ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Dyslekticko-ambulatní poradna


Funkci DAP na naší škole zastává:


Mgr. Jana Volfová

e-mail: volfova@zsskolni-rce.cz
tel.: 412 871 217
konzultace: pondělí 13:30-14:15 hodin, úterý 12:00-13:30 hodin

Žáci jsou rozděleni do několika skupin po ročnících a typu poruchy. Náprava v těchto odděleních je zaměřena na žáky od 2. do 9. ročníku. Zde se děti učí správnou techniku čtení pomocí bzučáku, čtenářských tabulek, textů s různým typem písma, programů na PC apod. Dále se zdokonalují ve čtení. Žáci se SPU si procvičují správnou techniku psaní pomocí grafomotorických cvičení. Kromě těchto technik cvičí i pravolevou orientaci, orientaci v prostoru a čase, orientaci na číselné ose. Některé děti procvičují používání gramatických pravidel, jiní řeší příklady z matematiky a slovní úlohy za pomocí různých názorných pomůcek atd. Ve všech skupinách se snažíme o nápravu nebo zmírnění postižení žáků a jejich integraci ve třídě. K tomu se využívají všechny pomůcky a metody, které jsou v DAP k dispozici.

Vše probíhá na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Důležitým faktorem pro naplnění nápravy je spolupráce s třídními učitelkami a s rodiči těchto dětí.Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

-> ŠPP <-

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl