ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2010


Vánoční soutěž - 21. 12. 2010

Vánoční soutěž, 21. 12. 2010

V úterý 21. 12. 2010 prošla desetičlenná porota všechny třídy a zhodnotila ozdobené vánoční stromečky. Soutěž vyhlásili členové školního parlamentu. Na I. stupni se na 3. místě umístila 1.B, na 2.místě 2.A a zvítězil stromeček ve třídě 3.A, který získal nejvíce bodů ze všech. Na II. stupni obsadila 3. místo 6.A, 2. místo 8.B a vítězem se stala 9.A. Zvláštní uznání paní ředitelky za originalitu stromečku získaly třídy 5.A a 8.A. Všem žákům i vyučujícím děkujeme za účast a za vytvoření příjemné vánoční atmosféry.
(Dana Horáková)


Vánoční zpívání - 20. 12. 2010

Vánoční zpívání, 20. 12. 2010

Žáci prvního i druhého stupně si připravili tradiční vánoční vystoupení pro mateřské školy. Vedle recitace, sólového, sborového a společného zpěvu na závěr akce zazněly i zobcové flétny. Letos byla po dlouhé době uvedena novinka – vánoční koledová hra, kterou nacvičila pod vedením paní učitelky Jelínkové V.B, hudební přípravy se ujala též paní učitelka Skalová. Děti se dramatického představení zhostily velmi dobře. Programu přihlíželo na 200 dětí z MŠ a ZŠ, výkony účinkujících byly chvályhodné. Doufáme, že i příští rok bude náš pořad takto úspěšný. (Zuzana Zrzavá)


Beseda s Australankou - 20. 12. 2010

Beseda s Australankou, 20. 12. 2010

V pondělí 20. 12. 2011 dostali žáci devátých ročníků od svých učitelek angličtiny vánoční dárek. Tím byla přednáška a beseda s rodilou mluvčí. Australanka Kristin představila svoji zemi v poutavé prezentaci a následné besedě. Zajímavé informace z oblasti geografie, přírodovědy, filmu a gastronomie spolu s možností vyzkoušet si svoji znalost angličtiny, byly pro naše žáky jistě přínosem. (Eva Richtrová)


Vánoční turnaj - 16. 12. 2010

Vánoční turnaj, 16. 12. 2010

Ve čtvrtek 16. 12. 2010 se v odpoledních hodinách uskutečnil VÁNOČNÍ TURNAJ pro 5. až 9. třídy. Děvčata si zahrála přehazovanou. V mladší kategorii zvítězila 6.A (Machová, Lukešová, Marková, Němcová, Plíšková). Ve starších byly lepší dívky 8. ročníku (Jonáková, Kubešová Anna, Brandnerová, Havlišová, Bolormaa), které porazily 9.B. Chlapci si to tentokrát rozdali v nohejbale. Mezi mladšími zvítězili žáci 6. tříd (Barcal, Faust, Mach, Ježek, Vašák). Těsným výsledkem o jeden bod vyhrála 9.B (Šebesta, Poláček, Krpeš) nad 8.B (Kuchař, Ortbauer, Kotlár). K perfektní organizaci přispěli také rozhodčí paní učitelka Volfová a pan učitel Lukášek. (Dana Horáková)


Vánoční tradice v Matýsku, 3.A - 16. 12. 2010

Vánoční tradice v Matýsku - 3.A, 16. 12. 2010

Vánoční tradice v Matýsku, 2.A - 16. 12. 2010

Vánoční tradice v Matýsku - 2.A, 16. 12. 2010

Olympiáda z angličtiny - 14. 12. 2010

Olympiáda z angličtiny, 14. 12. 2010

V úterý dne 14. 12. 2010 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii 6. a 7. ročníků se na první tři místa probojovaly Tereza Křížová, Kateřina Kalíková, Markéta Třešňáková ze 7.B. V kategorii 8. a 9. ročníků se na prvních postech umístili tito žáci: Petra Bastlová, Matěj Herrmann z 9.B a Kristýna Havlišová z 8.A. Celkem se soutěže účastnilo 15 žáků. (Eva Richtrová)


Mikulášská nadílka - 3. 12. 2010

Mikulášská nadílka, 3. 12. 2010

V pátek 3. 12. 2010 zavítal do hudebny naší školy Mikuláš se svým doprovodem čertů a andělů. Žáci z přípravné třídy a žáci 1. a 2. ročníku postupně přednášeli básničky, zpívali písničky, řešili hádanky a někteří slibovali, že budou hodní, protože Mikuláš se příští rok přijde zase zeptat, zdali nezlobili. Děti byly odměněny různými sladkostmi. Po obědě navštívil Mikuláš také školní družinu. Akci zajišťovali zejména žáci Řípová, Kubešová Adéla, Plzáková, Stanislavová, Ortbauer, Večeř a Vrba. (Dana Horáková)


Zimní dekorace a adventní věnce v podání žákyň 6. ročníku - 30. 11. 2010

Zimní dekorace a adventní věnce v podání žákyň 6. ročníku, 30. 11. 2010

Po stopách pražské secese, exkurze 9. ročníku - 23. 11. 2010

Po stopách pražské secese - exkurze 9. ročníku, 23. 11. 2010

K dějepisnému učivu v 9. ročníku patří mj. česká kultura na přelomu 19. a 20. století. Její nedílnou součástí je výtvarné umění, literatura, hudba a v neposlední řadě též architektura. Kulturní otázky se snažím probírat s maximální možnou názorností (foto, video, prezentace, panely atp.). Bylo by jistě nedostačující, ba i neprofesionální vystačit si v tomto případě pouze s textem v učebnici, doplněným několika obrázky malých rozměrů. Proto jsem se také rozhodl uspořádat exkurzi do Prahy a zaměřit se konkrétně na nejznámější secesní architektonické památky. Motivovala mě i myšlenka, že žáci poznají z naší metropole aspoň něco víc než jen "opěvované" Letňany. Pokračování... (David Mikoláš)


Soustředění RDS - 16. až 18. 11. 2010

Soustředění RDS, 16. - 18. 11. 2010

Ve dnech 16.–18. 11. 2010 absolvovalo hlavní oddělení Roudnického dětského sboru soustředění v objektu Zdravotník v Horní Vysoké. Zpěváci z IV.-XI. ročníku si připravovali repertoár na vánoční koncert a koncertní sezónu 2010–2011. Celkem odjelo zpívat 32 zpěváků. Pedagogicky se o ně starali manželé Zrzavých. Jsme rádi, že se nejmladší zpěváci zapojili do pěveckého kolektivu, jsme obzvláště rádi, že nejstarší členky sboru pečovaly o mladé jako „ sborové maminky“. Děkujeme všem dětem za účast. (Zuzana Zrzavá)


Interaktivní systém eBeam - 15. 11. 2010

Interaktivní systém eBeam, 15. 11. 2010

Projekt OBLIČEJ - 10. 11. 2010

Projekt Obličej, 10. 11. 2010

Dokumentace (Jitka Liscová)

Divadlo VeTři - 26. 10. 2010

Divadlo Vetři, 26. 10. 2010

Do Prahy za barokem, exkurze 5.B - 21. 10. 2010

Do Prahy za barokem - exkurze 5.B, 21. 10. 2010

Projekt ÚSTECKÝ KRAJ - 20. 10. 2010

Projekt Ústecký kraj, 20. 10. 2010

Dokumentace (Ilona Křížová)

Safari den v Matýsku, 3. a 4. ročník - 23. 9. 2010

Safari den v Matýsku - 3. a 4. ročník, 23. 9. 2010

Dne 23. 9. 2010 se třídy 3.A, 3.B, 4.A a 4.B účastnily akce MC Matýsek SAFARI DEN. Žáci se blíže seznámili s různými cizokrajnými zvířaty a prostředím, ve kterém žijí. Zahráli si hry na toto téma a zasoutěžili si. Toto téma dále rozpracovávali v projektech ve svých třídách v hodinách anglického jazyka, přírodovědy, českého jazyka, matematiky i hudební výchovy.
(K. Hodková, I. Křížová, H. Bartůňková, P. Kordová)


Vysvědčení na I. stupni - 30. 6. 2010

Vysvědčení na I. stupni, 30. 6. 2010

Loučení s 9. ročníkem - 30. 6. 2010

Loučení s 9. ročníkem, 30. 6. 2010

Dračí lodě - 29. 6. 2010

Dračí lodě, 29. 6. 2010

Pasování prvňáčků - 24. 6. 2010

Pasování prvňáčků, 24. 6. 2010

Ve čtvrtek 24. 6. proběhlo v dětském oddělení Městské knihovny pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu. Při zaznění slavnostní fanfáry vstoupila do místnosti družina v čele s králem, který přečetl čtenářský slib. Poté žáci jednotlivě přistupovali ke králi, poklekli a král je pasoval mečem. Každý musel potvrdit slib slovem „slibuji“. Dále žák obdržel od dvorních dam pasovací glejt s pečetí, pěknou knížku na prázdniny a záložku v podobě pasovacího meče. Po skončení slavnostního aktu si žáci mohli prohlédnout prostory dětského oddělení. Toto pěkné dopoledne bylo zakončeno sladkou odměnou v cukrárně. (Jitka Liscová a Ivana Nováková)


Školní ples - 23. 6. 2010

Školní ples, 23. 6. 2010

Členové ŠP přišli s nápadem uspořádat ples na rozloučenou pro končící deváté třídy. Početně však převažovaly žákyně 7. ročníku. Iniciativa při organizaci byla přenechána členům školního parlamentu. Žáci Černá, Kubešová, Havlišová, Brandejský a další všechno připravili, zajistili výzdobu, občerstvení i hudbu. Nejdůležitější byl však pro děvčata jejich zevnějšek. V malé tělocvičně pak tančící strávili příjemné odpoledne. (Dana Horáková)


Bohosudov, výlet 8.A - 23. 6. 2010

Bohosudov - výlet 8.A, 23. 6. 2010

Branný den - 21. 6. 2010

Branný den, 21. 6. 2010

Projekt Roudnice barokní - 20. 6. 2010

Projekt Roudnice barokní, 20. 6. 2010

Dokumentace (David Mikoláš)

ZOO Ústí nad Labem - 18. 6. 2010

ZOO Ústí nad Labem, 18. 6. 2010

V pátek 18. června 2010 se první třídy vypravily na výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Počasí nám ze začátku moc nepřálo, ale umoudřilo se a umožnilo dětem prožít pěkné dopoledne. Viděli jsme mytí slonů, měli jsme možnost nakrmit zebry, líbilo se nám v pavilonu šelem, exotických zvířat, opic. Krátkou zastávku jsme si udělali u stánku s občerstvením, kde jsme si nakoupili drobné dárky a pamlsky. Závěr naší prohlídky patřil lachtanovi a orangutanům. Opět za mírného deště jsme nasedli do autobusu a pan řidič Pepa nás v pořádku dovezl zpět do Roudnice. Výlet se všem líbil. (Jitka Liscová a Ivana Nováková)


Setkání s budoucími prvňáčky - 16. 6. 2010

Setkání s budoucími prvňáčky, 16. 6. 2010

Výlet do Kutné Hory - 16. 6. 2010

Výlet do Kutné Hory, 16. 6. 2010

Dne 16. června 2010 jsem se zúčastnila výletu do Kutné Hory. Navštívili jsme chrám sv. Barbory, Kostnici, důl i Vlašský dvůr. Bylo hezké počasí, takže všechno proběhlo podle plánu. Nejdříve jsme byli v kostnici. Toto místo mě velice zaujalo. Nikdy předtím jsem neviděla tolik kostí pohromadě. Nejvíce z toho mě upoutalo zranění na kostech: probodnutá lebka z husitských válek a mnoho dalších zranění, která nejde ani slovy popsat. Pokračování...
(Kateřina Možná, 8.B)


Projekt Stolička - 14. 6. 2010

Projekt Stolička, 14. 6. 2010

Dokumentace (David Mikoláš)

Den zdraví v Matýsku - 10. 6. 2010

Den zdraví v Matýsku, 10. 6. 2010

Dne 10. června 2010 žáci prvního ročníku navštívili centrum Matýsek, kde byl připraven zábavný program na téma Zdravý životní styl. Děti si zacvičily a protáhly své tělo s lektorem a zároveň si povídaly o zdravé výživě a správném stravování. Své znalosti pak mohly porovnat v soutěžích o ceny ve stylu zdravých pamlsků. Celý program byl ukončen vynikajícím rautem, kde děti ochutnaly spoustu zdravých dobrot, ovoce a zeleniny.
(Ivana Nováková a Jitka Liscová)


Den dětí - 1. 6. 2010

Den dětí, 1. 6. 2010

Na úterý 1. června si členové školního parlamentu připravili pro žáky 1. až 4. ročníku akci s názvem Dětský den - s odpadem. Počasí nám nepřálo, a tak se jednotlivé disciplíny konaly v tělocvičnách. Žáci postupně zjišťovali, že i s obyčejným recyklovatelným odpadem mohou plnit zajímavé úkoly. Z roliček od toaletního papíru stavěli věže, z barevných plastových víček skládali obrázky, třídili je podle barev, házeli je do kontejnerů. Z plastových lahví se staly kuželky anebo plastové lahve visely v brance a děti se do nich strefovaly. Žáci poslepu poznávali předměty z různých materiálů. Na několika stanovištích měli správně roztřídit odpad podle druhu. Naše škola je zapojená do projektu „Třídíme ve škole“. Po celý rok žáci třídí plasty a papír do kontejnerů rozmístěných po škole. Úterní dopoledne žákům umožnilo setkat se s odpadem a jeho tříděním zábavnou formou. (Dana Horáková)


Zayferus - 25. 5. 2010

Zayferus, 25. 5. 2010

Setkání s Kanaďany - 20. 5. 2010

Setkání s Kanaďany, 20. 5. 2010

Projekt Čtyřlístek - 15. 5. 2010

Projekt Čtyřlístek, 15. 5. 2010

Dokumentace (Ilona Křížová)

Litoměřická notička - 14. 5. 2010

Litoměřická notička, 14. 5. 2010

Sluníčka zpívají seniorům - 13. 5. 2010

Sluníčka zpívají seniorům, 13. 5. 2010

Orientační běh, mapa Zavadilka, krajské kolo - 13. 5. 2010

Orientační běh - mapa Zavadilka, krajské kolo, 13. 5. 2010

Projekt Velikonoce - 12. 5. 2010

Projekt Velikonoce, 12. 5. 2010

Dokumentace (Kateřina Hodková)

Projekt Den Země - 12. 5. 2010

Projekt Den Země, 12. 5. 2010

Dokumentace (Kateřina Hodková)

Projekt Austrálie - 12. 5. 2010

Projekt Austrálie, 12. 5. 2010

Dokumentace (Eva Richtrová, Kateřina Hodková a Dana Horáková)

Řemeslná soutěž - 11. 5. 2010

Řemeslná soutěž, 11. 5. 2010

Projekt Zdobené prkénko - 6. 5. 2010

Projekt Zdobené prkénko, 6. 5. 2010

Dokumentace (David Mikoláš)

Matýskův dějepis - 5. 5. 2010

Matýskův dějepis, 5. 5. 2010

Májová pošta - 3. 5. 2010

Májová pošta, 3. 5. 2010

Školní parlament přišel s nápadem, jak legalizovat tak často oblíbené dopisy posílané při vyučování. Poslední dubnový týden mohli žáci vhazovat dopisy do schránek umístěných u schodiště před ředitelnou. Místo vyzdobili rozkvetlými větvemi a barevnými fáborky. V pondělí 3. května pak tři poštovní doručovatelky – Kubešová, Plzáková a Dvořáková během dopoledních hodin navštívily jednotlivé třídy, aby roznesly dopisy adresátům. Fotografie z akce pořídil J. Petrásek. (Dana Horáková)


Projekt Mořský svět - 26. 4. 2010

Projekt Mořský svět, 26. 4. 2010

Dokumentace (Ivana Nováková a Jitka Liscová)

Projekt Jaro - 22. 4. 2010

Projekt Jaro, 22. 4. 2010

Dokumentace (Ivana Nováková a Jitka Liscová)

Orientační běh, mapa Hostěraz (les u Krabčic) - 22. 4. 2010

Orientační běh - mapa Hostěraz (les u Krabčic), 22. 4. 2010

Den Země v Dobříni - 22. 4. 2010

Den Země v Dobříni, 22. 4. 2010

Dne 22. 4. 2010 se vybraní žáci z 6. tříd vydali na oslavu Dne Země do pískovny Dobříň. Po příjezdu dostali instrukce od ředitele firmy Holcim a. s., která dlouhodobě prosazuje ochranu životního prostředí, a proto mě těší, že jsme u takové oslavy mohli být také. Hned na úvod nás zaměstnanec firmy Holcim a. s. pozval na exkurzi po jejich závodu, tedy po místech, kam bychom se jen stěží mohli dostat. Bylo to skvělé. Také nesmím zapomenout na skvělou ornitologickou přednášku o místním ptactvu, kterou vedl pán z ornitologické společnosti, který zasvětil celý život ornitologii. Po přednášce jsme šli pozorovat zdejší ptactvo pomocí dalekohledů na přilehlé rybníky. A na úplný závěr si pro nás zaměstnanci firmy Holcim a. s. připravili různé soutěže o skvělé ceny. Dnešní Den Země se povedl a my děkujeme pořadatelům za takto krásně strávené dopoledne. (Tadeáš Brožík, 6.B)


Výstava Planeta Země - 20. 4. 2010

Výstava Planeta Země, 20. 4. 2010

20. 4. 2010 u příležitosti Dne Země navštívili žáci 6. a 7. ročníku Národní muzeum v Praze. Zde se konaly 2 aktuální výstavy na téma: „Příběh planety Země“ a „Kníže Václav světec a panovník“, které byly velice hezky zpracované! Žáci se dozvěděli, co ještě nevěděli, nebo co si už nepamatovali. Samozřejmě si mohli prohlédnout i ostatní prostory Národního muzea. Žáci byli rozděleni do skupin a obdrželi otázky, na které hledali odpovědi v různých částech výstavy. Před prohlídkou muzea si prohlédli sochu sv. Václava na Václavském náměstí. Výlet se vydařil, všem se moc líbil a už se těší na další. (Adéla Kubešová, 7.A)


McDonald´s Cup - 16. 4. 2010

McDonald´s Cup, 16. 4. 2010

Velikonoční zajíček, hledání vajíček - 30. 3. 2010

Velikonoční zajíček - hledání vajíček, 30. 3. 2010

Po úspěšném Dni barev se opět členové školního parlamentu pustili do dalších akcí. Na pondělí 29. 3. 2010 si připravili ke Dni učitelů blahopřání v podobě projevu ve školním rozhlase, pro každého pedagoga balónek s citátem z oblasti školství a propisovací tužku, která je nezbytnou výbavou pro každého pedagoga. Samozřejmě, že nejde o dárek, ale o to, připomenout si Den učitelů a ocenit náročnou práci pedagogů. Dne 30. 3. 2010, 1. až 4. vyučovací hodinu se v některých prostorách školy uskutečnil projekt s názvem „Velikonoční zajíček – hledání vajíček“. Členové parlamentu a jejich pomocníci si připravili na 20 stanovištích pro žáky prvních až čtvrtých tříd různé úkoly. Děti se vydaly po stopách papírových zajíčků sbírat body. Nevadilo, že se neučily, protože v rámci této hry si zopakovaly skládání slov, poznávání zvířat, písničky, básničky, skládaly puzzle, kopaly na branku a podobně. Na konci soutěže byla vyhodnocena nejlepší čtyřčlenná družstva za každý ročník a odměněna velikonočními sladkostmi. Chtěla bych poděkovat všem, kdo se zúčastnil. Za výbornou práci děkuji především Kristýně Černé, Tereze Plzákové a Adéle Kubešové. (Dana Horáková)


Orientační běh, mapa Dobříň (přívoz u Labe) - 25. 3. 2010

Orientační běh - mapa Dobříň (přívoz u Labe), 25. 3. 2010

Projekt Ostrov Krakatau - 24. 3. 2010

Projekt Ostrov Krakatau, 24. 3. 2010

Dokumentace (Lenka Jelínková)

Revitalizace školní dílny, I. fáze - 16. 2. 2010

Revitalizace školní dílny - I. fáze, 16. 2. 2010

Den barev - 22. 1. 2010

Den barev, 22. 1. 2010

Lyžařský kurz - 2. až 9. 1. 2010

Lyžařský kurz, 2. - 9. 1. 2010

Fotogalerie


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-> 2010 <-

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl