ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2011


Projekt VÁNOCE - listopad až prosinec 2011

Projekt VÁNOCE, listopad - prosinec 2011

Dokumentace (Ilona Křížová)

Vánoční výzdoba školy - 22. 12. 2011

Vánoční výzdoba školy, 22. 12. 2011

Vánoční zpívání pro MŠ - 21. 12. 2011

Vánoční zpívání pro MŠ, 21. 12. 2011

Vánoční koncert RDS - 19. 12. 2011

Vánoční koncert RDS, 19. 12. 2011

Dne 19. 12. 2011 od 18.00 hodin se konal Vánoční koncert Roudnického dětského sboru a jeho přípravných oddělení Srdíčka a Sluníčka v kulturním domě Říp. Během více než hodinového pořadu se představili zpěváci od 1. do 8. ročníku ZŠ Školní a ZŠ Karla Jeřábka. Předvedli svým rodičům a známým, co se od září naučili zpívat, provedli vánoční skladby a při závěrečném zpěvu koled bylo na pódiu okolo 90 zpěváčků. Koncert se povedl, sál byl plný a všichni měli radost z dobře předvedené akce. (Zuzana Zrzavá)


Přípravná třída pekla cukroví - 15. 12. 2011

Přípravná třída pekla cukroví, 15. 12. 2011

Jazz a pop - 8. 12. 2011

Jazz a pop, 8. 12. 2011

Dne 8. 12. 2011 navštívil naši školu pan Jakub Hlobil se svým jazzovým triem a pořadem „Vývoj jazzu a popu od 50. let 20. století po současnost“. Toto jazzové seskupení (2 kytary a bicí) se našim žákům představilo poprvé. Vystoupilo s mimořádně zajímavým a dobře sestaveným pořadem, ve kterém se snažilo o maximální interakci mezi hudebníky a žáky. Ti byli zapojováni formou praktických rytmických ukázek přímo do hudebního dění. Nechyběl ani prostor pro dotazy diváků a ukázka základních efektů používaných při hře na elektrickou kytaru. Soubor nás provedl historií moderní populární hudby s důrazem na jazzovou oblast a předvedl autentické živé hudební vystoupení, které se líbilo žákům i vyučujícím. (Miroslav Novák)


Revitalizace školní dílny u konce - 8. 12. 2011

Revitalizace školní dílny u konce, 8. 12. 2011

V závěru letošního roku jsme završili naše dvouleté úsilí směřující k vytvoření moderního a plně funkčního zázemí školní dílny. Celý projekt jsme rozdělili do dvou fází. První fáze, která zahrnovala především výměnu pracovních stolů, svěráků a židlí a která byla zrealizována v únoru 2010, byla financována z vlastních zdrojů. K uskutečnění druhé fáze nám významně pomohl příspěvek firmy Holcim, který jsme vysoutěžili v rámci její „Regionální ceny pro život“. Pokračování... (David Mikoláš)


Pes, přítel člověka - 5. 12. 2011

Pes - přítel člověka, 5. 12. 2011

Mikuláš, akce školního parlamentu - 5. 12. 2011

Mikuláš - akce školního parlamentu, 5. 12. 2011

V pondělí 5. 12. 2011 navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou čertů a andělů. Žáci z přípravné třídy a žáci 1., 2. a 3. ročníku postupně přednášeli básničky, zpívali písničky a řešili hádanky. Děti byly odměněny různými sladkostmi. Po obědě zavítal Mikuláš také do školní družiny. Akci hlavně připravovaly a zajišťovaly Adéla Kubešová a Markéta Voláková. Dále jim pomáhali L. Hodek, K. Holá, M. Ortbauer, M. Kuchař a P. Kotlár.
(Dana Horáková)


Adventní věnce - 24. 11. 2011

Adventní věnce, 24. 11. 2011

Projekt LES - 18. až 28. 11. 2011

Projekt LES, 18. - 28. 11. 2011

Dokumentace (Ilona Křížová)

Soustředění RDS v Horní Vysoké - 15. až 17. 11. 2011

Soustředění RDS v Horní Vysoké, 15. - 17. 11. 2011

V úterý odpoledne 15. 11. 2011 odjelo 43 zpěváků hlavního oddělení Roudnického dětského sboru společně se svými sbormistry Zuzanou a Jiřím Zrzavých na podzimní pracovní soustředění do rekreačního zařízení Zdravotník v Horné Vysoké. Cílem tohoto soustředění bylo začlenit 18 nových zpěváků, kteří přešli do hlavního oddělení z přípravných Sluníček, nebo se do sboru přihlásili teprve v září. Bylo nutno naučit se část kmenového repertoáru, přezkoušet ze znalostí nováčky a především připravit program pro nadcházející vánoční akce a koncerty. Během soustředění se dotvářel i kolektiv, k čemuž přispěly sportovní a společenské hry v oddechových časech odpoledne a večer. Spokojení z odvedené práce a unavení z náročného pobytu jsme se večer 17. 11. vrátili domů. (Zuzana Zrzavá)


Divadlo Rozmanitostí, Most (3. ročník) - 11. 11. 2011

Divadlo Rozmanitostí - Most (3. ročník), 11. 11. 2011

Exkurze do Ústavu experimentální botaniky - 2. 11. 2011

Exkurze do Ústavu experimentální botaniky, 2. 11. 2011

Třída 8.B ze ZŠ Školní se zúčastnila dne otevřených dveří v Ústavu experimentální botaniky v Praze, kde si prohlídla celkem pět laboratoří. První laboratoř se zabývala fotosyntetickými pigmenty, druhá experimenty na rostlinách, třetí viry a parazity, čtvrtá chorobami rostlin a pátá stresem rostlin. Pokračování... (Alžběta Sedláčková a Klára Krolopová, 8.B)


Do Galerie za architekturou - 21. 10. 2011

Do Galerie za architekturou, 21. 10. 2011

Každoročně oslovuje roudnická Galerie moderního umění školy svým programem výstav a doprovodných edukačních programů. Kupříkladu oblíbenou „Galerijní noc“ netřeba představovat. V letošním roce mě zaujal program paní kurátorky Andrey Turjanicové, který nazvala „Šumná Roudnice“. Inspirací se jí jistě stala street-movie režiséra Radovana Lipuse a architekta Davida Vávry „Šumná města“. Mimochodem dle mého soudu velmi zdařilý projekt, škoda že již ukončený.
Doprovodný edukační program „Šumná Roudnice“ si klade za cíl seznámit žáky s architekturou našeho města v časovém rozmezí od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Neváhal jsem a nabídku jsem ihned využil. Po vzájemné domluvě byl program doladěn a rozdělen na dvě části: 1) neostyly a secese, 2) moderní architektura. Obě setkání se skládají z přednášky, diskuse s architektem a procházky po vytipovaných stavbách. Pokračování...
(David Mikoláš)


Prezident Václav Klaus v Roudnici n. L. - 18. 10. 2011

Prezident Václav Klaus v Roudnici n. L., 18. 10. 2011

Během své návštěvy Ústeckého kraje zavítal prezident Václav Klaus se svou chotí také do našeho města. Přivítat ho přišly vybrané třídy, které se účastnily výtvarné soutěže „Namaluj roudnický zámek“. Sešla se spousta pěkných výtvorů, vyhrát mohl ale jen jeden. Z naší školy byl vybrán obrázek Anety Novákové, žákyně 4.A, která ho šla osobně panu prezidentovi a jeho choti předat. Ostatní obrázky budou zdobit chodbu Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. (Kateřina Hodková)


Projekt ROUDNICE NAD LABEM, NAŠE MĚSTO - 17. až 25. 10. 2011

Projekt ROUDNICE NAD LABEM - NAŠE MĚSTO, 17. - 25. 10. 2011

Dokumentace (Ivana Nováková)

Projekt PODZIMNÍ MUŽÍK - říjen 2011

Projekt PODZIMNÍ MUŽÍK, říjen 2011

Dokumentace (Jitka Liscová)

Projekt PODZIM - 7. až 20. 10. 2011

Projekt PODZIM, 7. - 20. 10. 2011

Dokumentace (Jitka Liscová)

Výlet do planetária v Praze - 5. 10. 2011

Výlet do planetária v Praze, 5. 10. 2011

Výlet do vesmíru - 28. 9. 2011

Výlet do vesmíru, 28. 9. 2011

Dne 28. 9. 2011 pořádal Dům Josefa Hory v Dobříni, Obec Dobříň a Společnost Podřipské muzeum vyhlášení výsledků 9. ročníku literární soutěže dětí a mládeže Podřipska s tématem „Výlet do vesmíru“. Tato akce probíhala ve dvoře rodného statku Josefa Hory v Dobříni. S pojednáním o Janu Nerudovi vystoupil Doc. Josef Peřina, o kulturní zpestření předávání cen se postaralo hlavní oddělení Roudnického dětského sboru pod vedením manželů Zrzavých. Prosluněné sváteční odpoledne a setkání s potomky významného českého básníka obohatilo kulturní rozhled našich zpěváků. Vystoupení se povedlo a bylo odměněno nejen potleskem po každé písni, ale v závěru i chutnými koláčky, které dostal každý ze zúčastněných zpěváků. (Zuzana Zrzavá)


Tyfloservis - 19. 9. 2011

Tyfloservis, 19. 9. 2011

Navštívili jsme centrum Tyfloservis, které se stará o slepé a slabozraké klienty. Naši žáci si mohli vyzkoušet pohyb v neznámé místnosti s klapičkami na očích, pohyb s vodícím psem, četbu slepeckého písma, pohyb se slepeckou holí a naučili se orientovat v kuchyni slepce. Vyslechli jsme dojemné příběhy lidí, kteří ztratili zrak, naučili jsme se, jak pomoci slepým lidem na ulici. Lanovkou jsme dojeli na Větruši, kde nás zaujalo popraviště ze 14. století a přírodní bludiště. (Eva Richtrová a Gabriela Veltruská)


Výstup na horu Říp - 15. 9. 2011

Výstup na horu Říp, 15. 9. 2011

Využili jsme krásných zářijových dnů a vyrazili na pěší výlet na horu Říp. Nutno podotknout, že pro některé to byl prvovýstup. Cesta byla dlouhá, pro některé velmi dlouhá, proto jsme si ji zpestřili různými úkoly. Měřili jsme obvody stromů, počítali stromy v aleji, pátrali, komu je zasvěcena kaplička na Řípu a jakou má naše památná hora nadmořskou výšku. Sbírali jsme listy ze stromů a některé z nich použili ve škole do herbáře. Výlet se nám vydařil. (Kateřina Hodková)


Projekt HRADY A ZÁMKY - 5. až 26. 9. 2011

Projekt HRADY A ZÁMKY, 5. - 26. 9. 2011

Dokumentace (Ilona Křížová)

Loučení s 9. ročníkem - 30. 6. 2011

Loučení s 9. ročníkem, 30. 6. 2011

Hurá na prázdniny - 24. 6. 2011

Hurá na prázdniny, 24. 6. 2011

V pátek 24. 6. 2011 žáci 1.–3. ročníku vyrazili na akci pořádanou Městským úřadem v Roudnici nad Labem s názvem „Hurá na prázdniny“. Po celé dopoledne byl pro děti připraven bohatý program. Mohly se podívat na šermířské představení, výcvik psů, seznámit se s technikou Městské policie a hasičů. Největším zážitkem byl skákací hrad a trampolína. V druhé části dopoledne nechyběl ani kouzelník, žonglér, pohádka a dokonce přijel zatančit i Michael Jackson. Počasí přálo po celou dobu akce. (Ivana Nováková)


Projekt KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU - březen až červen 2011

Projekt KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU 1948-1989, březen - červen 2011

Dokumentace (David Mikoláš)

Plavební komory - 23. 6. 2011

Plavební komory, 23. 6. 2011

Třída 5.B ze ZŠ Školní v Roudnici n. L. se v rámci branného dne zúčastnila exkurze do plavebních komor a do řídícího střediska Velín. Tématem bylo, jak se zachovat v extrémních situacích, konkrétně při povodních, co všechno dokáže ničivá síla vody a jak člověk může tuto sílu usměrňovat a využívat. Součástí exkurze byl i popis technického vybavení plavebních komor a ukázka proplutí nákladního remorkéru. (Eva Richtrová)


Zoopark Zelčín - 22. 6. 2011

Zoopark Zelčín, 22. 6. 2011

Ve středu 22. 6. 2011 jsme se probudili do deštivého rána, ale při odjezdu od školy se na nás již usmívalo sluníčko. Na farmě nás přivítali s úsměvem a hned rozdělili do dvou družstev. První družstvo začalo jízdou na koních a prohlídkou stájí a zvířat. Druhé družstvo nastoupilo na plnění soutěžních úkolů, za které žáci dostávali body, které se na konci výletu sečetly. Vítězové z obou družstev byli odměněni zmrzlinovým pohárem. Závěrečnou sladkou tečkou byla pro všechny děti palačinka. (Jitka Liscová a Ivana Nováková)


2.A na Letním jarmarku - 17. 6. 2011

2.A na Letním jarmarku, 17. 6. 2011

Třída 2.A se poprvé zúčastnila jarmarku školy se svým prodejním stánkem. Maminky dětí nás inspirovaly svými nápady na výrobky, které jsme zhotovili a prodávali. Některé maminky dodaly do stánku i své výrobky zhotovené doma se svým druhákem. Počasí v den jarmarku přálo, a tak se podařilo prodat všechny výrobky.
Poděkování Denisce Karlové a jejím rodičům za zhotovení krásného poutače ke stánku, všem rodičům a prarodičům za návštěvu jarmarku a zakoupení našich výrobků. (Jitka Liscová)


Letní jarmark - 17. 6. 2011

Letní jarmark, 17. 6. 2011

Červen bývá ve škole měsícem poměrně hektickým: naplňují se plány, uzavírá se hodnocení, píší se a vyhodnocují evaluační testy, jezdí se na výlety a exkurze, dokončují se či realizují projekty. A právě u té poslední kategorie, reprezentované mj. celoškolními projekty, bych se chtěl krátce zastavit.
Mezi celoškolními projekty se vždy vyjímala akce, pro kterou se vžilo pojmenování „Školní akademie“. Program připravený žáky a učiteli pro rodiče byl vždy úspěšný, nicméně s uzavřením Kina Sokol, kde se vystoupení konala, jsme přišli o kapacitně dostačující prostory. Akademie byla tedy pozastavena, nikoli však nadobro zrušena. Přemýšleli jsme, jak vzniklou mezeru vyplnit. Nakonec jsme se nechali inspirovat jarmarkem. A tak se po několikaměsíčních přípravách zrodil nový celoškolní projekt! Jeho první ročník, který bychom mohli nazvat pilotní, se uskutečnil v exteriérech školy 19. června 2009. Pokračování... (David Mikoláš)


Varvažov - 3. 6. až 10. 6. 2011

Varvažov, 3. 6. - 10. 6. 2011

V pátek 3. 6. 2011 se vydalo 82 žáků naší školy na cestu do Varvažova u Písku. Počasí nám opravdu přálo a program připravený pro děti byl opravdu pestrý a zajímavý. Děti si školu v přírodě užily. Cestovaly světem filmu a jejich aktivity byly tímto směrem zaměřeny. Proběhly tři diskotéky a samozřejmě i tradiční táborák. Na konci vítězné družstvo obdrželo „filmového Oskara“. Tato škola v přírodě rychle uběhla a budeme věřit, že se nám podaří zase někdy vyjet. (Lenka Jelínková)


Projekt MAPA ZAJÍMAVOSTÍ MIKROREGIONU PODŘIPSKO - březen až červen 2011

Projekt MAPA ZAJÍMAVOSTÍ MIKROREGIONU PODŘIPSKO, březen - červen 2011

Dokumentace (David Mikoláš)

ZOO Ústí nad Labem - 9. 6. 2011

ZOO Ústí nad Labem, 9. 6. 2011

Křižanov - 6. až 8. 6. 2011

Křižanov, 6. - 8. 6. 2011

Všechny fotografie

Poslední školní výlet strávili deváťáci ze ZŠ ve Školní ulici na Vysočině v rekreačním středisku DRAK Křižanov. Třídenní pobyt zde měli vyplněný zážitkovým programem, který zajišťovali dva bezvadní profesionální instruktoři Iveta a Met z Centra outdoorových programů. Z nepřeberného množství různých aktivit si žáci nejvíce pochvalovali lanovou dráhu, paintball, aquazorbing a bungee running. Pokračování... (David Mikoláš a Petra Herrmannová)
Křižanov: Úvodní aktivity


Křižanov: Lanová dráha, 1. část


Křižanov: Lanová dráha, 2. část


Křižanov: Aquazorbing

Moravskotřebovské arkády - 21. a 22. 5. 2011

Moravskotřebovské arkády, 21. a 22. 5. 2011

Před závěrem koncertní sezony 2010–2011 se děti hlavního oddělení Roudnického dětského sboru účastnily hudebně poznávacího zájezdu, jehož cílem byly Moravskotřebovské arkády – XI. ročník hudebního festivalu a přehlídky výtvarných prací. Pokračování... (Zuzana Zrzavá)


Setkání s Kanaďany - 18. 5. 2011

Setkání s Kanaďany, 18. 5. 2011

Základní škola ve Školní ulici již pátý rok pravidelně zve na svou půdu rodilé mluvčí z anglicky mluvících zemí a dává tak jedinečnou možnost svým žákům vyzkoušet si komunikaci s cizinci. Letos jsme již přivítali mladou Australanku, která si připravila prezentaci o své zemi a pobesedovala s 9.A a 9.B. Také minulý týden jsme hostili skupinu kanadských studentek. Postupně představily svoji zemi a rodné město, naučily žáky i kanadskou národní písničku a každá z nich se poté věnovala skupince pěti žáků. Sedmáci a osmáci si tak mohli vyzkoušet svoje reakce na běžné otázky o rodině, koníčcích a životě v naší škole. Radost z této akce měli i vyučující angličtiny, kteří viděli a hlavně slyšeli, že se jejich svěřenci ve světě neztratí. (Eva Richtrová)


Zpívání seniorům - 6. 5. 2011

Zpívání seniorům, 6. 5. 2011

V pátek 6. 5. 2011 se přípravné oddělení Roudnického dětského sboru Sluníčka a recitátoři z I. stupně školy vypravili společně do Domova důchodců v Roudnici nad Labem. Ke Dni matek si děti společně se svými vyučujícími připravili pásmo básniček a písniček. Na vystoupení se přišlo podívat na 40 klientů tohoto zařízení. Celé pásmo přijali s vděkem. Ocenili výkony žáků potleskem i závěrečným poděkováním. Setkání bylo velmi poučné i pro „mladé umělce“ naší školy. (Kateřina Hodková)


Technické muzeum - 3. 5. 2011

Technické muzeum, 3. 5. 2011

V úterý dne 3. května 2011 se třídy 6.A, 6.B a 7.B zúčastnily exkurze do znovu otevřeného Národního technického muzea v Praze. Sraz byl stanoven u budovy školy a po osmé hodině jsme odjeli autobusem spolu s paní učitelkou Vyoralovou, Řehákovou a Veltruskou. V muzeu jsme nejdříve zhlédli hlavní halu zabývající se dopravou, která byla přeplněna jak historickými veterány, tak i kousky ze současné doby, kde nás zaujaly staré automobily současných i bývalých prezidentů. Kromě dopravy zde po zrekonstruování přibyly i další expozice, například astronomie, design a architektura či výstavní sál, kde byly vystaveny první televizory, rádia a také stolní hry. I přes nepříznivé počasí, které doprovázel silný déšť, se naučný výlet podařil a všichni odešli domů se spoustou zážitků a novými poznatky. (Alice Činčurová, 7.B)


Stavba pergoly - 1. 3. až 3. 5. 2011

Stavba pergoly, 1. 3. - 3. 5. 2011

V zalesněné části školního dvora bylo vybudováno prostředí, které bude sloužit výchově, vzdělávání i odpočinku. V zákoutí krytém ze dvou stran stěnami školy a z jedné strany stromy vznikla zastřešená pergola s pevnou podlahou, přípojkou vody a elektřiny. Na toho kryté prostranství byly umístěny venkovní sety a tabule. Pokračování... (Zuzana Zrzavá)


Orientační běh Dobříň - 28. 4. 2011

Orientační běh Dobříň, 28. 4. 2011

Kostíci - 27. 4. 2011

Kostíci, 27. 4. 2011

Žáci 3.A se rozhodli účastnit se soutěže o lákavé ceny, kterou vyhlásila firma Danone. Úkolem bylo vyrobit z prázdných kelímků od „jogurtů Kostíci“ něco zajímavého do Kostíkova. Myslím, že se jim Kosťoparta povedla. Podobného názoru byla i porota. Nezískali jsme sice hlavní cenu, ale naše dílo bylo vybráno mezi dalších 10 nejlepších výtvorů. Drobné ceny a umístění naší fotografie na www.kostici.cz v Kostíkově nás potěšilo. (Kateřina Hodková)


Den Země - 19. 4. 2011

Den Země, 19. 4. 2011

DEN ZEMĚ – mezinárodní svátek životního prostředí připadá na 22. duben.
Na naší škole jsme se rozhodli oslavit tento den prakticky. V úterý 19. 4. 2011 školní parlament společně se žáky 8.A připravil pro 1. až 4. třídu DEN S ODPADEM. Na stanovištích v tělocvičnách školy čekaly na žáky různé úkoly. Přitom se využily předměty, které jinak patří do kontejnerů. Žáci třídili odpad podle druhu do kontejnerů. Plastové lahve se změnily v kuželky, nebo zavěšené v brance byly terčem pro střelbu na cíl. Děti se mohly trefovat plastovými víčky do kontejnerů nebo odpadkových košů. Z toaletních ruliček žáci stavěli co nejvyšší pyramidy a komíny. Z novin skládali čepice a lodičky. Za své snažení byli odměněni sladkostmi. (Dana Horáková)


Litoměřická notička - 15. 4. 2011

Litoměřická notička, 15. 4. 2011

V pátek dopoledne se v aule litoměřické základní školy B. Němcové sešlo 15 sborů z okresu Litoměřice. V rámci festivalu Litoměřická notička proběhla dopolední festivalová přehlídka přípravných sborů a mladších školních sborů. Zpěváci se předvedli vzájemně s nacvičeným repertoárem, ocenili se potleskem a sbormistři všech zúčastněných pěveckých těles mohli porovnat svou práci s dětským hlasem. Společně jsme v Litoměřicích strávili krásné zpěvem naplněné dopoledne. (Zuzana Zrzavá)


Velikonoce ve 3.A - 8. až 11. 4. 2011

Velikonoce ve 3.A, 8. - 11. 4. 2011

Návštěva z MŠ - 6. 4. 2011

Návštěva z MŠ, 6. 4. 2011

Ve středu 6. 4. 2011 nás navštívili předškoláci z MŠ Písnička. Děti se podívaly na práci přípravné třídy a její paní učitelky Veroniky Francové. Společně si zacvičili, zazpívali a spočítali několik příkladů. Všichni byli velmi šikovní. Možná se někdo z dětí MŠ Písnička stane našim školákem v nadcházejícím školním roce. (Zuzana Zrzavá)


Den s "Orienťákem" - 31. 3. 2011

Den s Orienťákem, 31. 3. 2011

Projekt BEES - 29. až 31. 3. 2011

Projekt BEES, 29. - 31. 3. 2011

Dokumentace (Eva Richtrová)

Na bruslích - 17. 3. 2011

Na bruslích, 17. 3. 2011

Místo do tělocvičny jsme v měsíci únoru a březnu vyráželi s batohy na zádech na zimní stadion, kde jsme zkoušeli základy bruslení. Někteří žáci již předem pilně trénovali s rodiči na veřejném bruslení, ostatní s tréninkem začali až při našich hodinách. Velká pochvala patří všem žákům za odvahu a píli nebát se stát a jezdit na bruslích. Velké díky také maminkám Nikolky, Gábinky, které nám pravidelně pomáhaly se zavazováním bruslí, p. Horákové za její ochotu vozit dětem batohy od školy k zimnímu stadionu (šlo se nám lehčeji). V příštím šk. roce opět naplánujeme bruslení a budeme s úsměvem zdokonalovat techniku bruslení. (Jitka Liscová)


Projekt DOBA KAMENNÁ - 16. 3. 2011

Projekt Doba kamenná, 16. 3. 2011

Dokumentace (Ilona Křížová)

Koncert RDS a Bohemiachoru - 13. 3. 2011

Koncert RDS a Bohemiachoru, 13. 3. 2011

V neděli 13. 3. 2011 se uskutečnil v Galerii moderního umění Koncert Roudnického dětského sboru a Bohemiachoru. Bohemiachor je pěvecké těleso vytvořené z dospělých zpěváků z různých sborů v České republice, mnohdy i ze sbormistrů jiných sborů. Scházejí se čtyřikrát do roka na pravidelných soustředěních, kde připravují svůj repertoár. Na závěr svého soustředění pořádají v daném městě koncert. S nacvičeným repertoárem vyjíždějí pak na zahraniční soutěže. Bývalá členka Roudnického dětského sboru je nyní zpěvačkou Bohemiachoru. Proto se jarní soustředění pořádalo v Roudnici nad Labem a na společném koncertě vystoupily oba již zmíněné sbory. Roudnický dětský sbor se ujal se ctí role „předskokana“. Výkon Bohemiachoru nadchl všechny posluchače v sále galerie. (Zuzana Zrzavá)


Projekt FOOD - 27. 1. 2011

Projekt Food, 27. 1. 2011

Dokumentace (Jitka Liscová)

Lyžařský kurz - 15. až 22. 1. 2011

Lyžařský kurz, 15. - 22. 1. 2011

Žáci 6.-9. ročníku se zúčastnili lyžařského výcviku na chatě „Hříběcí boudy“ v Krkonoších. Počasí nám přálo, sněhu i sluníčka si mohly děti užít dostatečně. Během výcviku si žáci trénovali jízdu na sjezdových i běžeckých lyžích. Instruktory moc potěšilo, že na konci týdne všechny děti bez problémů zvládly závody ve sjezdu i v běhu a nezůstal jediný žák, který by za ostatními zaostával. Bez práce naštěstí zůstala i zdravotnice, neboť nám neonemocněl jediný žák a všichni mohli celý týden pilně trénovat. Všechny děti bychom chtěli pochválit za snahu a slušné chování. (Jana Volfová)


Projekt ČLOVĚK - 13. 1. 2011

Projekt Člověk, 13. 1. 2011

Dokumentace (Ivana Nováková)

Fotogalerie


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

-> 2011 <-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl