dílnách a přednáškách, které je muzeum po dohodě s panem ředitelem Trefným schopno sestavit tak říkajíc na objednávku. V rámci této kategorie je třeba zmínit 17. října konanou osvětovou besedu na téma „Jak funguje muzeum“. Žáci 6.B a 7.A si z úst pana ředitele vyslechli příběh o „neklidné“ historii městského muzea, v 90 minutách se dozvěděli o jeho funkci, významu a činnostech. Nechyběly ani u publika vždy oblíbené "příhody ze života". Práce muzejníkova je jistě fascinující a možná pro některé z žáků i inspirující v okamžiku, kdy se budou rozhodovat o svém dalším studiu či pracovním zařazení. (David Mikoláš)


Soustředění RDS v Horní Vysoké - 15. až 17. 10. 2012

Soustředění RDS v Horní Vysoké, 15.-17. 10. 2012

Každoročně v podzimních dnech odjíždí hlavní oddělení Roudnického dětského sboru na pracovní soustředění do Horní Vysoké. Mladí právě nastoupivší zpěváci do hlavního sboru se seznamují se svými staršími spoluzpěváky a se skladbami koncertního repertoáru. Všichni společně se pak připravují na vánoční vystoupení. Letos nás čekají 4. V hlavním oddělení v současné době zpívá 47 zpěváků, nových nastoupilo 14. Děti na soustředění zpívají denně s přestávkami 5 hodin. Odpoledne jsme se za krásného počasí byli projít u mauzolea, podařilo se nám najít i pár hub. Večer proběhly společenské hry a jeden dokonce i stezka odvahy, kterou pro nás připravili nejstarší zpěváci. Konala se venku. (Zuzana Zrzavá)


Projekt PODZIM - 13. až 24. října 2012

Projekt PODZIM, 13.-24. října 2012

Dokumentace (Ilona Křížová)

Dopravní hřiště, 4. ročník - 11. 10. 2012

Dopravní hřiště - 4. ročník, 11. 10. 2012

Projekt WANTED - 10. října 2012

Projekt WANTED, 10. října 2012

Dokumentace (Jitka Liscová)

Orientační běh, mapa Zavadilka - 4. 10. 2012

Orientační běh - mapa Zavadilka, 4. 10. 2012

Čtení v knihovně - 1. 10. 2012

Čtení v knihovně, 1. 10. 2012

Zvykáme si na školu - září 2012

Zvykáme si na školu, září 2012

Už měsíc chodí prvňáčci do školy. Jsou to školáci se vším všudy. Dostávají úkoly, nosí svačiny, mají rádi tělocvik a dovedou i zlobit.
Na školu si zvykli rychle. Společně hodně malujeme a stříháme. Dá to hodně práce stříhat podle předkreslené čáry. Ne vždy se to podaří, ale cení se snaha a tu prvňáčci mají. Jsou mezi nimi šikulky a jejich práce jsou moc pěkné.
Už vědí, jaké učebnice si připravit na český jazyk nebo na matematiku. Umí přečíst několik písmen a vyhledají je v textu. Také pěkně vytleskají slabiky a určí jejich počet. Učíme se odpovídat celou větou a vyprávění pohádek v jejich podání je jedinečný zážitek. V matematice vědí, co znamená znaménko „je větší, je menší, rovná se“. Sčítají a odčítají do čtyř. Učíme se psát krasopisně sloupečky. Tam jsou určité rezervy, ale časem to určitě vylepšíme.
Musím své žáčky pochválit. Snaží se a je radost sledovat, jak se učí písmena i číslice. Všichni se společně těšíme, až přečteme první slovo. (Ilona Křížová)


Slavnostní otevření mateřské školy - 11. 9. 2012

Slavnostní otevření mateřské školy, 11. 9. 2012

Zápis do mateřské školy - 31. 8. 2012

Zápis do mateřské školy, 31. 8. 2012


*******


Realizace vestavby MŠ, 29. 8. 2012

Realizace vestavby MŠ, 29. 8. 2012
Realizace vestavby MŠ, 20. 8. 2012

Realizace vestavby MŠ, 20. 8. 2012
Realizace vestavby MŠ, 7. 8. 2012

Realizace vestavby MŠ, 7. 8. 2012
Realizace vestavby MŠ, 31. 7. 2012

Realizace vestavby MŠ, 31. 7. 2012
Realizace vestavby MŠ, 24. 7. 2012

Realizace vestavby MŠ, 24. 7. 2012
Realizace vestavby MŠ, 17. 7. 2012

Realizace vestavby MŠ, 17. 7. 2012
Realizace vestavby MŠ, 11. 7. 2012

Realizace vestavby MŠ, 11. 7. 2012
Realizace vestavby MŠ, 3. 7. 2012

Realizace vestavby MŠ, 3. 7. 2012
Realizace vestavby MŠ, 27. 6. 2012

Realizace vestavby MŠ, 27. 6. 2012
Realizace vestavby MŠ, 21. 6. 2012

Realizace vestavby MŠ, 21. 6. 2012

*******


Loučení s deváťáky - 29. 6. 2012

Loučení s deváťáky, 29. 6. 2012

Orientační běh, mapa Hlubák - 21. 6. 2012

Orientační běh - mapa Hlubák, 21. 6. 2012

Čtvrteční dusné a občasně zachmuřené odpoledne se neslo ve znamení pro tento školní rok posledního orientačního běhu, organizátory situovaného do nově zmapované lokality „Hlubák“ pod Hostěrazem. Účast škol byla zřejmě vlivem probíhajících pedagogických rad poněkud skromnější, svou roli sehrál pravděpodobně i nezadržitelně se blížící konec školního roku. I naše škola vyslala pouze deset závodníků, kteří však dokázali zabodovat a ukázat, že zde rozhodně nebyli jen do počtu. V kategorii D7 zvítězila Nela Kyselová a na 3. místě se umístila Renata Kalivodová. V kategorii D9 jsme zaznamenali také úspěch v podobě 1. místa (Vendula Řeháková) a 3. místa (Tereza Hajncová). Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vyhlašování výsledků Poháru mládeže, kdy Nela Kyselová triumfovala 1. místem ve své kategorii.
Všem závodníkům též jménem paní učitelky Jany Volfové ze srdce děkuji za účast a reprezentaci školy a v příštím školním roce, pokud se bude „orienťák“ konat i nadále, se těším na shledanou! (David Mikoláš)


Projekt OCHRANA PŘÍRODY, KLENEČ - 19. 6. 2012

Projekt OCHRANA PŘÍRODY - KLENEČ, 19. 6. 2012

Dokumentace (Kateřina Hodková)

Tvoření na zámku - 18. 6. 2012

Tvoření na zámku, 18. 6. 2012

Exkurze za ochranou ŽP - 13. 6. 2012

Exkurze za ochranou ŽP, 13. 6. 2012

13. června 2012 se třídy 8.B a 9.A vypravily společně s Mgr. Jitkou Vyoralovou a Mgr. Danou Horákovou na exkurzi do Lovosic.
Zahájením exkurze byla vodní elektrárna v Píšťanech-Lovosicích, která byla dokončena koncem léta 2010. Náklady na tuto stavbu byly okolo 270 milionů korun. Elektrárna má 4 Kaplanové turbíny a vybudovala ji firma RenoEnergie na více než dvoumetrovém spádu labského jezu. Nyní je v provozu druhým rokem. Žáci se seznámili s jejím provozem a údržbou.
Potom jsme se autobusem přemístili do firmy BEC odpady s.r.o., která sídlí v Prosmykách. Firma působí v oboru nakládání s odpady a ochrany životního prostředí, technických a ekologických služeb. Zabývá se nejen svozem bioodpadu, ale také svozem gastroodpadu. Žáci měli možnost vidět třídicí linku, na níž pracovalo 6 zaměstnanců, kteří třídili např. plastové láhve podle barvy. Viděli také sběrný dvůr, celou pouť odpadků a samozřejmě také konečný výsledek jejich dotřídění. Dozvěděli se, co všechno lidé vyprodukují jako odpad a jaké to má dopady na životní prostředí. Uvědomili si, že třídění má smysl!
Pro třídu 9.A byla tato exkurze poslední společnou na základní škole, avšak žáci 8.B se mohou těšit na další podobné exkurze v příštím roce.
(Kristýna Havlišová, 9.A)


Záhadný poklad - 13. 6. 2012

Záhadný poklad, 13. 6. 2012

Letiště a Muzeum Kbely - 6. 6. 2012

Letiště a Muzeum Kbely, 6. 6. 2012

Škola v přírodě Varvažov - 1. 6. až 8. 6. 2012

Škola v přírodě Varvažov, 1. 6.-8. 6. 2012

Celotýdenní program se jmenoval CESTA KOLEM SVĚTA.
Vychovatelé vymysleli nemálo zábavných her. Měli jsme olympiádu v Řecku, stezku odvahy po stopách Yettiho (Himaláje), život podle Indiánů a často jsme chodili do lesa (Evropa). Bodovali nám úklid v na chatkách. Nejlepší byli překvapivě kluci.
Každý den přinesl vyhodnocení soutěží. Třída 4.A nalepovala lepítka na globus, který jsme nakonec dostali na památku.
Třetí třídy měli jiné vychovatele. S nimi se učili píseň ABENÝNO.
Za všechny hry vděčíme Evě, která týden vedla, Máje, Pétě, Báře a Davidovi, kteří pro nás hry připravili a hlídali nás. Nesmíme zapomenout na Jáju, která léčila naše bolístky. Určitě mluvím za všechny, když řeknu, že se všem týden moc líbil. (Aneta Nováková, 4.A)


Lidové motivy Karla Rozuma - 30. 5. 2012

Lidové motivy Karla Rozuma, 30. 5. 2012


Jirkovská srdíčka - 27. 5. 2012

Jirkovská srdíčka, 27. 5. 2012

Celoroční práce Roudnického dětského sboru – hlavního oddělení - byla završena účastí na festivalu dětského sborového zpěvu v Jirkově – Jirkovská srdíčka 2012. Děti měly obohacený program v sobotu dopoledne návštěvou zámku Jezeří, kde po zazpívání Kopřivovy skladby Salve Regina dostaly nabídku ke koncertování na zámku o Vánocích. Památka se dostává z ruin, na poslední chvíli unikla zničení. Měla ji pohltit těžba hnědého uhlí. Sobotní odpoledne bylo plné dětského sborového zpívání. Pokračování... (Zuzana Zrzavá)


Najdi, co hledáš! - 22. 5. 2012

Najdi, co hledáš!, 22. 5. 2012

Žáci základní školy Školní v Roudnici nad Labem zabodovali v soutěži „Najdi, co hledáš!“ Je to vědomostní soutěž. Může doplnit výuku informačních technologií a počítačových dovedností na druhém stupni základních škol. Soutěžit mohou pouze třídní kolektivy s maximálním počtem 25 žáků. Soutěž má za cíl zdokonalit a podpořit znalosti využívání Internetu. Pokračování...
(Monika Rosová, Michaela Klímová, 9.A)


Jarní koncert RDS - 21. 5. 2012

Jarní koncert RDS, 21. 5. 2012

V pondělí 21. 5. 2012 se uskutečnil Jarní koncert Roudnického dětského sboru v sále Řípu, Kulturního zařízení města Roudnice nad Labem. Během hodinového koncertu se představilo se svým programem přípravné oddělení Srdíčka, přípravné oddělení Sluníčka a hlavní oddělení Roudnického dětského sboru. Děti zpívaly pod vedením sbormistrů Ivany Novákové, Zuzany a Jiřího Zrzavých, na klavír doprovázeli Zuzana a Jiří Zrzavých. Zpěváci předvedli úpravy lidových a populárních písní, zazpívali i skladby starých mistrů. Vyřazeny ze sborových řad byly i tři zpěvačky devátých ročníků, s nimiž jsme se slavnostně rozloučili. Umělecká úroveň celého koncertu odrazila celoroční úsilí všech zúčastněných v nácviku skladeb a profesionálního vystupování. (Zuzana Zrzavá)


ICT ve škole - 9. 5. 2012

ICT ve škole, 9. 5. 2012

Lesní školka Vědomice - 2. 5. 2012

Lesní školka Vědomice, 2. 5. 2012

Dne 2. 5. 2012 jsme se vydali autobusem do Vědomic. Ze zastávky jsme šli k lesní školce. Tam se nám dostalo milého uvítání. Děti se rozběhly po areálu a plnily úkoly. Malovaly rostliny a zapisovaly si jejich názvy. Další měřily záhony, na kterých se pěstují rostliny, aby vypočítaly jejich obvod a obsah. Tak si procvičily matematiku v praxi. Na závěr si žáci zakoupili rostlinky, o které se budou starat doma. Cestou zpět jsme se zastavili v lese, kde všichni z přírodního materiálu stavěli domečky. Tato činnost je velmi bavila a projevila se jejich fantazie a šikovnost. Zpáteční cestu jsme zvládli pěšky až k naší škole. Počasí nám přálo, děti byly spokojené. Výlet se nám vydařil a děti se ještě dověděly spoustu věcí o rostlinách a jejich pěstování. Ve škole jsme obrázky vystavili, žáci napsali krátké slohové cvičení o tom, kde byli a co tam bylo k vidění. Vše jsme vystavili na chodbě školy. Na závěr musím poděkovat paní Bačkádyové, která se nás v lesní školce ujala a odpovídala dětem na dotazy ohledně názvů rostlin i jejich správného pěstování.
Přála bych si, aby děti měly hezký vztah k přírodě a dokázaly poznat a pojmenovat stromy a rostliny, které nás obklopují. Bohužel to dnes už není tak samozřejmé. (Ilona Křížová)


Botanická zahrada v Praze - 2. 5. 2012

Botanická zahrada v Praze, 2. 5. 2012

S velkou radostí jsme 2. května podnikli exkurzi do pražské botanické zahrady. Nejdříve jsme navštívili japonskou zahradu, ve které většina rostlin zrovna kvetla. Byla to pěkná podívaná.
Potom jsme se přemístili do skleníku Fata Morgana. Tropický skleník se nachází na prosluněném svahu trojské stráně. Jde o moderní stavbu s neobvyklým esovitým půdorysem, která je zapuštěna do skalnatého terénu. Skleník je rozdělen do tří částí, které se liší teplotou a vlhkostí vzduchu. V první subtropické části jsme viděli mnoho druhů palem a kvetoucích kaktusů. V druhé části, která byla uzpůsobena jako deštný prales, jsme obdivovali mnoho druhů motýlů, liány, lekníny a také banánovníky. V poslední vysokohorské části deštného lesa nás nejvíce zaujaly různé druhy masožravek.
Tato exkurze s paní učitelkou Veltruskou byla stejně jako předešlé velice zajímavá a poučná. Už se těšíme, kam se vypravíme příště.
(Jan Hurák, Lukáš Hodek, 6.B)


Čarodějnický rej - 30. 4. 2012

Čarodějnický rej, 30. 4. 2012

Během první a druhé hodiny jsme měli soutěž, kdo namaluje nebo vytvoří nejošklivější čarodějnici. Bylo to super, z naší třídy vyhrály Tereza Husáková, Nikola Štichhauerová a Aneta Nováková. Třetí hodinu byla diskotéka. Během ní jsme vytvořili nejdelšího hada z čarodějnic a utvořili první školní rekord v počtu zúčastněných čarodějnic. Bylo jich 141. Čtvrtou a pátou hodinu probíhala „TŘÍDNÍ MISS ČARODĚJNICE NEBO ČARODĚJ“. Kdo se chtěl zúčastnit, musel ukázat kouzlo. Nemuselo být opravdické, prostě jen ukázat, jak umí kouzlit, projít se po třídě a prozradit své čarodějnické jméno. V naší třídě se na 3. místě umístila Aneta Nováková, na 2. místě se umístil Michal Chládek a na 1. místě se umístila čarodějnice Violka – Zdena Čechová. (Tereza Liscová, 4.A)


Gotická desková malba - 24. 4. 2012

Gotická desková malba, 24. 4. 2012

Není týden, kdy by na můj pracovní email nepřišla nějaká zajímavá nabídka edukačního programu. Z těch nejčerstvějších si namátkou vzpomenu třeba na vzdělávací školní výlet do Národního technického muzea nebo vědomostní soutěž státního zámku Libochovice „S pozorností nejdál dojdeš“. Vybírat je jistě z čeho, účast je pak záležitostí úpravy časového harmonogramu výuky a hlavně uvolněných financí ze strany rodičů. Jistou skupinu možných mimoškolních výukových aktivit tvoří akce, na které narazíte více méně náhodou. Patří k nim i v nadpisu uvedená a na objednávku odborníkem komentovaná „Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách“, konající se od února do května v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Pokračování... (David Mikoláš)


Projekt VODNÍK - 19. 4. 2012

Projekt VODNÍK, duben 2012

Dokumentace (Jitka Liscová)

Dentální hygiena - 12. 4. 2012

Dentální hygiena, 12. 4. 2012

Velikonoční zajíček - 4. 4. 2012

Velikonoční zajíček, 4. 4. 2012

Ve středu 4. 4. 2012 si zástupci školního parlamentu a někteří žáci z 9.A připravili pro 1. až 4. třídy akci nazvanou Velikonoční zajíček. Pětičlenná družstva se vydala v areálu školy po stopách papírových zajíců. Na 12 stanovištích plnili žáci různé úkoly. Za své dovednosti a znalosti byli děti odměněny body zapsanými do kartiček. V cíli jim starší spolužáci body sečetli a nejlepší družstva z jednotlivých ročníků byla odměněna sladkostmi.
(Dana Horáková)


Den s handicapem - 3. 4. 2012

Den s handicapem, 3. 4. 2012

Rukodělná praktika - březen až duben 2012

Rukodělná praktika, březen-duben 2012

Během školního roku 2011/2012 se žáci v rámci předmětu Rukodělná praktika zúčastnili několika workshopů v Podřipském muzeu a navštívili výtvarné dílny DDM Trend. Výrobky ukázaly dětem nové možnosti užití materiálů a v řadě případů pak posloužily jako dárky rodinným příslušníkům. Žáky akce zaujaly a doufám, že i v budoucnu budou nově nabytých zkušeností využívat v rámci vlastního tvoření. (Lenka Ekrtová)


Projekt VESMÍR - březen 2012

Projekt VESMÍR, březen 2012

Dokumentace (Ivana Nováková)

Návštěva Planetária v Praze - 12. 3. 2012

Návštěva Planetária v Praze, 12. 3. 2012

Dne 12. 3. 2012 se žáci třetích tříd vydali na výlet do Planetária v Praze. Protože v hodinách prvouky probírali planety, Slunce a povídali si o Vesmíru, chtěli se dozvědět ještě něco nového. V Planetáriu nás přivítali pracovníci, kteří velice dobře zvládli organizaci tak velkého počtu dětí. Odložili jsme si batůžky, bundy a už jsme seděli ve velkém sále Planetária. Když se zhaslo, na obloze se objevilo velké množství hvězd. Celé promítání nám komentoval pán, který velice zajímavě povídal o všech planetách, Slunci, oběžné dráze, ale také nezapomněl na velice zajímavé povídání o výletech do Vesmíru a kosmonautech. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí, ale také jsme si něco zopakovali. Po představení jsme si prohlédli výstavu a nejvíce nás zaujala maketa černé díry. I když bylo v Planetáriu na co se dívat, autobus už čekal a museli jsme se vrátit do školy. Výlet se líbil a možná zase někdy do Planetária zavítáme. (Jitka Liscová a Ivana Nováková)


Projekt ROZVOJ PRŮMYSLU V ROUDNICI NAD LABEM - únor až červen 2012

Projekt ROZVOJ PRŮMYSLU V ROUDNICI NAD LABEM, únor - červen 2012

Dokumentace (David Mikoláš)

Bruslení 3. ročníku - únor až březen 2012

Bruslení 3. ročníku, únor - březen 2012

Naši „třeťáci“ vyměnili po skončení plaveckého výcviku plavky za brusle a po jarních prázdninách vyrazili na zimní stadion zdokonalovat se v bruslení. Hodiny bruslení se letos opět vydařily, každý se zdokonalil a získal větší jistotu. Teď nás ale sluníčko a jarní počasí vyžene spíše ven na hřiště, proto brusle odložíme do skříně a vytáhneme opět až v zimě.
(Jitka Liscová a Ivana Nováková)


Odpoledne s živým velbloudem - 5. 3. 2012

Odpoledne s živým velbloudem (ŠD), 5. 3. 2012

Architektura 20. století - 24. 2. 2012

Architektura 20. století, 24. 2. 2012

V říjnu 2011 se žáci 9. ročníku zúčastnili první části doprovodného edukačního programu „Šumná Roudnice“, sestaveného kurátorkou Galerie moderního umění Andreou Turjanicovou. Byla zaměřena především na architekturu přelomu 19. a 20. století. Druhou část, která obsáhla architekturu od (české) moderny a kubismu počínaje, po postmodernu konče, jsme naplánovali na konec prosince, nicméně z organizačních důvodů ji v tomto termínu nebylo možno zrealizovat. Nakonec jsme se dohodli na jejím přesunutí z galerie do budovy školy s tím, že zachováme osvědčenou koncepci i harmonogram. Paní Turjanicovou, toho času na mateřské dovolené, vystřídal pan Jan Zrzavý, student architektury, s nímž jsme úspěšně spolupracovali již minule. Pokračování... (David Mikoláš)


Projekt UČENÍ U ČTVRŤÁKŮ TROCHU JINAK - leden až únor 2012

Projekt UČENÍ U ČTVRŤÁKŮ TROCHU JINAK, leden - únor 2012

Dokumentace (Kateřina Hodková)

Den masek - 21. 2. 2012

Den masek, 21. 2. 2012

Na závěr masopustu jsme na naší škole uspořádali DEN MASEK. Kdo chtěl, mohl přijít v libovolné masce. Všechny zúčastněné masky se pak sešly 3. vyučovací hodinu ve velké tělocvičně, kde si za doprovodu hudby mohly zatančit. Nechyběla dobrá nálada, spousty legrace a překvapení, kdo se za maskou skrývá. Tato akce se konala na naší škole poprvé a určitě si ji v budoucnu zopakujeme. (Dana Horáková)


Duhová pohádka - 30. 1. 2012

Duhová pohádka, 30. 1. 2012

Plavání 3. ročníku - 27. 1. 2012

Plavání 3. ročníku, 27. 1. 2012

Na závěr masopustu jsme na naší škole uspořádali DEN MASEK. Kdo chtěl, mohl přijít v libovolné masce. Všechny zúčastněné masky se pak sešly 3. vyučovací hodinu ve velké tělocvičně, kde si za doprovodu hudby mohly zatančit. Nechyběla dobrá nálada, spousty legrace a překvapení, kdo se za maskou skrývá. Tato akce se konala na naší škole poprvé a určitě si ji v budoucnu zopakujeme. (Dana Horáková)


Keramický kroužek - 23. 1. 2012

Keramický kroužek, 23. 1. 2012

Quilling Art - 25. 1. 2012

Quilling Art, 25. 1. 2012

Jednou z aktivit, jimiž se Podřipské muzeum snaží oslovit roudnické základní školy, jsou výtvarně zaměřené workshopy. V prosinci uplynulého roku představila MgA. Lucie Kabrlová v rámci doprovodných programů techniku Scrapbooking, tedy „tvoření knih z odpadu“, v lednu letošního roku seznamovala zainteresované žáky s Quilling Artem, čili uměním využívajícím proužky papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného tvaru. Tuto bezesporu zajímavou techniku jsme si nemohli nechat ujít. Namísto středeční výuky ve školní dílně rozvíjela 6.A své dovednosti a fantazie v pracovně muzea. Domnívám se, že práce žáky bavila. Mnozí z nich dokázali během půl druhé hodiny vytvořit velmi pěkné umělecké výrobky.
(David Mikoláš)


Quilling Art - 17. 1. 2012

Quilling Art, 17. 1. 2012

Lyžařský kurz, Hříběcí Boudy - 7. až 14. 1. 2012

Lyžařský kurz - Hříběcí Boudy, 7. - 14. 1. 2012

Všechny fotografie

Ve dnech 7.–14. 1. 2012 absolvovalo 52 žáků, 4 vyučující a 1 lékař lyžařský výcvik na Hříběcích Boudách v Krkonoších. Účastnili se ho žáci IV.–IX. ročníků. Pokročilí se zdokonalili v běžecké i sjezdové technice. Absolvovali celodenní běžecký výlet po hřebenech Krkonoš, kde jim byl odměnou odpočinek na Nové Klínovce a nádherný sjezd až do Lomu, poslední den lyžovali na Bubákově v Herlíkovicích, méně zdatní se zdokonalovali na sjezdovkách a běžeckých trasách v okolí Hříběcích Bud. Největší radost nám udělalo 14 začátečníků, kteří v závěru kurzu bravurně zvládli sjezdové i běžecké závody. Již se těšíme na příští rok. (Zuzana Zrzavá)


Fotogalerie


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-> 2012 <-

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl